Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Exkurze a přednášky

Botanické exkurze PřF JU, jihočeské pobočky ČBS a AOPK ČR
Podzim 2021


Netradičně zahajujeme letošní podzimní botanické exkurze již na začátku září a srdečně na ně zveme všechny zájemce o rostliny. Pro případ neočekávaných změn sledujte těsně před exkurzí nástěnku katedry botaniky (http://botanika.prf.jcu.cz), kde budou aktuální informace. Můžete kontaktovat také Milana Štecha na tel. 724149053, email stech@prf.jcu.cz. Exkurze se konají za každého počasí.

 

Na Radomilickou mokřinu a okolí

sobota 13.11. – Odjezd 8:42 z Budějovic vlakem do Záblatíčka, návrat podle počasí a nálady, asi 16:56 ze Záblatíčka vlakem. Buřty a lupu s sebou! Vede Jan Šuspa Lepš.


 

Přednášky v zimním období 2021/2022

 

Sobota 4. 12. 2021 - Novinky letošní botanické sezóny

Tradiční předvánoční beseda s informacemi o botanickém dění, nové literatuře a nových nálezech s určováním herbářových položek. Nezapomeňte si připravit krátkou informaci o vlastních objevech a přinést herbářový materiál, který potřebujete určit!

 

Sobota 8. 1. 2022 - Co může botanická zahrada udělat pro naši domácí flóru?

TOMÁŠ PEŠ, Zoologická a botanická zahrada města Plzně

 

Sobota 19. 2. 2022 - Květena Šumavy – diverzita na křižovatce migračních cest

MILAN ŠTECH, katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

sobota 12. 3. 2022 - Výroční členská schůze Jihočeské pobočky České botanické společnosti v Českých Budějovicích

po skončení (asi v 10:00) následuje přednáška

Zajímavosti z ochrany přírody jižních Čech (Co obnáší péče o chráněná území a druhy? Aneb radosti i strasti ochranářů)

JITKA ŠTĚRBOVÁ, AOPK ČR, regionální pracoviště Jižní Čechy

 

Hosté vítáni!

Pokud nebude možné přednášky a setkání uskutečnit z důvodu protikoronavirových opatření, budete o jejich zrušení informováni e-mailem a na webových stránkách pobočky (https://www.muzeumcb.cz/spolky-a-kluby/jihoceska-pobocka-ceske-botanicke-spolecnosti/).

Vedení pobočky děkuje všem členům za spolupráci v roce 2021 a do nového roku přeje pevné zdraví, pohodu a mnoho botanických nálezů.

Přednášky se konají v přednáškovém sále Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Dukelská 1, www.muzeumcb.cz/spolky-a-kluby/, vždy od 9:30.

Karel Boublík – Milan Štech – Martin Lepší


 

Na Radomilickou mokřinu a okolí

Datum konání: 13.11.2021 - 13.11.2021

Odjezd 8:42 z Budějovic vlakem do Záblatíčka, návrat podle počasí a nálady, asi 16:56 ze Záblatíčka vlakem. Buřty a lupu s sebou! Vede Jan Šuspa Lepš.
Více

Beseda - Novinky letošní botanické sezóny

Datum konání: 4.12.2021 - 4.12.2021

Tradiční předvánoční beseda s informacemi o botanickém dění, nové literatuře a nových nálezech s určováním herbářových položek. Nezapomeňte si připravit krátkou informaci o vlastních objevech a přinést herbářový materiál, který potřebujete určit!
Více

Přednáška - Co může botanická zahrada udělat pro naši domácí flóru?

Datum konání: 8.1.2022 - 8.1.2022

TOMÁŠ PEŠ, Zoologická a botanická zahrada města Plzně
Více

Přednáška - Květena Šumavy - diverzita na křižovatce migračních cest

Datum konání: 19.2.2022 - 19.2.2022

MILAN ŠTECH, katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Více

Výroční členská schůze Jihočeské pobočky České botanické společnosti v Českých Budějovicích & přednáška Zajímavosti z ochrany přírody jižních Čech (Co obnáší péče o chráněná území a druhy? Aneb radosti i strasti ochranářů)

Datum konání: 12.3.2022 - 12.3.2022

JITKA ŠTĚRBOVÁ, AOPK ČR, regionální pracoviště Jižní Čechy
Více

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku