Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Etnografie

Charakteristika sbírky

Etnografické muzejní sbírky zahrnují doklady charakterizující život lidových vrstev na venkově i ve městech z hlediska materiální, duchovní a sociální kultury. Patří mezi velice pestré a variabilní sbírky, a to jak z hlediska užitých materiálů, tak zvláště z hlediska typologie předmětů. Národopisná sbírka Jihočeského muzea pochází v drtivé většině z oblasti jižních Čech (zvláště Doudlebsko, Blata, částečně Šumava, Prácheňsko a Kozácko). Jenom v ojedinělých případech jde o předměty z přilehlých českých a moravských oblastí, a i z území okolních států. Výjimečný a málo početný je soubor předmětů z mimoevropských oblastí. Jádro sbírky je tvořeno předměty pocházejícími především z období od konce 18. století do 2. poloviny 20. století a mapující kulturu všedního i svátečního dne.

Historie sbírky

Základem sbírky jsou předměty shromážděné v muzeu na konci 19. století (spojené se sběrem na Národopisnou výstavu v roce 1895) a na počátku 20. let 20. století v souvislosti s přípravami na Jihočeskou národopisnou výstavu v roce 1927. Přípravný výbor výstavy získal pomoc od mnohých amatérských národopisných pracovníků a sdružení. Jedním z nich byla českobudějovická Národopisná skupina Marie Špengrové. Ve spolupráci s Ondřejem Junkem založila v roce 1925 volné sdružení folkloristických pracovníků, jehož náplní byl především sběr jihočeských lidových krojů a zachování tradičních lidových tanců, písní, zvyků a řemesel. Toto sdružení přešlo v roce 1956 pod muzeum jako jeho zájmový klub (dnes jako Národopisné sdružení při Jihočeském muzeu). V průběhu následujících desetiletí byla etnografická sbírka muzea velmi pozvolna, ale neustále doplňována. K pozvednutí úrovně etnografické sbírky došlo v 70. letech, a to díky činnosti etnografky muzea paní Zory Soukupové. Její odborné popisy sbírkových předmětů se staly jakousi encyklopedií jihočeského národopisu. Jako první uspořádala sbírku do logického a přehledného celku a naznačila směr, kterým se v následujících letech sbírkotvorná a vzdělávací činnost měla ubírat. V roce 1984 se stal novým kurátorem sbírky PhDr. František Krejča. Od roku 2013 je kurátorkou Mgr. Alexandra Khadka.

Obsah sbírky

Sbírka obsahuje přes 20 000 předmětů, zahrnuje předměty z textilu, dřeva, kovu, skla, kůže, pletenin či z přírodních materiálů a keramiky a je tvořena těmito základními soubory:

- lidový oděv a textil
- městský oděv a oděvní doplňky
- lidové umění
- lidové hudební nástroje
- zvykoslovné předměty
- mobiliář venkovského domu
- řemeslné a zemědělské nářadí a náčiní
- zařízení domácnosti
- kresby, obrazy, fotodokumentace, písemnosti
- pozůstalosti, ucelené celky

V současné době jsou sbírky prezentovány na těchto místech:

- Stálá expozice lidového malovaného nábytku v pobočce Jihočeského muzea v tvrzi Žumberk u Nových Hradů
- Stálá expozice v Buškově Hamru u Trhových Svinů
- Stálá expozice kláštera ve Zlaté Koruně
- Stálá expozice „Příběh budějovického piva“ v Budějovickém Budvaru n. p. v Českých Budějovicích
- Stálá expozice v Muzeu Schwarzenberského plavebního kanálu ve Chvalšinách
- Stálá expozice „Dudy“ v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích

PhDr. Hana Soukupová - kurátor etnografické sbírky
Irena Tauerová - správce depozitářů etnografické sbírky

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Sobota)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Neděle)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

24.5.2024

MUZEJNÍ NOC 2024

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
24.5.2024

"Druhý" život Jana Žižky

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
31.5.2024

Trocnovské slavnosti 2024 (Na správné adrese)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova