Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Mykologie

BERAN M. & ŠPINAR P.: Mykoflóra hráze rybníka Luční na Táborsku. [Die Mykoflora des Teichdammes Luční bei Tábor]. – 36/2: 35–58.
KLUZÁK Z. (ed.): „2. českobudějovické mykologické dny“ 15. – 18. září 1976. Soubor referátů. [„2. mykologische Studientage in České Budějovice“ 15. – 18. September 1976. Referate]. – 17: 107–135.
KLUZÁK Z. & PRAVDA V.: Hřib moravský – Boletus moravicus Vacek v Čechách. [Boletus moravicus Vacek in Böhmen]. – 25: 9–11.
KLUZÁK Z. & ŠATNÁ M.: První nález lysohlávky modrající – Psilocybe cyanescens v Jihočeském kraji. [Der erste Fund von Psilocybe cyanescens in Südböhmen]. – 27: 107–108.
KLUZÁK Z., PRAVDA V. & ŠPINAR P.: Hřib zavalitý – Boletus torosus. [Ochsenröhrling – Boletus torosus]. – 30: 15–18.
KLUZÁK Z.: Boletus carpinaceus – hřib habrový. – 31: 85–87.
KLUZÁK Z.: Boletus junquilleus (Quél.) Boudier a Boletus rhodopurpureus Smotlacha – nové druhy pro jižní Čechy. [Boletus junquilleus (Quél.) Boudier a Boletus rhodopurpureus Smotlacha – neue Arten für Südböhmen]. – 19: 95–99.
KLUZÁK Z.: Čtvrtstoletí květnatce Archerova – Clathrus archeri v Československu. [Vierteljahrhundert von Tintenfischpilz – Clathrus archeri in der Tschechoslowakei]. – 30: 57–66.
KLUZÁK Z.: Druhá lokalita psivky Ravenelovy – Mutinus ravenelii v jižních Čechách. [Zweite Lokalität von Mutinus ravenelii in Südböhmen]. – 28: 108.
KLUZÁK Z.: Hřib klamný – Boletus fallax sp. n. – 28: 37–40.
KLUZÁK Z.: Hřib modračka – Boletus pulverulentus v Jihočeském kraji. [Boletus pulverulentus im Südböhmischen Bezirk]. – 27: 97–101.
KLUZÁK Z.: Hřib plavý – Boletus impolitus v Jihočeském kraji. [Boletus impolitus in Südböhmischen Bezirk]. – 27: 9–15.
KLUZÁK Z.: Hřib pružný – Aureoboletus gentilis v Jihočeském kraji. [Goldporiger Röhrling – Aureoboletus gentilis im Südböhmischen Bezirk]. – 28: 91–94.
KLUZÁK Z.: Hvězdovka límečková – Geastrum striatum v Jihočeském kraji. [Kragen-Erdstern im Südböhmischen Bezirk]. – 28: 10.
KLUZÁK Z.: Květnatec Archerův – Anthurus archeri (Berk.) E. Fischer v ČSSR po dvaceti letech. [Tintenfischpilz – Anthurus archeri (Berk.) E. Fischer in ČSSR nach zwanzig Jahren]. – 24: 37–47.
KLUZÁK Z.: Nová lokalita ohnivce šarlatového – Sarcoscypha coccinea (Scop. ex St. Am.) Lambotte – v jižních Čechách. [Neue Lokalität des Zinnoberroten Kalchbecherlinks – Sarcoscypha coccinea (Scop. ex St. Am.) Lambotte – in Südböhmen]. – 24: 90.
KLUZÁK Z.: Nové nálezy hřibu dřevožijného – Buchwaldoboletus lignicola (Kallenb.) Pil. v jižních Čechách. [Neue Funde des Nedelholz-Röhrlinges – Buchwaldoboletus lignicola (Kallenb.) Pil. in Südböhmen]. – 23: 91–94.
KLUZÁK Z.: Nové nálezy šupinovky zlaté – Phaeolepiota aurea (Matt. ex Fr.) Konr. & Maubl. v jižních Čechách. [Neue Funde von Phaeolepiota aurea (Matt. ex Fr.) Konr. & Maubl. in Südböhmen]. – 22: 35.
KLUZÁK Z.: Nový druh hřibu, hřib vínový – Boletus vinosulus. [A new species of genus Boletus – Boletus vinosulus]. – 32: 43–47.
KLUZÁK Z.: Octaviania asterosperma Vitt. v jižních Čechách. [Octaviania asterosperma Vitt. in Südböhmen]. 17: 136.
KLUZÁK Z.: První nález čirůvky tygrované – Tricholoma pardalotum v jižních Čechách. [Der erste Fund von Tiger-Ritterling Tricholoma pardalotum in Südböhmen]. – 26: 53–55.
KLUZÁK Z.: První nález klouzku sibiřského – Suillus sibiricus v českých zemích. [Der erste Fund von Beringter Zirbenröhrlings Suillus sibiricus in den böhmischen Ländern]. – 30: 51–55.
KLUZÁK Z.: Psivka Ravenelova – Mutinus ravenelii (Berk. & Curt.) E. Fischer – v Čechách. [Mutinus ravenelii (Berk. & Curt.) E. Fischer in Böhmen]. – 25: 62.
KLUZÁK Z.: Rozšíření druhů rodu Gyroporus v Jihočeském kraji. [Die Verbreitung der Arten von Gattung Gyroporus im Südböhmischen Bezirk]. – 26: 73–82.
KLUZÁK Z.: Rozšíření hřibu červeného – Boletus rubellus Krombh. v Jihočeském kraji. [Zur Verbreitung des Blutroten Röhling – Boletus rubellus Krombh. in Südböhmischen Bezirk]. – 23: 21–24.
KLUZÁK Z.: Rozšíření hřibu medotrpkého – Boletus albidus v Jihočeském kraji. [Die Verbreitung des Wurzelnder Bitter Röhrlings – Boletus albidus im Südböhmischen Bezirk]. – 27: 59–64.
KLUZÁK Z.: Rozšíření hřibu přívěskatého – Boletus appendiculatus v Jihočeském kraji. [Die Verbreitung des Gelber Bronzeröhrlings – Boletus appendiculatus im Südböhmischen Bezirk]. – 29: 55–61.
KLUZÁK Z.: Rozšíření klouzku tridentského – Suillus tridentinus v ČSSR. [Die Verbreitung des Rostroter Lärchen-Röhrlings – Suillus tridentinus in der ČSSR]. – 30: 21–26.
KLUZÁK Z.: Rozšíření klouzku žíhaného – Suillus fluryi v Čechách a na Moravě. [Die Verbreitung des Ringloser Butterpilzes – Suillus fluryi in Böhmen und Mähren]. – 31: 95–100.
KLUZÁK Z.: Rozšíření šiškovce černého – Strobilomyces strobilaceus v Jihočeském kraji. [Die Verbreitung des Strubbelkopfröhrlings – Strobilomyces strobilaceus im Südböhmischen Bezirk]. – 29: 73–82.
KLUZÁK Z.: Stročkovec kyjovitý – Gomphus clavatus v Jihočeském kraji. [Gomphus clavatus im Südböhmischen Bezirk]. – 26: 11–17.
KLUZÁK Z.: Vybrané mykofloristické nálezy z jižních Čech. [Angesuchte mykofloristische Funde aus Südböhmen]. – 19: 63–71.
KLUZÁK Z.: Výskyt klouzku bílého – Suillus placidus v jižních Čechách. [Das Vorkommen des Elfenbein-Röhrlings – Suillus placidus in Südböhmen]. – 31: 88–94.
KLUZÁK Z.: Výskyt podloubníku siného – Gyrodon lividus v ČSR. [Das Vorkommen des Erlen-Grülings – Gyrodon lividus in der ČSR]. – 29: 83–90.
KLUZÁK Z.: Vzácné hřiby jižních Čech. [Seltene Röhrlinge Südböhmens]. – 28: 1–6.
KOTLABA F. & POUZAR Z.: Tři druhy komplexu Vuilleminia comedens (houby kornatcovité) v bývalém Československu. [Three species of the Vuilleminia comedens complex (Fungi, Corticiaceae) in the former Czechoslovakia]. – 33: 27–32.
KOTLABA F.: Bohatá mykologická lokalita u Debrníka na Soběslavsku. [A rich mycological locality near Debrník in the vicinity of Soběslav]. – 42: 25–42.
KOTLABA F.: Druhý nález bělochoroše Kmeťova (Tyromyces kmetii) v Čechách. [Second record of Tyromyces kmetii (Polyporaceae, Fungi) in Bohemia]. – 20: 22.
KOTLABA F.: Druhý příspěvek k makromycetům rezervace Kozohlůdky u Borkovic v jižních Čechách. [Second contribution to the macromycetes of Kozohlůdky Nature Reserve near Borkovice, Southern Bohemia]. – 50: 67–74.
KOTLABA F.: Ekologie a rozšíření vzácné houby zubatečku zavěšeného (kornatcovité) v České republice. [Ecology and distribution of the rare fungus Irpicodon pendulus (Corticiaceae) in the Czech Republic]. – 34: 35–38.
KOTLABA F.: Houby lesa Svákov u Soběslavi uváděné před 77 lety R. Veselým. [Macromycetes of Svákov forest near Soběslav, mentioned by R. Veselý 77 years ago]. – 47: 65–70.
KOTLABA F.: Makromycety hráze rybníka Rožberk u Komárova v jižních Čechách. [Macromycetes of the dyke of Rožberk pond near Komárov in South Bohemia]. – 48: 75–88.
KOTLABA F.: Mykoflóra lesa Svákov u Soběslavi v jižních Čechách. [Mycoflora of a wood called Svákov near Soběslav in South Bohemia]. – 46: 81–100.
KOTLABA F.: Mykoflóra na lokalitě vrby rozmarýnolisté „Bahna“ u Sudoměřic poblíž Bechyně. [Mycoflora at the locality of Salix rosmarinifolia „Bahna“ near Sudoměřice in the vicinity of Bechyně]. – 45: 35–44.
KOTLABA F.: Mykoflora přírodní rezervace Kozohlůdky v jižních Čechách. [Fungal flora of Kozohlůdky Nature reserve near Borkovice, South Bohemia]. – 43: 11–34.
KOTLABA F.: Nález vzácného choroše Ganoderma resinaceum v Českých Budějovicích. [Record of the rare polypore Ganoderma resinaceum in České Budějovice]. – 21: 102.
KOTLABA F.: První nález bělochoroše Kmeťova (Tyromyces kmetii) v Čechách a jeho rozšíření v Československu. [First record of Tyromyces kmetii (Polyporaceae) in Bohemia and its distribution in Czechoslovakia]. – 19: 53–59.
KOTLABA F.: První nálezy pozoruhodné lupenaté houby slizečky chlupaté (Tricholomataceae) v jižních Čechách a její rozšíření v Česku a na Slovensku. [First records of the remarkable agaric Xerula melanotricha (Tricholomataceae) in South Bohemia and its distribution in Czechia and Slovakia]. – 41: 15–22.
KOTLABA F.: Rozšíření vřeckaté houby ohnivce šarlatového (Sarcoscypha coccinea) v jižních Čechách a jeho substráty v Československu. [Distribution of the elf cup fungus (Sarcoscypha coccinea) in Southern Bohemia and its substrata in Czechoslovakia]. – 21: 51–54.
KOTLABA F.: Rychlé šíření měkkouše kadeřavého – Plicaturopsis crispa (Fungi, Corticiaceae) – v Čechách. [Fast spread of Plicaturopsis crispa (Fungi, Corticiaceae) in Bohemia]. – 49: 43–49.
KOTLABA F.: Seznam hub nalezených na exkurzích VII. celostátní mykologické konference v Českých Budějovicích 13. – 18. 9. 1982. [Verzeichnis der Pilze, die während der Exkursion der VII. Mykologischen Konferenz der Tschechoslowakischen Mykologen in České Budějovice 13. – 18. 9. 1982 gesammelt wurden]. – 23: 37–48.
KOTLABA F.: Šíření čirůvky dvoubarvé (Lepista saeva) v jižních Čechách. [The spread of Lepista saeva in Southern Bohemia]. – 31: 101–104.
KOTLABA F.: Výskyt čirůvky dvoubarvé (Lepista saeva) v Jihočeském kraji a poznámky k jejímu rozšíření v Čechách. [Occurrence of Lepista saeva (Tricholomataceae, Fungi) in Southern Bohemian Region and notes on its distribution in Bohemia]. – 20: 73–82.
KOTLABA F.: Vzácné hvězdovky (houby břichatky) jižních Čech. [Rare Geastrum-species (Fungi) in Southern Bohemia]. – 34: 45–50.
KUBIČKA J. & KLUZÁK Z.: Klouzek žlutavý – Boletus flavidus Fr. ex Fr. v jižních Čechách a v ČSSR. [Moor-Röhrling – Boletus flavidus Fr. ex Fr. in Südböhmen und in der ČSSR]. – 24: 85–90.
KUBIČKA J. & KLUZÁK Z.: Toxické lysohlávky (Psilocybe) v Jihočeském kraji. [Toxische Kahlköpfe (Psilocybe) in Südböhmische Bezirk]. – 25: 49–52.
KUBIČKA J. & KLUZÁK Z.: Rozšíření jedovatých muchomůrek ze skupiny Amanita phalloides v Jihočeském kraji. [Verbreitung der Fliegenpilzen aus der Gruppe von Amanita phalloides im Südböhmischen Bezirk]. – 20: 57–66.
KUBIČKA J. & KLUZÁK Z.: Rozšíření jedovatých nefaloidních muchomůrek v Jihočeském kraji. [Zur Verbreitung der nichtphalloiden Giftwulstlingen Südböhmischen Bezirk]. – 21: 21–32.
KUBIČKA J. & KLUZÁK Z.: Rozšíření muchomůrky citrónové – Amanita citrina (Schaeff.) ex Roques v Jihočeském kraji. [Zur Verbreitung des Gelben Knollenblätterpilzes – Amanita citrina (Schaeff.) ex Roques im Südböhmischen Bezirk]. – 22: 51–58.
KUBIČKA J. & KLUZÁK Z.: Rozšíření muchomůrky porfyrové – Amanita porphyria (Alb. & Schw. ex Fr.) Schummel v Jihočeském kraji. [Zur Verbreitung des porphyrbrauen Wustling – Amanita porphyria (Alb. & Schw. ex Fr.) Schummel im Südböhmischen Bezirk]. – 22: 97–104.
KUBIČKA J. & KLUZÁK Z.: Třetí příspěvek k rozšíření jedovatých hub v Jihočeském kraji. [Dritter Beitrag zur Verbreitung der Giftpilze im Südböhmischen Bezirk]. – 21: 89–101.
KUBIČKA J., KUBIČKOVÁ L. & KLUZÁK Z.: Výskyt houby hadovky zápašné – Phallus impudicus L. ex Pers. na území Jihočeského kraje. [Stinkmorchel – Phallus impudicus L. ex Pers. in Südböhmen]. – 12: 25–33.
KUBIČKA J.: Hřib cizopasný – Boletus parasiticus Bull. ex Fr. v jižních Čechách. [Schmarotzer-Röhrling – Boletus parasiticus Bull. ex Fr. in Südböhmen]. – 16: 67–76.
KUBIČKA J.: Octospora lilacina (Seaver) Svr. & Kub. v jižních Čechách (Discomycetes operculati). [Octospora lilacina (Seaver) Svr. & Kub. in Südböhmen (Discomycetes operculati)]. – 19: 33–36.
KUBIČKA J.: Rozšíření pavučince hezoučkého Cortinarius bibulus Quél. v jižních Čechách a v ČSSR. [Zur Verbreitung des Cortinarius bibulus Quél. in Südböhmen und in der ČSSR]. – 20: 23–27.
KUBIČKA J.: Toxikologie hub. – 22/suppl. 1: 33–39.
MUSÍLEK V.: Vybrané aplikačně významné aspekty fyziologie a biochemické aktivity vláknitých hub. – 22/suppl. 1: 27–32.
PAULECH C.: Fytopatologická mykológia. – 22/suppl. 1: 21–26.
RYPÁČEK V.: Vývoj a perspektivy československé mykologie. – 22/suppl. 1: 5–13.
SVRČEK M.: Diskomycety jižních Čech I. [Discomycetes of Southern Bohemia I]. – 18: 71–93.
SVRČEK M.: Diskomycety z jižních Čech II. [Discomycetes of South Bohemia II]. – 46: 75–80.
SVRČEK M.: Diskomycety čeledi Ascobolaceae z jižních Čech. [Some Ascobolaceae of Southern Bohemia]. – 45: 29–33.
SVRČEK M.: Nové a vzácné lupenaté houby (Agaricales) z jižních Čech. [Neue und seltene Blätterpilze (Agaricales) aus Südböhmen]. – 34: 33–44.
SVRČEK M.: Nové a vzácné lupenaté houby (Agaricales) z jižních Čech II. [Neue und seltene Blätterpilze (Agaricales) aus Südböhmen II]. – 36/1: 11–18.
SVRČEK M.: Nové a vzácné lupenaté houby (Agaricales) z jižních Čech III. [Neue und seltene Blätterpilze (Agaricales) aus Südböhmen III]. – 37: 17–23.
SVRČEK M.: Nové a vzácné lupenaté houby (Agaricales) z jižních Čech IV. [Neue und seltene Blätterpilze (Agaricales) aus Südböhmen IV]. – 38: 31–36.
SVRČEK M.: Nové a vzácné lupenaté houby (Agaricales) z jižních Čech V. [Neue und seltene Blätterpilze (Agaricales) aus Südböhmen V]. – 39: 29–37.
SVRČEK M.: Nové a vzácné lupenaté houby (Agaricales) z jižních Čech VI. [Neue und seltene Blätterpilze (Agaricales) aus Südböhmen VI]. – 40: 23–31.
SVRČEK M.: Nové a vzácné lupenaté houby (Agaricales) z jižních Čech VII. [Neue und seltene Blätterpilze (Agaricales) aus Südböhmen VII]. – 41: 23–30.
SVRČEK M.: Nové a vzácné lupenaté houby (Agaricales) z jižních Čech VIII. [Neue und seltene Blätterpilze (Agaricales) aus Südböhmen VIII]. – 42: 43–48.
SVRČEK M.: Nové a vzácné lupenaté houby (Agaricales) z jižních Čech IX. [New and rare Agaricales of Southern Bohemia IX]. – 43: 35–40.
SVRČEK M.: Nové a vzácné lupenaté houby (Agaricales) z jižních Čech X. [New and rare Agaricales of Southern Bohemia X]. – 44: 11–14.
ŠEBEK S.: Současné problémy ochrany hub a jejich životního prostředí. – 22/suppl. 1: 40–47.
VLASÁK J.: Zajímavé choroše na hrázi rybníka Bezdrev. [Interesting polypores on the Bezdrev dam]. – 28: 7–10.
VOLFOVÁ O.: Houby jako zdroj krmných bílkovin. – 22/suppl. 1: 14–20.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Sobota)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Neděle)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

24.5.2024

MUZEJNÍ NOC 2024

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
24.5.2024

"Druhý" život Jana Žižky

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
31.5.2024

Trocnovské slavnosti 2024 (Na správné adrese)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova