Mykologický klub

Mykologický klub existuje v Českých Budějovicích od roku 1967. Až do roku 1990 byl jedním ze zájmových klubů tehdejšího Domu kultury ROH. Vznikl vlastně na popud tehdejšího Krajského ústavu národního zdraví s jedním hlavním úkolem - účinnou osvětou předcházet otravám houbami...

Později, s přibývajícím počtem členů a utvářením skupiny znalců a hlubších zájemců o mykologii, se činnost klubu rozšířila o regionální mykofloristiku, ke které se v dalších letech těžiště činnosti postupně přesouvalo.

V roce 1971 klub spolupořádal I., a v roce 1976 II. českobudějovické mykologické dny. V roce 1982 se podílel na organizaci VII. celostátní mykologické konference. Zatím poslední větší akcí, na jejíž organizaci se klub spolupodílel, byly mezinárodní III. českobudějovické mykologické dny, jež proběhly na podzim 1997. Od roku 1990 klub působí ve struktuře Jihočeského muzea v Českých Budějovicích s názvem Mykologický klub Jihočeského muzea. K 31.12.2001 čítal Mykologický klub Jihočeského muzea 32 členů. Jeho předsedou je Mgr. František Tondl.

V zimním období klub pořádá v hlavní budově Jihočeského muzea ve čtrnáctidenních intervalech pondělní členské schůze a přednáškové večery. Na podzim se podílí na tradiční výstavě hub v Jihočeském muzeu. Členové klubu odborně vypomáhají i na dalších výstavách hub pořádaných v regionu. Klub udržuje v provozu informační mykologickou skříňku v pasáži u náměstí Přemysla Otakara II. V Č. Budějovicích. Během léta a podzimu klub pořádá 2-4 mykologické exkurze do zajímavých lokalit v regionu. Skupina členů klubu těsně spolupracuje s mykologickým pracovištěm Jihočeského muzea při mykologickém průzkumu několika lokalit v jihočeském regionu. Členové klubu se zúčastňují každoročních národních i mezinárodních mykologických akcí. Několik členů klubu se podílí na práci houbařské poradny v Jihočeském muzeu.

Mykologický klub Jihočeského muzea je polem pro získávání základních znalostí o houbách, pro výměnu a rozšiřování informací v oboru mykologie a pro sdílení radosti z darů přírody v neformálním a přátelském prostředí. Zájemci o podrobnější informace nebo o členství v klubu nechť kontaktují mykologa Jihočeského muzea.