Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Nejnovější dějiny

Charakteristika sbírky

Fond nejnovějších dějin tvoří kompaktní celek, materiálově různorodý. Obecně zachycuje politický, společenský a hospodářský vývoj regionu v  časovém horizontu od května roku 1945 po současnost s možným přesahem některých jednotlivin - například pozůstalostí - před rok 1945.

Historie sbírky

Fond nejnovějších dějin (do roku 1989 jako fond socialismus, po roce 1989 jako fond současnost) Jihočeského muzea vznikl v první polovině šedesátých let 20. století zásluhou Františka Koldy, dlouholetého správce, rozdělením části původních historických sbírek na fond novějších dějin (kapitalismu) a fond nejnovějších dějin (socialismu). Dělicím bodem mezi oběma fondy byl konec 2. světové války. V uplynulých padesáti letech byl fond kontinuálně doplňován a rozšiřován o další materiál. Od roku 1987 je spravován PhDr. Jiřím Petrášem.

Snad na žádném jiném z muzejních fondů se neprojevil celospolečenský vývoj více. Je zcela logické, že v prvních letech po svém vzniku (tedy do roku 1968) se věnovala velká pozornost takovým jevům, jako je socializace vesnice, průmyslová výstavba jižních Čech a dílčím politickým událostem. Velice cenný materiál tvoří soubor předmětů dokládající průběh osvobození jihu Čech spojeneckými vojsky protihitlerovské koalice a roky 1945 až 1948.

Další cenný fond pochází z roku 1968 a zejména pak z období bezprostředně po 21. srpnu 1968.

Podobně cenný fond se vztahuje i k roku 1989 a především pak k období po 17. listopadu.

Po roce 1989 se podařilo fond novějších dějin rozšířit a průběžně doplňovat o soubory, které dokreslují společenský vývoj v období po 2. světové válce.

Obsah sbírky

Sbírka je v  současné době tvořena těmito základními soubory:

- tiskoviny, letáky, plakáty, fotografie
- odznaky a medaile
- letecký archiv
- pozůstalosti

PhDr. Jiří Petráš - kurátor sbírky nejnovějších dějin

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Pondělí)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Úterý)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

24.5.2024

MUZEJNÍ NOC 2024

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
24.5.2024

"Druhý" život Jana Žižky

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
31.5.2024

Trocnovské slavnosti 2024 (Na správné adrese)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova