Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Atlas map

Atlas map obsazenosti fytochorionů ohrožených druhů květeny jižní části Čech má sloužit jako terénní pomůcka, umožňující rychlou orientaci, zda jste nalezli novou lokalitu (nebo nový druh pro fytochorion) ohroženého taxonu či nikoliv a tedy ke snazšímu rozhodnutí, zda nálezu věnovat větší pozornost. Veškeré mapy byly převzaty z Červené knihy květeny jižní části Čech. Je samozřejmě možné vaše nové nálezy do atlasu zaznamenavat. Všechy nové údaje lze publikovat nebo poskytnout k publikaci v cyklu Nálezy zajímavých a nových druhů květeny jižní části Čech.

Několik výtisků je stále k dispozici, případní zájemci mohou kontaktovat P. Lepšího.

Zde je ukázka.


 

 

 

 

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku