Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Výtvarné umění

Charakteristika sbírky


Výtvarné umění je orientováno především na Jihočeský region, i když jsou zde zastoupena též díla rakouskouherská, německá, italská a některé solitéry dálněvýchodní provenience. Těžiště sbírky tvoří výtvarné umění pocházející z 19. století. Zastoupeny jsou všechny umělecké slohy od 14. do 20. století.


Historie sbírky


Sbírka je systematicky budována již od doby založení muzea v roce 1877. V roce 1893 byla ve velké zasedací síni obecního zastupitelstva uspořádána výstava portrétních obrazů vztahujících se k regionu.
„Provolání k obyvatelstvu města, aby se podobizny zemřelých osob, které ve veřejném životě vynikly, jakož i obrazy, jež uměleckou cenou nebo zobrazením kroje dřívějších dob zajímavé jsou, výstavě propůjčily, neminulo se dobrého úspěchu, tak že prostor zasedací síně k umístění obrazů nepostačoval a i předsíně se použilo. Právem nazvali výstavu, která přes 300 čísel čítala, „částí kulturních dějin v obrazech" nebo „městskou kronikou ve starých portrétech“. Sbírka obrazů olejových a pastelových, akvarel a miniatur v dobrém sestavení poskytovala pohled velmi vnadný a poutavý, takže zejména vzdělané třídy obyvatelstva často výstavu navštěvovaly. Viděti zde bylo obrazy zesnulých biskupů a jiných duchovních hodnostářů, purkmistrů, radních a jiných vynikajících mužů, portréty patriciů města a jejich chotí od konce 17. století až do doby nové.“ Výroční zpráva muzea za rok 1893.
Mnohé z těchto obrazů zůstaly v muzejní sbírce. V prvním patře nové muzejní budovy (slavnostní otevření nové budovy proběhlo 11. července 1913) byla zpřístupněna obrazárna. V roce 1937 byla otevřena stálá expozice věnovaná jihočeské gotice s hodnotným souborem gotických deskových obrazů a plastik, kterou brzy rozmnožila další významná díla. Po druhé světové válce byla obnovená gotická a barokní galerie otevřena v roce 1947. V roce 1952 byl tento soubor obrazů a plastik jihočeské gotiky a baroka vyčleněn ze sbírek muzea jako základ pro nově zřízenou Alšovu jihočeskou galerii v Hluboké nad Vltavou, kde tvoří nejcennější součást expozice.


Obsah sbírky


Sbírka výtvarného umění čítá přes 3 200 evidenčních čísel a je tvořena těmito soubory:


- Sochařství a plastiky
- Obrazy
 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Pondělí)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Úterý)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

30.5.2024

Edukační dílny (Jan Žižka na jihu Čech 600 let) - Iluminace

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
31.5.2024

Trocnovské slavnosti 2024 (Na správné adrese)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova