Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Sbírkový soubor MDRH

Charakteristika sbírky
Fond Muzea dělnického revolučního hnutí je zaměřen z největší části na užší Jihočeský region. Z části pak využívá k doplnění dané problematiky české i zahraniční dokumenty.
Fond je z vývojového hlediska rozdělen na období kapitalismu od poloviny 19. století do roku 1945 a období socialismu od roku 1945 do roku 1989.


Historie sbírky
Pokyn ke zřízení Muzea dělnického revolučního hnutí jižních Čech vzešel v roce 1971 z řad Komunistické strany Československa u příležitosti 50. výročí jejího vzniku. Krajský výbor KSČ v Českých Budějovicích na začátku roku 1971 vyhlásil soutěž na areál Krajské politické školy s internátem (ta nakonec vznikla na jiném místě) a Památník a Muzeum dělnického revolučního hnutí v prostoru mezi řekou Malší a křižovatkou Lidické třídy a Mánesovy ulice, naproti tehdejšímu Krajskému národnímu výboru v Českých Budějovicích. Pro tento účel došlo k rozsáhlé úpravě daného prostoru, neboť byla zbourána stará městská zástavba. Muzeum bylo postaveno v letech 1972 - 1975 podle projektu autorského kolektivu Jana Maláta. V období 1973 - 1975 se Jihočeské muzeum podílelo na vzniku této instituce rozsáhlým sběrem exponátů v terénu. Stalo se tak na základě doplnění organizačního řádu Jihočeského muzea Radou jihočeského Krajského národního výboru z roku 1973. V květnu 1975 bylo nově vzniklé muzeum slavnostně otevřeno. Pro muzejní dokumentaci bylo důležité i Usnesení vlády ČSR č. 234/1980 o komplexní dokumentaci období výstavby socialismu v ČSR. To na jedné straně pomáhalo muzejníkům v dokumentační činnosti, neboť k tomu zavazovalo jednotlivé národní podniky, na druhou stranu však pro tuto dobu všudypřítomnou ideologizací posouvalo problém dokumentace do jiných, nemuzejních, politických rovin. Stálá expozice ve 14 sálech dokumentovala vývoj dělnického hnutí v Jihočeském kraji od jeho počátků až po budování socialismu s důrazem na vedoucí roli KSČ. Základ historické části expozice tvořily převážně exponáty zapůjčené z Jihočeského muzea, Státního oblastního archívu Třeboň a dalších regionálních institucí. Muzeum bylo zrušeno v prosinci roku 1989 a sbírky byly převedeny do správy Jihočeského muzea. Budova byla dána do užívání Jihočeské vědecké knihovně. V současné době jsou sbírky rozděleny pod správu tří kurátorů podle jejich zaměření a vývojového hlediska.


Obsah sbírky
Fond MDRH čítá téměř 20 000 předmětů, obsahuje artefakty vztahující se přímo nebo nepřímo ke vzniku, rozmachu a struktuře jednotlivých etap dělnického hnutí ve vymezeném regionu. Zahrnuje dokumentační materiál (výnosy, tisky, periodika, letáky apod.), fotografie a doplňující trojrozměrný materiál i výtvarná díla.

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Pondělí)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Úterý)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

16.4.2024

Obraz Jana Žižky v jihočeských pověstech (Jan Šimánek)

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
20.4.2024

Mezinárodní den památek 2024

České Budějovice
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova