Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Zajímavé a užitečné odkazy

Botanické společnosti (pobočky a sekce)

 

Bayerische Botanische Gesellschaft e.V.

Bryologicko-lichenologická sekce ČBS

Česká botanická společnost (ČBS)

Moravskoslezká pobočka ČBS

Regensburgische Botanische Gesellschaft

Severočeská pobočka ČBS

Slovenská botanická spoločnosť

Východočeská pobočka ČBS

Západočeská pobočka ČBS

 

Odbočky (prohlížejte zvláště obezřetně!)

 

Hledačky - odbočka Jihočeské pobočky ČBS

 

 

Ochrana přírody

 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

CHKO Blanský les

CHKO Třeboňsko

IUCN

Národní park a CHKO Šumava

Záchranné programy

 

Školy

 

Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého

Katedra botaniky Univerzity Karlovy

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (Ústav botaniky a zoologie)

 

Databáze

 

VRATIČKA - vyhledávací a zadávací prostředí botanických dat (online verze Nálezové databáze Jihočeské pobočky ČBS)

PLADIAS

ZOBODAT

 

Ústavy

 

Biologické centrum AV ČR

Botanický ústav AV ČR Průhonice

Botanický ústav AV ČR Třeboň

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

 

Časopisy

 

Acta Carpathica occidentalis (Příroda Západních Karpat)

Acta musei Moraviae - Scientiae biologicae

Acta musei Reginaehradecensis (Práce muzea v Hradci Králové, Přírodní vědy)

Acta Pruhoniciana

Acta rerum naturalium (přírodovědný sborník Vysočiny)

Beiträge zur Naturkunde Oberösterreichs

Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft

Bohemia centralis

Bryonora

Calluna

Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná

Erica

Feddes Repertorium

Folia Geobotanica

Forum ochrany přírody

Fritschiana

Hoppea (Regensburgische Botanische Gesellschaft)

Linzer biologische Beiträge

Neilreichia

New Journal of Botany (dříve Watsonia)

Novitates Botanicae Universitatis Carolinae

Ochrana přírody

Opera Corcontica Krkonošské práce

Preslia (zde je dostupná většina naskenovaných ročníků do roku 2002)

Příroda 

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy

Sborník vlastivědných prací z Podblanicka

Severočeskou přírodou

Silva Gabreta

Stapfia

Taxon

Thaiszia

Thayensia (časopis NP Podyjí)

Vesmír

Zprávy České botanické společnosti (zde jsou dostupné naskenované ročníky do roku 2002)

Živa

 

Mapy

 

Digitální půdní mapa ČR

Mapa Rakouska

Mapový server AOPK ČR (dostupná mapa mapování biotopů, mapa Evropsky významných lokalit a další)

Mapový server ÚHÚL (oblastní plány rozvoje lesů, mapy zdravotního stavu lesů ČR a další)

Maplandia (satelitní mapy světa)

Portál veřejné správy ČR (dostupné mapy fytogeografického, geomorfologického členění, geologická mapa, mapa chráněných území a mnoho dalších)

Staré letecké snímky

Archivní mapy

 

Muzea

 

Biologické centrum zemského muzea v Linci

Hornické muzeum Příbram

Husitské muzeum v Táboře a Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Moravské zemské muzeum

Muzeum Šumavy

Muzeum Vysočiny Jihlava

Národní muzeum v Praze

NZM Ohrada v Hluboké nad Vltavou

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Západočeské muzeum v Plzni

 

Osobní stránky

 

Milan Chytrý

Michael Hohla

 

Ostatní

 

Akademická knihovna JU v Českých Budějovicích

Atlas Florae Europaeae

Botanické informace o květeně a mapování květeny v Bavorsku

Bryoweb

Dendrologie online

EUROMED - Plantbase (the information resousce for EURO-Mediterranean plan diversity)

Flora of China

Flora Chorvatska

Flora Itálie

Flora Slovenska (digitalizované knihy)

FloraWeb (jsou stránky, kde lze nalézt fotografie a mnoho dalších informací o rostlinách a vegetaci Německa)

Chyby a errata v Klíči ke květeně České republiky 2

Internet Directory for Botany (odkazy na stovky botanicky zaměřených stránek z celého světa)

Národní knihovna České republiky

Pracovní skupina pro výzkum vegetace

PLADIAS (tato webová stránka obsahuje kriticky revidovaná data o české flóře a vegetaci)

Rubi Bohemici (fotografie řady druhů ostružiníků vyskytujících se v ČR)

Seznam herbářových sbírek světa (registrovaných v databázi New York Botanical Garden)

Seznam herbářových sbírek v ČR

Společnost pro výzkum flory Rakouska (Verein zur Erforschung der Flora Österreichs)

Swiss web flora (vše o floře Švýcarska)

The International Plant Names Index

The Linnean society of London (skeny herbářových sběrů K. Linného)

Zaniklé obce (vyhledávání zaniklých obcí v bývalých Sudetech)

 

<< na začátek stránky


 

 

 

 

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku