Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Výzvy ke spolupráci

Květena Šumavy

Vegetační sezóna 2021 je poslední plnou sezónou, kdy bude možno sbírat data pro projekt Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes podpořený z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jeho cílem je vytvořit dvojjazyčnou webovou prezentaci s komentáři ke všem druhům cévnatých rostlin a se síťovými mapami jejich rozšíření. Dalším plánovaným výstupem je společný červený seznam ohrožených druhů a provedení ochranářských opatření na podporu populací nejohroženějších druhů. Na webové stránce www.florasilvaegabretae.eu se postupně objevují zpracované komentáře k jednotlivým druhům a síťové mapy. V rámci tohoto projektu se uskuteční několik exkurzí zaměřených na revizi vybraných kritických nebo ohrožených druhů rostlin. V plánu je také exkurze na rakouskou stranu Šumavy 19. a 20. 6. 2021.

Případní další zájemci o spolupráci se mohou hlásit Milanu Štechovi

vloženo v červnu 2021

 

Vážení členové Jihočeské pobočky ČBS,

v letošním roce vás naposledy žádáme o spolupráci při zjišťování výskytu sítiny ostrokvěté (Juncus acutiflorus) a jejích kříženců v jižní části Čech. Ukazuje se, že tato sítina u nás poměrně často vytváří křížence s J. articulatus nebo J. alpinoarticulatus, kteří na lokalitách dlouhodobě přežívají bez přítomnosti rodičovských taxonů. Budeme vděční, pokud nás upozorníte na aktuální lokality sítiny ostrokvěté a podezřelých rostlin. Pro ověření v laboratoři potřebujeme rostliny živé (stačí několik lodyh, ideálně z různých jedinců/klonů, vložit do igelitového sáčku, při skladování déle než 1–2 dny pokud možno uchovávat v lednici); nestačí herbářové sběry po sezóně. Pokud nebude možnost nasbírat a doručit nám živý materiál, budeme velmi rádi i za upozornění na lokalitu e-mailem, abychom si materiál mohli nasbírat. Moc děkujeme!

J. Janáková, P. Koutecký a M. Štech

vloženo v červnu 2021

 

Vážení členové Jihočeské pobočky ČBS.

Prosíme o spolupráci při studiu lakušníků. Pro diplomovou práci bychom rádi revidovali morfologickou variabilitu terestrických forem (tj. rostlin rostoucích na obnažených rybničních dnech, náplavech apod.). Vzhledem k tomu, že jde o nestálá stanoviště, tak se tyto rostliny těžko hledají. Budeme vděční za upozornění na lokality, zejména půjde-li o větší porosty - pište prosím raději hned, abychom je mohli dojet prosbírat, zejména rybníky mohou být napuštěny rychle. Oceníme i upozornění na letos vypuštěné rybníky s obnaženým dnem, kde by naše rostliny mohly být - i když nebudete mít čas jít si dno prohlédnout.

Děkujeme moc.

Linda Vlčková a Petr Koutecký, PřF JU České Budějovice

vloženo v dubnu 2018

 

Vážení členové Jihočeské pobočky ČBS,

ráda bych Vás požádala o pomoc při sběru informací o výskytu snědků z okruhu snědku rozkladitého (Ornithogalum angustifolium, O. umbellatum, O. kochii) v jižní části Čech. Budu vděčná za jakékoliv údaje i o zplanělých rostlinách. Pod vedením M. Lepšího zpracovávám rozšíření tohoto agregátu v jižní části Čech v rámci středoškolské odborné činnosti.

S poděkováním Pavla Kunzová

vloženo v dubnu 2017

 

Vážení členové botanické společnosti,

chtěla bych Vás oslovit s žádostí o pomoc při sběru informací o výskytu invazních ozdobnic (Miscanthus) v jižních Čechách, zejména pokud je zaznamenáte zplanělé mimo intravilány obcí. Budu ráda, když se se mnou podělíte o jejich lokality, či mi dáte vědět, že jste na ně ve vám známém okolí zatím nenarazili.

S poděkováním Jana Janáková

vloženo v květnu 2015

 

Vážení členové,

chtěl bych Vás oslovit s žádostí o pomoc při sběru informací o výskytu invazního druhu Veronica filiformis v jižních Čechách. Pokud jste tedy zaznamenali lokalitu, budu velice rád, pokud se o ní podělíte. Jedná se o bakalářskou práci, která shrnuje, verifikuje a mapuje výskyt tohoto druhu.

Děkuji

Karel Hronek, student Pedagogické fakulty JU

vloženo v červnu 2014

 

Vážení členové a spolupracovníci jihočeské pobočky ČBS, rozhodli jsme se pokračovat v doplňování Chánovy floristické kartotéky. Protože je to velký objem práce žádáme vás o spolupráci. I přes rozdělené nejdůležitější české časopisy existuje stále možnost, jak k doplňování kartotéky přispět. Objevíte-li floristický údaj v některém časopise (nebo knize), který není pravidelně excerpován (podrobněji viz zde), můžete zaslat informaci o tomto údaji na e-mailovou adresu M. Lepšího. Nebo můžete rovnou zaslat kopii příspěvku (nebo příslušné části knihy) na poštovní adresu: Martin Lepší, Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice. Velmi cenné jsou také práce vyšlé v minulosti a nebyly do centrální kartotéky zahrnuty.

za výbor pobočky Petr Lepší
vloženo v březnu 2010

Vážení kolegové, rád bych Vás oslovil s žádostí o pátrání po rdestech v říčce Stropnici. Byl bych vděčný za upozornění na výskyt jakékoliv rostliny co vypadá jako Potamogeton natans nebo P. nodosus, může se totiž jednat o nový taxon pro Českou republiku. V případě nálezu bych prosil zaslat lokalitu, případně souřadnice. Cenné jsou i náhodné údaje (např. při pohledu z mostu při přejíždění Stropnice), i za údaje o absenci [např. „v okolí mostu přes Stropnici u Borovan jsem žádný Potamogeton neviděl(a)“].

Zdeněk Kaplan
vloženo v únoru 2008

Prosíme botaniky, kteří mají zajímavé recentní (od r. 2002) floristické údaje z území NP a CHKO Šumava, které nebudou sami publikovat a mají-li zájem o jejich publikaci, ať je zašlou L. Ekrtovi nebo D. Půbalovi. Připravujeme souborný článek na pokračování do časopisu Silva Gabreta o floristických novinkách na území Šumavy – taková „Šumavská Additamenta“. V příspěvcích budou uvedeny nově nalezené taxony na území NP a CHKO Šumava, všechny nově nalezené údaje taxonů kategorie C1 republikového Červeného seznamu (Holub & Procházka 2000) nebo šumavského červeného seznamu (Procházka & Štech 2002). Dále všechny lokality druhů, které představují nový výskyt v kvadrantu středoevropské mapovací sítě, tedy ty, které nejsou uvedeny v šumavském FLDOKu (Kolektiv 1995–2004), případně republiková výšková maxima či minima druhů nalezených na Šumavě. Příspěvky by měly sloužit jako doplňující podklad k FLDOKu a k připravované Květeně Šumavy. Pokud vámi dodané údaje budou splňovat výše uvedená kritéria budou do příspěvků zařazeny pochopitelně s vaší autorizací případně komentářem podobně jako v Additamentech ve Zprávách ČBS. Případné lokality zasílejte prosím se všemi náležitostmi (čtverec, lokalita, datum sběru, sběratel dokladu, místo uložení dokladu, příp. autor revize apod.) na adresu Libora Ekrta nebo Davida Půbala.

L. Ekrt & D. Půbal
vloženo v březnu 2007

 


 

 

 

 

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku