Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Knihovna

Jihočeská pobočka spravuje rozsáhlou botanickou knihovnu, ve které je přes 1000 knih, časopisů, separátů a map. Velká část fondu je zaměřena na jižní Čechy, ale obsažena je i např. úplná řada kompendia Illustrierte Flora von Mitteleuropa (vydávaná v 1. polovině 20. století), starší ročníky časopisů Preslia, Zprávy ČBS a další, staré tituly (např. Prodromus), bibliografie a mnoho dalších a mnohdy obtížně získatelných publikací. V současné době je uložena v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Knihovna je přístupná všem členům a spolupracovníkům pobočky. V přiloženém souboru je aktuální soupis celého knihovního fondu. V případě vašeho zájmu o zápůjčku kontaktujte M. Lepšího (tel.: 391 001 516).


 

 

 

 

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku