Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Mykologie

BERAN M. & ŠPINAR P.: Mykoflóra hráze rybníka Luční na Táborsku. [Die Mykoflora des Teichdammes Luční bei Tábor]. – 36/2: 35–58.
KLUZÁK Z. (ed.): „2. českobudějovické mykologické dny“ 15. – 18. září 1976. Soubor referátů. [„2. mykologische Studientage in České Budějovice“ 15. – 18. September 1976. Referate]. – 17: 107–135.
KLUZÁK Z. & PRAVDA V.: Hřib moravský – Boletus moravicus Vacek v Čechách. [Boletus moravicus Vacek in Böhmen]. – 25: 9–11.
KLUZÁK Z. & ŠATNÁ M.: První nález lysohlávky modrající – Psilocybe cyanescens v Jihočeském kraji. [Der erste Fund von Psilocybe cyanescens in Südböhmen]. – 27: 107–108.
KLUZÁK Z., PRAVDA V. & ŠPINAR P.: Hřib zavalitý – Boletus torosus. [Ochsenröhrling – Boletus torosus]. – 30: 15–18.
KLUZÁK Z.: Boletus carpinaceus – hřib habrový. – 31: 85–87.
KLUZÁK Z.: Boletus junquilleus (Quél.) Boudier a Boletus rhodopurpureus Smotlacha – nové druhy pro jižní Čechy. [Boletus junquilleus (Quél.) Boudier a Boletus rhodopurpureus Smotlacha – neue Arten für Südböhmen]. – 19: 95–99.
KLUZÁK Z.: Čtvrtstoletí květnatce Archerova – Clathrus archeri v Československu. [Vierteljahrhundert von Tintenfischpilz – Clathrus archeri in der Tschechoslowakei]. – 30: 57–66.
KLUZÁK Z.: Druhá lokalita psivky Ravenelovy – Mutinus ravenelii v jižních Čechách. [Zweite Lokalität von Mutinus ravenelii in Südböhmen]. – 28: 108.
KLUZÁK Z.: Hřib klamný – Boletus fallax sp. n. – 28: 37–40.
KLUZÁK Z.: Hřib modračka – Boletus pulverulentus v Jihočeském kraji. [Boletus pulverulentus im Südböhmischen Bezirk]. – 27: 97–101.
KLUZÁK Z.: Hřib plavý – Boletus impolitus v Jihočeském kraji. [Boletus impolitus in Südböhmischen Bezirk]. – 27: 9–15.
KLUZÁK Z.: Hřib pružný – Aureoboletus gentilis v Jihočeském kraji. [Goldporiger Röhrling – Aureoboletus gentilis im Südböhmischen Bezirk]. – 28: 91–94.
KLUZÁK Z.: Hvězdovka límečková – Geastrum striatum v Jihočeském kraji. [Kragen-Erdstern im Südböhmischen Bezirk]. – 28: 10.
KLUZÁK Z.: Květnatec Archerův – Anthurus archeri (Berk.) E. Fischer v ČSSR po dvaceti letech. [Tintenfischpilz – Anthurus archeri (Berk.) E. Fischer in ČSSR nach zwanzig Jahren]. – 24: 37–47.
KLUZÁK Z.: Nová lokalita ohnivce šarlatového – Sarcoscypha coccinea (Scop. ex St. Am.) Lambotte – v jižních Čechách. [Neue Lokalität des Zinnoberroten Kalchbecherlinks – Sarcoscypha coccinea (Scop. ex St. Am.) Lambotte – in Südböhmen]. – 24: 90.
KLUZÁK Z.: Nové nálezy hřibu dřevožijného – Buchwaldoboletus lignicola (Kallenb.) Pil. v jižních Čechách. [Neue Funde des Nedelholz-Röhrlinges – Buchwaldoboletus lignicola (Kallenb.) Pil. in Südböhmen]. – 23: 91–94.
KLUZÁK Z.: Nové nálezy šupinovky zlaté – Phaeolepiota aurea (Matt. ex Fr.) Konr. & Maubl. v jižních Čechách. [Neue Funde von Phaeolepiota aurea (Matt. ex Fr.) Konr. & Maubl. in Südböhmen]. – 22: 35.
KLUZÁK Z.: Nový druh hřibu, hřib vínový – Boletus vinosulus. [A new species of genus Boletus – Boletus vinosulus]. – 32: 43–47.
KLUZÁK Z.: Octaviania asterosperma Vitt. v jižních Čechách. [Octaviania asterosperma Vitt. in Südböhmen]. 17: 136.
KLUZÁK Z.: První nález čirůvky tygrované – Tricholoma pardalotum v jižních Čechách. [Der erste Fund von Tiger-Ritterling Tricholoma pardalotum in Südböhmen]. – 26: 53–55.
KLUZÁK Z.: První nález klouzku sibiřského – Suillus sibiricus v českých zemích. [Der erste Fund von Beringter Zirbenröhrlings Suillus sibiricus in den böhmischen Ländern]. – 30: 51–55.
KLUZÁK Z.: Psivka Ravenelova – Mutinus ravenelii (Berk. & Curt.) E. Fischer – v Čechách. [Mutinus ravenelii (Berk. & Curt.) E. Fischer in Böhmen]. – 25: 62.
KLUZÁK Z.: Rozšíření druhů rodu Gyroporus v Jihočeském kraji. [Die Verbreitung der Arten von Gattung Gyroporus im Südböhmischen Bezirk]. – 26: 73–82.
KLUZÁK Z.: Rozšíření hřibu červeného – Boletus rubellus Krombh. v Jihočeském kraji. [Zur Verbreitung des Blutroten Röhling – Boletus rubellus Krombh. in Südböhmischen Bezirk]. – 23: 21–24.
KLUZÁK Z.: Rozšíření hřibu medotrpkého – Boletus albidus v Jihočeském kraji. [Die Verbreitung des Wurzelnder Bitter Röhrlings – Boletus albidus im Südböhmischen Bezirk]. – 27: 59–64.
KLUZÁK Z.: Rozšíření hřibu přívěskatého – Boletus appendiculatus v Jihočeském kraji. [Die Verbreitung des Gelber Bronzeröhrlings – Boletus appendiculatus im Südböhmischen Bezirk]. – 29: 55–61.
KLUZÁK Z.: Rozšíření klouzku tridentského – Suillus tridentinus v ČSSR. [Die Verbreitung des Rostroter Lärchen-Röhrlings – Suillus tridentinus in der ČSSR]. – 30: 21–26.
KLUZÁK Z.: Rozšíření klouzku žíhaného – Suillus fluryi v Čechách a na Moravě. [Die Verbreitung des Ringloser Butterpilzes – Suillus fluryi in Böhmen und Mähren]. – 31: 95–100.
KLUZÁK Z.: Rozšíření šiškovce černého – Strobilomyces strobilaceus v Jihočeském kraji. [Die Verbreitung des Strubbelkopfröhrlings – Strobilomyces strobilaceus im Südböhmischen Bezirk]. – 29: 73–82.
KLUZÁK Z.: Stročkovec kyjovitý – Gomphus clavatus v Jihočeském kraji. [Gomphus clavatus im Südböhmischen Bezirk]. – 26: 11–17.
KLUZÁK Z.: Vybrané mykofloristické nálezy z jižních Čech. [Angesuchte mykofloristische Funde aus Südböhmen]. – 19: 63–71.
KLUZÁK Z.: Výskyt klouzku bílého – Suillus placidus v jižních Čechách. [Das Vorkommen des Elfenbein-Röhrlings – Suillus placidus in Südböhmen]. – 31: 88–94.
KLUZÁK Z.: Výskyt podloubníku siného – Gyrodon lividus v ČSR. [Das Vorkommen des Erlen-Grülings – Gyrodon lividus in der ČSR]. – 29: 83–90.
KLUZÁK Z.: Vzácné hřiby jižních Čech. [Seltene Röhrlinge Südböhmens]. – 28: 1–6.
KOTLABA F. & POUZAR Z.: Tři druhy komplexu Vuilleminia comedens (houby kornatcovité) v bývalém Československu. [Three species of the Vuilleminia comedens complex (Fungi, Corticiaceae) in the former Czechoslovakia]. – 33: 27–32.
KOTLABA F.: Bohatá mykologická lokalita u Debrníka na Soběslavsku. [A rich mycological locality near Debrník in the vicinity of Soběslav]. – 42: 25–42.
KOTLABA F.: Druhý nález bělochoroše Kmeťova (Tyromyces kmetii) v Čechách. [Second record of Tyromyces kmetii (Polyporaceae, Fungi) in Bohemia]. – 20: 22.
KOTLABA F.: Druhý příspěvek k makromycetům rezervace Kozohlůdky u Borkovic v jižních Čechách. [Second contribution to the macromycetes of Kozohlůdky Nature Reserve near Borkovice, Southern Bohemia]. – 50: 67–74.
KOTLABA F.: Ekologie a rozšíření vzácné houby zubatečku zavěšeného (kornatcovité) v České republice. [Ecology and distribution of the rare fungus Irpicodon pendulus (Corticiaceae) in the Czech Republic]. – 34: 35–38.
KOTLABA F.: Houby lesa Svákov u Soběslavi uváděné před 77 lety R. Veselým. [Macromycetes of Svákov forest near Soběslav, mentioned by R. Veselý 77 years ago]. – 47: 65–70.
KOTLABA F.: Makromycety hráze rybníka Rožberk u Komárova v jižních Čechách. [Macromycetes of the dyke of Rožberk pond near Komárov in South Bohemia]. – 48: 75–88.
KOTLABA F.: Mykoflóra lesa Svákov u Soběslavi v jižních Čechách. [Mycoflora of a wood called Svákov near Soběslav in South Bohemia]. – 46: 81–100.
KOTLABA F.: Mykoflóra na lokalitě vrby rozmarýnolisté „Bahna“ u Sudoměřic poblíž Bechyně. [Mycoflora at the locality of Salix rosmarinifolia „Bahna“ near Sudoměřice in the vicinity of Bechyně]. – 45: 35–44.
KOTLABA F.: Mykoflora přírodní rezervace Kozohlůdky v jižních Čechách. [Fungal flora of Kozohlůdky Nature reserve near Borkovice, South Bohemia]. – 43: 11–34.
KOTLABA F.: Nález vzácného choroše Ganoderma resinaceum v Českých Budějovicích. [Record of the rare polypore Ganoderma resinaceum in České Budějovice]. – 21: 102.
KOTLABA F.: První nález bělochoroše Kmeťova (Tyromyces kmetii) v Čechách a jeho rozšíření v Československu. [First record of Tyromyces kmetii (Polyporaceae) in Bohemia and its distribution in Czechoslovakia]. – 19: 53–59.
KOTLABA F.: První nálezy pozoruhodné lupenaté houby slizečky chlupaté (Tricholomataceae) v jižních Čechách a její rozšíření v Česku a na Slovensku. [First records of the remarkable agaric Xerula melanotricha (Tricholomataceae) in South Bohemia and its distribution in Czechia and Slovakia]. – 41: 15–22.
KOTLABA F.: Rozšíření vřeckaté houby ohnivce šarlatového (Sarcoscypha coccinea) v jižních Čechách a jeho substráty v Československu. [Distribution of the elf cup fungus (Sarcoscypha coccinea) in Southern Bohemia and its substrata in Czechoslovakia]. – 21: 51–54.
KOTLABA F.: Rychlé šíření měkkouše kadeřavého – Plicaturopsis crispa (Fungi, Corticiaceae) – v Čechách. [Fast spread of Plicaturopsis crispa (Fungi, Corticiaceae) in Bohemia]. – 49: 43–49.
KOTLABA F.: Seznam hub nalezených na exkurzích VII. celostátní mykologické konference v Českých Budějovicích 13. – 18. 9. 1982. [Verzeichnis der Pilze, die während der Exkursion der VII. Mykologischen Konferenz der Tschechoslowakischen Mykologen in České Budějovice 13. – 18. 9. 1982 gesammelt wurden]. – 23: 37–48.
KOTLABA F.: Šíření čirůvky dvoubarvé (Lepista saeva) v jižních Čechách. [The spread of Lepista saeva in Southern Bohemia]. – 31: 101–104.
KOTLABA F.: Výskyt čirůvky dvoubarvé (Lepista saeva) v Jihočeském kraji a poznámky k jejímu rozšíření v Čechách. [Occurrence of Lepista saeva (Tricholomataceae, Fungi) in Southern Bohemian Region and notes on its distribution in Bohemia]. – 20: 73–82.
KOTLABA F.: Vzácné hvězdovky (houby břichatky) jižních Čech. [Rare Geastrum-species (Fungi) in Southern Bohemia]. – 34: 45–50.
KUBIČKA J. & KLUZÁK Z.: Klouzek žlutavý – Boletus flavidus Fr. ex Fr. v jižních Čechách a v ČSSR. [Moor-Röhrling – Boletus flavidus Fr. ex Fr. in Südböhmen und in der ČSSR]. – 24: 85–90.
KUBIČKA J. & KLUZÁK Z.: Toxické lysohlávky (Psilocybe) v Jihočeském kraji. [Toxische Kahlköpfe (Psilocybe) in Südböhmische Bezirk]. – 25: 49–52.
KUBIČKA J. & KLUZÁK Z.: Rozšíření jedovatých muchomůrek ze skupiny Amanita phalloides v Jihočeském kraji. [Verbreitung der Fliegenpilzen aus der Gruppe von Amanita phalloides im Südböhmischen Bezirk]. – 20: 57–66.
KUBIČKA J. & KLUZÁK Z.: Rozšíření jedovatých nefaloidních muchomůrek v Jihočeském kraji. [Zur Verbreitung der nichtphalloiden Giftwulstlingen Südböhmischen Bezirk]. – 21: 21–32.
KUBIČKA J. & KLUZÁK Z.: Rozšíření muchomůrky citrónové – Amanita citrina (Schaeff.) ex Roques v Jihočeském kraji. [Zur Verbreitung des Gelben Knollenblätterpilzes – Amanita citrina (Schaeff.) ex Roques im Südböhmischen Bezirk]. – 22: 51–58.
KUBIČKA J. & KLUZÁK Z.: Rozšíření muchomůrky porfyrové – Amanita porphyria (Alb. & Schw. ex Fr.) Schummel v Jihočeském kraji. [Zur Verbreitung des porphyrbrauen Wustling – Amanita porphyria (Alb. & Schw. ex Fr.) Schummel im Südböhmischen Bezirk]. – 22: 97–104.
KUBIČKA J. & KLUZÁK Z.: Třetí příspěvek k rozšíření jedovatých hub v Jihočeském kraji. [Dritter Beitrag zur Verbreitung der Giftpilze im Südböhmischen Bezirk]. – 21: 89–101.
KUBIČKA J., KUBIČKOVÁ L. & KLUZÁK Z.: Výskyt houby hadovky zápašné – Phallus impudicus L. ex Pers. na území Jihočeského kraje. [Stinkmorchel – Phallus impudicus L. ex Pers. in Südböhmen]. – 12: 25–33.
KUBIČKA J.: Hřib cizopasný – Boletus parasiticus Bull. ex Fr. v jižních Čechách. [Schmarotzer-Röhrling – Boletus parasiticus Bull. ex Fr. in Südböhmen]. – 16: 67–76.
KUBIČKA J.: Octospora lilacina (Seaver) Svr. & Kub. v jižních Čechách (Discomycetes operculati). [Octospora lilacina (Seaver) Svr. & Kub. in Südböhmen (Discomycetes operculati)]. – 19: 33–36.
KUBIČKA J.: Rozšíření pavučince hezoučkého Cortinarius bibulus Quél. v jižních Čechách a v ČSSR. [Zur Verbreitung des Cortinarius bibulus Quél. in Südböhmen und in der ČSSR]. – 20: 23–27.
KUBIČKA J.: Toxikologie hub. – 22/suppl. 1: 33–39.
MUSÍLEK V.: Vybrané aplikačně významné aspekty fyziologie a biochemické aktivity vláknitých hub. – 22/suppl. 1: 27–32.
PAULECH C.: Fytopatologická mykológia. – 22/suppl. 1: 21–26.
RYPÁČEK V.: Vývoj a perspektivy československé mykologie. – 22/suppl. 1: 5–13.
SVRČEK M.: Diskomycety jižních Čech I. [Discomycetes of Southern Bohemia I]. – 18: 71–93.
SVRČEK M.: Diskomycety z jižních Čech II. [Discomycetes of South Bohemia II]. – 46: 75–80.
SVRČEK M.: Diskomycety čeledi Ascobolaceae z jižních Čech. [Some Ascobolaceae of Southern Bohemia]. – 45: 29–33.
SVRČEK M.: Nové a vzácné lupenaté houby (Agaricales) z jižních Čech. [Neue und seltene Blätterpilze (Agaricales) aus Südböhmen]. – 34: 33–44.
SVRČEK M.: Nové a vzácné lupenaté houby (Agaricales) z jižních Čech II. [Neue und seltene Blätterpilze (Agaricales) aus Südböhmen II]. – 36/1: 11–18.
SVRČEK M.: Nové a vzácné lupenaté houby (Agaricales) z jižních Čech III. [Neue und seltene Blätterpilze (Agaricales) aus Südböhmen III]. – 37: 17–23.
SVRČEK M.: Nové a vzácné lupenaté houby (Agaricales) z jižních Čech IV. [Neue und seltene Blätterpilze (Agaricales) aus Südböhmen IV]. – 38: 31–36.
SVRČEK M.: Nové a vzácné lupenaté houby (Agaricales) z jižních Čech V. [Neue und seltene Blätterpilze (Agaricales) aus Südböhmen V]. – 39: 29–37.
SVRČEK M.: Nové a vzácné lupenaté houby (Agaricales) z jižních Čech VI. [Neue und seltene Blätterpilze (Agaricales) aus Südböhmen VI]. – 40: 23–31.
SVRČEK M.: Nové a vzácné lupenaté houby (Agaricales) z jižních Čech VII. [Neue und seltene Blätterpilze (Agaricales) aus Südböhmen VII]. – 41: 23–30.
SVRČEK M.: Nové a vzácné lupenaté houby (Agaricales) z jižních Čech VIII. [Neue und seltene Blätterpilze (Agaricales) aus Südböhmen VIII]. – 42: 43–48.
SVRČEK M.: Nové a vzácné lupenaté houby (Agaricales) z jižních Čech IX. [New and rare Agaricales of Southern Bohemia IX]. – 43: 35–40.
SVRČEK M.: Nové a vzácné lupenaté houby (Agaricales) z jižních Čech X. [New and rare Agaricales of Southern Bohemia X]. – 44: 11–14.
ŠEBEK S.: Současné problémy ochrany hub a jejich životního prostředí. – 22/suppl. 1: 40–47.
VLASÁK J.: Zajímavé choroše na hrázi rybníka Bezdrev. [Interesting polypores on the Bezdrev dam]. – 28: 7–10.
VOLFOVÁ O.: Houby jako zdroj krmných bílkovin. – 22/suppl. 1: 14–20.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Pondělí)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Úterý)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

3.2.2023

ŠKODA - automobily na plakátech a v prospektech (1945 - 2022)

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
10.3.2023

Výstava orchidejí, exotických rostlin a zvířat

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova