Významné milníky husitství v českých a německých dějinách. Bedeutende Meilensteine des Hussitentums in der tschechischen und der deutschen Geschichte.

Navštivte násPobočkyPamátník Jana Žižky z TrocnovaProjekt Milníky husitství

Významné milníky husitství v českých a německých dějinách. Bedeutende Meilensteine des Hussitentums in der tschechischen und der deutschen Geschichte.


Projekt Významné milníky husitství v českých a německých dějinách je vyústěním dlouhodobé snahy na česko-bavorském pomezí o zvýšení povědomí o společné historii obou sousedních regionů. K propagaci obou zemí v období husitství a k vytvoření výstavy u příležitosti výročí smrti Jana Husa dalo podnět zejména malé povědomí širší veřejnosti o husitské revoluci ve vztahu k německému území. V tomto ohledu vzpomeňme především na šíření husitských myšlenek, které v mnohém anticipovaly pozdější německé reformní hnutí.

Projekt je realizován od listopadu 2014 do konce června 2015. Výstava bude otevřena od 20. 6. 2015.

K upevnění a zesílení česko-bavorské identity by tak měl přispět tento projekt, jehož záměrem je populárně naučnou formou přiblížit veřejnosti společnou historii obou blízkých regionů. Zvláštním přínosem je podpora vzdělávání žáků a studentů.

Konkrétně tedy projekt na českém příhraničí usiluje o tři cíle, a to výstavbu expozice v Trocnově, naučnou stezku a publikační činnost vztahující se k trocnovskému muzeu. Zcela nová expozice vznikne v prostorách nově zrekonstruovaného Památníku Jana Žižky z Trocnova. Její téma bude věnováno husitství zejména v Čechách se zřetelem k vlivu husitské epochy na bavorském území. Pro návštěvníky budou v pěti místnostech muzea připraveny ke zhlédnutí dobové exponáty, popřípadě jejich repliky, stejně jako zde bude instalováno šest infokiosků s edukativními programy a interaktivními hrami vztahujícími se k danému období.

Součástí nové expozice se má stát také venkovní naučná stezka s deseti informačními panely. Trasa naučně vzdělávací stezky povede trocnovským areálem v délce zhruba tři kilometry kolem základů obou trocnovských dvorců, pamětního kamene, tj. místa narození Jana Žižky, a okolo dominanty nynějšího Trocnova, žulového pomníku českého vojevůdce. V souvislosti s propagací projektu budou návštěvníkům k dispozici publikace o výstavě a informační skládačky v českém a německém jazyce.

Projektový partner: Za realizaci jednotlivých cílů projektu zodpovídá na české straně Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, které je také lídrem projektu. Projektovým partnerem na straně bavorské je Stadtmuseum Deggendorf.

Expozice Památníku Jana Žižky je vytvářena za podpory programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, který má na českém území na starosti Centrum pro regionální rozvoj ČR. Obecným cílem tohoto programu je přispět k vytváření společného životního, přírodního a hospodářského prostoru, posílit konkurenceschopnost regionu a zlepšit životní a pracovní podmínky lidí. Ke splnění tohoto cíle jsou určeny dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Samotný program pak spadá pod Cíl Evropská územní spolupráce realizovaný v rámci politiky soudržnosti EU.

číslo projektu C3BA_379

 

     

 

            

Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Otevírací
doba
Vstupné

Dnes (Pátek)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Sobota)

zavřeno

Celá otevírací doba

Jak se k nám dostanete?

Kalendář akcí

Nejbližší akce

2.4.2017

Sedlická krajka v Jihočeském muzeu

Historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích