Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Botanická literatura a mapy JČ

Stará botanická literatura

Pobočka ve spolupráci se Správou CHKO Blanský les připravuje digitalizaci vybrané staré a těžko dostupné botanické literatury. Scany některých níže uvedených literárních pramenů jsou již ke stažení na e-mailovém účtu (adrese) na serveru www.centrum.cz. Je potřeba se přihlástit na e-mailový účet pod jménem cbmuz07 s heslem bot07sez, soubory lze nalézt ve složce příchozí (ve formátu pdf. o maximální velikosti 7 MB), odkud si je můžete stáhnout standardně jako přiložené soubory k e-mailu. Naleznete tam i fytogeografickou mapu jižních Čech (formát jpg., velikost 20 MB).

V současné době jsou ke stažení následující prameny:

 • Domin K. (1904): Dritter Beitrag zur Kenntnis der Phanerogamenflora von Böhmen. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, cl. math.-natur, 18: 1–81.
 • Domin K. (1905): Vierter Beitrag zur Kenntnis der Phanerogamenflora von Böhmen. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, 19: 1–60, 1 fig.
 • Domin K. (1930): Poznámky o vegetačních poměrech Krumlovska. – Ročen. Vlastivěd. Společ. Jihočes., Č. Budějovice, 1929: 78-81.
 • Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – 691 pp., ms. [Depon. in: Knihovna Jihočeského muzea v Českých Budějovicích].
 • Čelakovský L. (1868-1883): Prodromus květeny české. Vol. 1-4. – Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha.
 • Čelakovský L. (1882-1894): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1881-1892. – S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss., cl. math.-natur. 1882-1893.
 • Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zvláštním zřetelem k Třeboňské pánvi a přilehlým územím. – 398 pp., ms. [Disert. práce; depon. in: Knih. Kat. Bot. Přírod. Fak. Univ. Karlovy Praha; kopie Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích].
 • Jahn J. (1894): Die Pflanzenwelt. – In: Märten J. (ed.), Heimatskunde des Bezirkes Kaplitz, 239-256, Krummau.
 • Jungbauer J. T. (1829a): Topographie 100 der im gewöhnlichen Flora seltensten Gewächse um Krummau im budweiser Kreise, auch solcher, die nur um Krummau sehr selten vorkommen. – In: Opiz P. M., Naturalientausch, Prag, 12: 679–692.
 • Jungbauer J. T. (1829b): Alphabetisches Verzeichnis seltener Pflanzen der Bömischen Flora, welche auf der Herrschaft Krumau im Budweiser Kreise vorkommen mit genauer Angabe ihres Standortes. – Mschr. Vaterländ. Muz., Praha, 3: 545–554.
 • Jungbauer J. T. (1842): Alphabetisch geordnete botanische Topographie der Phanerogamen um Goldenkron. – ms., 426 p. + 5 p. sine pagin. [Depon. in: Knih. Nár. muz. Praha, sign. XIH 10; opis Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích].
 • Jungbauer J. T. (1854): Flora des Schöningers im Blansker Wälde. – Lotos, Praha, 245-247.
 • Letáček P. (1942): Květena Humpolecka (rostliny cévnaté). Příspěvek k floristickému výzkumu Čech. – Německý Brod, 64 p.
 • Mardetschläger F. (1869): Übersicht der südlichen Böhmen, insbesondere in den weiteren Umgebungen von Krumau vorkommenden Farrenkräuter. – Lotos, Praha, 19: 21–24.
 • Mardetschläger F. (1870): Cyperaceen des Budweiser Kreises, und insbesondere des Krumauer Gebietes. – Lotos, Praha, 20: 121–124.
 • Marek T. (1910): Květena Českobudějovicka. – 229 pp., ms. [Depon. in: Knih. Jihočes. Muz. České Budějovice; opis V. Chán, Strakonice].
 • Pohl J. E. (1814): Tentamen Florae Bohemiae. Versuch einer Flora Böhmens. Vol. 2. – Haase, Abh. Koenigl. Boehm Ges. Wiss., Prag, 234 p.
 • Protiva M. (1947): Floristická kartotéka. Pošumaví: Čkyňsko a Stašsko. – 127 pp., ms. Praha.
 • Rodler W. (1873): Verzeichniss der auf der Domaine Krumau in Böhmen wild wachsenden, verwilderten und gewöhnlich cultivierten Pflanzen. – Krumau, 47 p. [Depon. in: Zámecká knihovna v Českém Krumlově, sign.: ZK CK 20830-21G.]
 • Schott A. (1894): Beitrag zur Flora des oberen Greinerwaldes. – Deutsche. Bot. Monatschr. 12: 35-42.
 • Schott A. (1896): Die Torfmoor Flora des oberen Greinerwaldes. – Allg. Bot. Z., Karlsruhe, 2: 148-150 et 167-169.
 • Skalický V. (1975): Seznam planých rostlin cévnatých, které je třeba sledovat při floristicko-fytogeografickém průzkumu jižních Čech. - Ms., 20 p. [Depon. in: Knihovna AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, Praha.]
 • Sýkora L. (1930): Floristické zápisky o jevnosnubné květeně jižních Čech. – Ročen. Vlastiv. Společ. Jihočes., Č. Budějovice, 1929: 57-78.
 • Vondrášek V. (1935): Květena okolo Křemže. – Ročen. Vlastiv. Společ. Jihočes., Č. Budějovice, 1934: 54-55.

Mapy

 • Mapa fytogeografického členění jižních Čech
 • Mapa geomorfologického členění jižních Čech

 

 

 

 

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku