Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Exkurze a přednášky

Botanické exkurze PřF JU, Jihočeské pobočky České botanické společnosti,
Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a AOPK ČR

Podzim 2023

Vše nasvědčuje tomu, že podzim bude teplý, a tak se už všichni zájemci jistě těší na tradiční jihočeské botanické exkurze. Pro případ neočekávaných změn sledujte těsně před exkurzí nástěnku katedry botaniky (http://botanika.prf.jcu.cz), kde budou aktuální informace.

 

Roste ještě ocún u Cerhonic?

sobota 7. 10. – Sraz na žst. Vráž u Písku v 9:05 po příjezdu vlaku z Protivína (možný odjezd vlakem z Českých Budějovic v 8:04 do Protivína – zde v 8:33 přestup na vlak do Vráže). Odtud půjdeme přes lesy a rybníky ověřit lokality ocúnu jesenního na lukách JV od Cerhonic. Návrat do Českých Budějovic ze žst. Dolní Ostrovec ve 14.45 či 16:45. – Vedou Libor Ekrt, Pavel Kúr a Radim Paulič.

Exkurze je pořádána ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 

Na rašeliniště k Veselí nad Lužnicí

sobota 14. 10. – Z Bošilce do Veselí n. L. přes rašeliniště (Ruda, případně Hliníř). Odjezd autobusem v 8:00 z autobusového nádraží do zastávky Bošilec rozcestí. Návrat vlakem, nejspíše z Veselí, zastávka v 18:12. Lupu a buřty s sebou. Pro přechod mostku v Bošilci možno vzít i kostky. Plánovaná trasa zhruba na https://en.mapy.cz/s/pojutavado. – Vede Jan Šuspa Lepš.

 

Na kociánek a Polušku

sobota 21. 10. – Odjezd vlakem směr Rybník v 9:04 do Omlenice (9:47). Odtud přibližně přes Omlenický vrch, Výnězdu, Rojov na vrchol Polušky a po červené přes Věžovatou Pláni do Zubčic, kde se pokusíme ověřit dvě historické lokality rostliny roku 2023, kociánku dvoudomého. Poměrně dlouhá trasa a ne vždy po cestách, celkem cca 15 km. Návrat autobusem ze Zubčic nebo Mirkovic, 15:58 (v ČB 17:05 s přestupem v Kaplici) nebo 16:46 (v ČB 17:30 s přestupem v Č. Krumlově). – Vede Petr Koutecký.

 

Roste jmelí jedlové a šicha černá v lesích u Loučovic?

sobota 4. 11. – Sraz v 9:42 u železniční zastávky Loučovice po příjezdu vlaku z Rybníku (odjezd z Českých Budějovic z vlakového nádraží v 8:06 směr Rybník, přestup v Rybníku na vlak v 9:04 směr Lipno nad Vltavou). Návrat vlakem, příjezd do Českých Budějovic v 15:57 nebo 17:52. Terénní obuv a svačinu s sebou! – Vedou Martin a Petr Lepší.

 

Z Doudleb po proudu Malše

sobota 11. 11. – Sraz s vedoucí exkurze v 10:21 na autobusové zastávce Doudleby, Straňany po příjezdu autobusu Č. Budějovice – Besednice (v 10:00 odjezd z aut. nádraží ČB). Odtud půjdeme podél Malše ověřit hvozdík lesní a kociánek dvoudomý do údolí Zborovského potoka. Návrat autobusem z Plavu nebo Doudleb, příjezd do ČB v 17:45. – Vede Jana Janáková.

 

Co jede po dálnici dřív než auta?

neděle 19. 11. – Z Nové Vsi do Doudleb a přes těleso rozestavěné dálnice (ruderály?) a lesy do Včelné. Odjezd vlakem do Nové Vsi v 8:10 směr České Velenice. Návrat městskou dopravou ze Včelné. Délka cca 12 km. – Vede Karel Prach.

 

Zůstal ještě kociánek u Vrábče a není už pod sněhem?

sobota 2. 12. – Odjezd z ČB vlakem (GW Train Regio) v 8:12 do Vrábče (příjezd 8:31). Odtud do lesů v okolí. Návrat podle počasí a nálady (odjezdy vlaků z Vrábče 13:24, 15:21, 17:25). – Vede Milan Štech a kol.

 

Exkurze se konají za každého počasí. Aktuální informace je možno získat na http://botanika.prf.jcu.cz nebo u Milana Štecha (tel. 387772373, mobil 724149053 nebo e-mail stech@prf.jcu.cz). Program ke stažení zde.


 

Přednášky

Jihočeská pobočka České botanické společnosti pořádá ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích v zimním období 2023/2024 následující přednášky

 

sobota 9. 12. 2023 Novinky letošní botanické sezóny

Tradiční předvánoční beseda s informacemi o botanickém dění, nové literatuře a nových nálezech s určováním herbářových položek. Nezapomeňte si připravit krátkou informaci o vlastních objevech a přinést herbářový materiál, který potřebujete určit!

 

sobota 13. 1. 2024 Perikarpatské lesostepní louky: rozšíření, extrémní druhová bohatost, historie

JAN ROLEČEK (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno a Botanický ústav AV ČR Brno)

 

sobota 10. 2. 2024 Péče o alpínské bezlesí v Jeseníkách: zahradničení v tundře, nebo návrat hospodaření v sekundárních trávnících?

JINDŘICH CHLAPEK (AOPK ČR, regionální prac. Olomoucko)

 

sobota 2. 3. 2024 Výroční členská schůze Jihočeské pobočky České botanické společnosti při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích

a přednáška od asi 10:15


Národní parky Jižní Koreje

JITKA ŠTĚRBOVÁ (AOPK ČR, regionální prac. Jižní Čechy)

 


Přednášky se konají v přednáškovém sále Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Dukelská 1, vždy od 9:30.

Hosté vítáni!

Vedení pobočky děkuje všem členům za spolupráci v roce 2023 a do nového roku přeje pevné zdraví, pohodu a mnoho zajímavých botanických nálezů.
Karel Boublík – Milan Štech – Martin Lepší

 

 

Beseda - Novinky letošní botanické sezóny

Datum konání: 9.12.2023 - 9.12.2023

Tradiční předvánoční beseda s informacemi o botanickém dění, nové literatuře a nových nálezech s určováním herbářových položek. Nezapomeňte si připravit krátkou informaci o vlastních objevech a přinést herbářový materiál, který potřebujete určit!
Více

Přednáška - Perikarpatské lesostepní louky: rozšíření, extrémní druhová bohatost, historie

Datum konání: 13.1.2024 - 13.1.2024

JAN ROLEČEK (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno a Botanický ústav AV ČR Brno)
Více

Přednáška - Péče o alpínské bezlesí v Jeseníkách: zahradničení v tundře, nebo návrat hospodaření v sekundárních trávnících?

Datum konání: 10.2.2024 - 10.2.2024

JINDŘICH CHLAPEK (AOPK ČR, regionální prac. Olomoucko)
Více

Výroční členská schůze Jihočeské pobočky České botanické společnosti při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích

Datum konání: 2.3.2024 - 2.3.2024

Zhodnocení uplynulého roku a informace o plánovaných botanických akcích Jihočeské pobočky ČBS na rok 2024.
Více

Přednáška - Národní parky Jižní Koreje

Datum konání: 2.3.2024 - 2.3.2024

JITKA ŠTĚRBOVÁ (AOPK ČR, regionální prac. Jižní Čechy)
Více

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku