Jihočeská pobočka České archeologické společnosti

 

Jihočeská pobočka ČAS byla po několikaleté odmlce obnovena v roce 2000 - od té doby je jejím předsedou Mgr. Ondřej Chvojka, PhD. z Jihočeského muzea. Pobočka pořádá jednou ročně pravidelné plenární zasedání, které je vždy spojeno s informačním kolokviem o nových archeologických výzkumech, nálezech, projektech a nově vydané literatuře - cílem je seznámit širokou veřejnost s děním v jihočeské archeologické obci v předchozím roce. Součástí kolokvia je i knižní burza, kde lze zakoupit často obtížně sehnatelnou regionální literaturu. Mimo to pořádá pobočka v nepravidelných intervalech jedno- až dvoudenní zájezd po archeologických lokalitách mimo jižní Čechy. Např. v roce 2001 byla uskutečněna jednodenní exkurze do okolí Lince, v roce 2002 proběhla dvoudenní exkurze do Salcburku a okolí.