Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Nejnovější dějiny

Charakteristika sbírky

Fond nejnovějších dějin tvoří kompaktní celek, materiálově různorodý. Obecně zachycuje politický, společenský a hospodářský vývoj regionu v  časovém horizontu od května roku 1945 po současnost s možným přesahem některých jednotlivin - například pozůstalostí - před rok 1945.

Historie sbírky

Fond nejnovějších dějin (do roku 1989 jako fond socialismus, po roce 1989 jako fond současnost) Jihočeského muzea vznikl v první polovině šedesátých let 20. století zásluhou Františka Koldy, dlouholetého správce, rozdělením části původních historických sbírek na fond novějších dějin (kapitalismu) a fond nejnovějších dějin (socialismu). Dělicím bodem mezi oběma fondy byl konec 2. světové války. V uplynulých padesáti letech byl fond kontinuálně doplňován a rozšiřován o další materiál. Od roku 1987 je spravován PhDr. Jiřím Petrášem.

Snad na žádném jiném z muzejních fondů se neprojevil celospolečenský vývoj více. Je zcela logické, že v prvních letech po svém vzniku (tedy do roku 1968) se věnovala velká pozornost takovým jevům, jako je socializace vesnice, průmyslová výstavba jižních Čech a dílčím politickým událostem. Velice cenný materiál tvoří soubor předmětů dokládající průběh osvobození jihu Čech spojeneckými vojsky protihitlerovské koalice a roky 1945 až 1948.

Další cenný fond pochází z roku 1968 a zejména pak z období bezprostředně po 21. srpnu 1968.

Podobně cenný fond se vztahuje i k roku 1989 a především pak k období po 17. listopadu.

Po roce 1989 se podařilo fond novějších dějin rozšířit a průběžně doplňovat o soubory, které dokreslují společenský vývoj v období po 2. světové válce.

Obsah sbírky

Sbírka je v  současné době tvořena těmito základními soubory:

- tiskoviny, letáky, plakáty, fotografie
- odznaky a medaile
- letecký archiv
- pozůstalosti

PhDr. Jiří Petráš - kurátor sbírky nejnovějších dějin

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Čtvrtek)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Pátek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

9.12.2022

František Doubek - Česká státnost

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)