Knihovna Jihočeského muzea

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ČTENÁŘE KNIHOVNY MUZEA

Vážení čtenáři a badatelé,
od 2. května 2012 je knihovna muzea znovu otevřena po přestěhování do nových prostor v 5. patře v budově Stavounionu
(bývalé Pozemní stavby), nárožní vchod z ulic Žižkova/Čechova.

Provozní doba knihovny je:
středa 9 - 12 a 13 - 16
čtvrtek 9 - 12 a 13 – 15

E-mailové kontakty zůstávají stejné, opět je funkční také níže uvedený e-mail:
knihovna@muzeumcb.cz.

Funkční je také on-line katalog knihovny muzea a přehled časopisů.

Funkční je také on-line shop s aktuální nabídkou publikací vydaných muzeem.

Náhradní (přechodné) telefonní spojení :

Mgr. Helena Stejskalová
Vedoucí knihovny
Tel.: 391 001 501

Dagmar Fraňková
Knihovnice
Tel.: 391 001 502

Jana Klimešová
Administrace časopisů
Tel.: 391 001 503

Helena Motyčková
Fotografka
Tel.: 391 001 504

Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na opětovná setkání!

 

Knihovna Jihočeského muzea uchovává v historických fondech a ve fondu odborné literatury celkem více než 100.000 knižních svazků. Knihovna Jihočeského muzea je laické i odborné veřejnosti přístupná prezenčně ve dnech ST: 9 - 12 a 13 - 16 a ČT: 9 - 12 a 13 - 15 hod. (viz. výpůjční doba), červenec-srpen zavřeno!

Muzejní knihovna shromažďuje cenné historické knižní sbírky a zároveň rozmnožuje fond odborné literatury. Fond odborné literatury čítá více než 40.000 svazků o jižních Čechách... V knihovně Jihočeského muzea jsou rovněž regionální noviny (např.: Budivoj, Budweisser Zeitung a mnohé další) a časopisy, a to od počátků novinové produkce v jižních Čechách až po dnešek. Jen ve fondu časopisů je zastoupeno přibližně 1.160 titulů. Fond odborné literatury celkem obsahuje více než 80.000 svazků knih a časopisů. Knihovna JčM je největší regionální muzejní knihovnou a zároveň největší jihočeskou knihovnou se speciálním fondem k dějinám regionu.

Historické knižní sbírky jsou součástí konzervačního fondu, který mimo jiné obsahuje soubor vzácných inkunábulí (prvotisků, tj. tisků vydaných do roku 1500). Díky velkému počtu těchto inkunábulí se knihovna JčM v rámci muzejních knihoven řadí hned na druhé místo za Národní muzeum (o prvotiskách v knihovně muzea viz. M. Riedl, Katalog prvotisků jihočeských knihoven, Praha, 1974). V konzervační knihovně historických fondů jsou tyto další sbírkové kolekce: sbírka rukopisů (středověkých i novějších do pol. 19. stol., např. známý Českobudějovický graduál, Vltavotýnský graduál, Schneiderova kronika a další), starých tisků (nejen bohemika a tisky regionální provenience) literární archiv a pozůstalosti (především se jedná o význačné kulturní a zejména literární osobnosti 18. a 19. století) kramářské a náboženské písně, modlitby a další drobné tisky. Zajímavý je také soubor map a plánů (akvizičně zaměřeno na kartografická zobrazení regionu a mapová vyobrazení českého království) a cennou kolekcí je hned z několika hledisek sbírka grafiky. Ve sbírce grafiky se shromažďují díla převážně regionálních autorů a s regionální tématikou, ale zároveň obsahuje i díla starých mistrů. Pro jednotlivé soubory konzervační knihovny existují jako pomůcky různé katalogy a studijní literatura ve fondu odborné knihovny.

Součástí knihovny je rovněž fotoateliér. Ve správě knihovny je v současnosti také fototéka a filmotéka. Fotografka muzea kontinuálně doplňuje fotoarchiv muzea (vernisáže, koncerty, instalace, prezentace a další akce JčM) a v součinnosti s historikem nejnovějších dějin zajišťuje dokumentaci současnosti. Dlouhodobě se věnuje dokumentaci života a jeho proměn ve městě a jeho okolí. Dokumentuje činnost spolků a klubů při JčM. Dodává fotografie pro panelové prezentace i do periodických a neperiodických publikací JčM.

 

Provozní doba                                                                                                        

Provozní řád

Ceník služeb v knihovně                                                              

On-line katalog studijní literatury      

Organizační struktura knihovny       

Adresář regionální sekce knihovníků jihočeských muzeí a galerií    

Nabídka publikací

Katalog periodik