Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Výtvarné umění

Charakteristika sbírky


Výtvarné umění je orientováno především na Jihočeský region, i když jsou zde zastoupena též díla rakouskouherská, německá, italská a některé solitéry dálněvýchodní provenience. Těžiště sbírky tvoří výtvarné umění pocházející z 19. století. Zastoupeny jsou všechny umělecké slohy od 14. do 20. století.


Historie sbírky


Sbírka je systematicky budována již od doby založení muzea v roce 1877. V roce 1893 byla ve velké zasedací síni obecního zastupitelstva uspořádána výstava portrétních obrazů vztahujících se k regionu.
„Provolání k obyvatelstvu města, aby se podobizny zemřelých osob, které ve veřejném životě vynikly, jakož i obrazy, jež uměleckou cenou nebo zobrazením kroje dřívějších dob zajímavé jsou, výstavě propůjčily, neminulo se dobrého úspěchu, tak že prostor zasedací síně k umístění obrazů nepostačoval a i předsíně se použilo. Právem nazvali výstavu, která přes 300 čísel čítala, „částí kulturních dějin v obrazech" nebo „městskou kronikou ve starých portrétech“. Sbírka obrazů olejových a pastelových, akvarel a miniatur v dobrém sestavení poskytovala pohled velmi vnadný a poutavý, takže zejména vzdělané třídy obyvatelstva často výstavu navštěvovaly. Viděti zde bylo obrazy zesnulých biskupů a jiných duchovních hodnostářů, purkmistrů, radních a jiných vynikajících mužů, portréty patriciů města a jejich chotí od konce 17. století až do doby nové.“ Výroční zpráva muzea za rok 1893.
Mnohé z těchto obrazů zůstaly v muzejní sbírce. V prvním patře nové muzejní budovy (slavnostní otevření nové budovy proběhlo 11. července 1913) byla zpřístupněna obrazárna. V roce 1937 byla otevřena stálá expozice věnovaná jihočeské gotice s hodnotným souborem gotických deskových obrazů a plastik, kterou brzy rozmnožila další významná díla. Po druhé světové válce byla obnovená gotická a barokní galerie otevřena v roce 1947. V roce 1952 byl tento soubor obrazů a plastik jihočeské gotiky a baroka vyčleněn ze sbírek muzea jako základ pro nově zřízenou Alšovu jihočeskou galerii v Hluboké nad Vltavou, kde tvoří nejcennější součást expozice.


Obsah sbírky


Sbírka výtvarného umění čítá přes 3 200 evidenčních čísel a je tvořena těmito soubory:


- Sochařství a plastiky
- Obrazy
 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Úterý)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Středa)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

24.5.2024

MUZEJNÍ NOC 2024

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
24.5.2024

"Druhý" život Jana Žižky

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
31.5.2024

Trocnovské slavnosti 2024 (Na správné adrese)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova