Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Zoologie - bezobratlí

ABSOLON K., KRÁL D. & SCHOLZ T.: Výsledky entomologického a arachnologického průzkumu okolí Halámek (horní tok řeky Lužnice). [Ergebnisse einer entomologischen und arachnologischen Forschung der Umgebung der Gemeinde Halámky (Oberlauf des Flusses Lužnice)]. – 28: 51–60.
BALÍK V.: Fauna krytenek (Protozoa, Rhizopoda, Testacea) Státní přírodní rezervace Žofínský prales (Novohradské hory) v jižních Čechách. [Testaceenfauna (Protozoa, Rhizopoda, Testacea) aus dem Naturschutzgebiet Žofínský prales (Novohradské hory Gebirge) im Südböhmen (Tschechische Republik)]. – 34: 55–67.
BALÍK V.: K poznání půdních krytenek (Rhizopoda: Testacea) jižních Čech. [Zur Kenntnis der Bodentestaceen (Rhizopoda: Testacea) Südböhmens]. – 30: 1–12.
BALÍK V.: Krytenky (Rhizopoda, Testacea) ze Státní přírodní rezervace Trojmezná hora na Šumavě (ČSFR). [Die Testaceen (Rhizopoda, Testacea) aus dem Naturschutzgebiet Trojmezná hora (Dreisessel Berg) im Böhmerwald (Tschechoslowakei)]. – 32: 69–78.
BARTÁK M.: Československé druhy čeledi Lonchopteridae (Diptera). [The Czechoslovak species of Lonchopteridae (Diptera)]. – 26/suppl.: 61–69.
BARTÁK M.: Druhy rodu Rhamphomyia (Diptera, Empididae) jižních Čech. [The species of the genus Rhamphomyia (Diptera, Empididae) from Southern Bohemia]. – 21: 55–64.
BERAN L.: Vodní měkkýši Lužnice, Nežárky a Nové řeky. [Freshwater molluscs of the Lužnice, Nežárka and Nová řeka rivers]. – 37: 35–49.
BEZDĚK A., HŮRKA K. & ZELENÝ J.: Společenstva střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) a síťokřídlých (Neuroptera) mokřadu Černiš. [Assemblages of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) and lacewings (Neuroptera) of the Černiš wetland]. – 37: 53–61.
BLÍZEK J. & GRYCZ F.: Střevlíkovití (Coleoptera: Carabidae) vybraných vápencových lokalit u Českého Krumlova. [Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of the selected limestone biotopes from the vicinity of Český Krumlov]. – 48: 131–143.
BOGUSCH P. & STRAKA J.: Výsledky faunistického průzkumu vybraných skupin žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera: Chrysidoidea, Vespoidea, Spheciformes) v okolí města Blatné. [Results of the faunistic survey on selected groups of Aculeate Hymenoptera (Hymenoptera: Chrysidoidea, Vespoidea, Spheciformes) in the vicinity of the town Blatná]. – 46: 165–172.
BOGUSCH P.: Výsledky faunistického výzkumu samotářských včel (Hymenoptera: Apoidea) na lokalitě Buzice a dalších lokalitách na Blatensku. [Results of the faunistic research on solitary bees (Hymenoptera: Apoidea) at the locality Buzice and other localities at the Blatensko Region]. – 43: 61–70.
BOHÁČ J. & KARAS V.: Vodní brouci (Hydradephaga, Palpicornia, Coleoptera) biosférické rezervace Třeboňsko. [Water beetles (Hydradephaga, Palpicornia, Coleoptera) of the Třeboň Biosphere Reserve]. – 28: 11–17.
BOHÁČ J. & MATĚJÍČEK J.: Společenstva drabčíkovitých brouků (Coleoptera, Staphylinidae) přírodní rezervace Vrbenské rybníky v jižních Čechách. [Assamblages of staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) of the natural reserve Vrbenské rybníky in Southern Bohemia]. – 47: 149–160.
BOHÁČ J., MATĚJÍČEK J. & KLEČKA J.: Zajímavé nálezy drabčíkovitých brouků (Coleoptera, Staphylinidae) v jižních Čechách. [Interesting records of staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) from Southern Bohemia]. – 44: 65–74.
BOHÁČ J., MATĚJÍČEK J., MÚČKA M. & KLETEČKA Z.: Zajímavé nálezy drabčíkovitých brouků (Coleoptera, Staphylinidae) v jižních Čechách. [Interesting records of staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) from Southern Bohemia]. – 41: 73–76.
BOUKAL D. S., KLEČKA J. & SOLDÁN T.: Vodní hmyz řeky Malše v okolí Českých Budějovic. [Aquatic insects of the Malše River in the environs of České Budějovice]. – 46: 229–234.
BUCHAR J.: Pavouci Třeboňska ze sbírky gymnaziálního profesora J. Martínka. [Die Spinner der Třeboň-Umgebung aus der Sammlung von Gymnasial-Professor J. Martínek]. – 21: 1–12.
ČEPELÁK J. & ČEPELÁK S.: Príspevok k poznaniu dvojkridlovcov (Diptera) rumunských pohorí Retezat a Paring. [Beitrage zur Kenntnis der Zweiflügler (Diptera) rumänischer Gebirge Retezat und Paring]. – 26/suppl.: 53–56.
ČEPELÁK J.: Erste Erkenntnise über die Raupenfliegen des Demänová-Tales (Tachinidae, Diptera). – [Prvé poznatky o tachínách Demänovskej doliny (Tachinidae, Dipt.)]. – 12/suppl. 2: 41–44.
ČEPELÁK S.: K výskytu muchárkovitých (Diptera-Asilidae) Slovenska. [Zum Vorkommen der Raubfliegen (Diptera-Asilidae) der Slowakei]. – 26/suppl.: 57–59.
ČÍŽEK L.: Brouci (Coleoptera) jihočeských mokřadů Černiš a Červené Blato sbíraní pomocí pastí „window trap“. [Beetles (Coleoptera) collected by window traps in Černiš and Červené Blato wetlands (South Bohemia)]. – 39: 63–73.
DENEŠ K. & NIEDL J.: Dosavadní výsledky průzkumu rozšíření kovaříků (Coleoptera, Elateridae) Třeboňské pánve. [Bisherige Forschungsergebnisse der Verbreitung von Elateridae (Coleoptera) im Becken von Třeboň (Südböhmen)]. – 13: 87–99.
DEVETTER M.: Sezónní dynamika společenstev vířníků nádrže Jordán v Táboře. [Rotifer seasonal dynamics of Jordán reservoir in the town Tábor]. – 44: 59–64.
DEVETTER M.: Půdní vířníci bukového lesa SPR Kleť. [Soil rotifers in beech forest of Kleť protected area]. – 46: 173–176.
DEVETTER M.: Vířníci (Rotatoria) Římovské přehradní nádrže. [Rotifers of the Římov Reservoir]. – 38: 73–82.
DIRLBEK J. & DIRLBEK K.: Přehled výskytu vrtulovitých (Diptera, Trypetidae) z Balkánského poloostrova. [Übersicht der Bohrfliegen (Diptera, Trypetidae) aus der Balkanhalbinsel]. – 12/suppl. 2: 55–65.
DIRLBEK J. & DIRLBEKOVÁ O.: Beitrag zur Kenntnis der Bohrfliegen (Diptera, Trypetidae) aus Rumänien. [Příspěvek k poznání vrtulovitých (Diptera, Trypetidae) Rumunska]. – 12/suppl. 2: 51–53.
DIRLBEK K.: Druhy, denní frekvence a sukcese dvoukřídlých na pražských skládkách komunálních odpadů. [Species, daily frequency and succession of Diptera on refuze deposition of communal waste in Prague]. – 26/suppl.: 109–111.
DIRLBEK K.: Fytofágní dvoukřídlí na kulturních rostlinách ve středočeské oblasti. [Phytophage Zweiflügler auf den Kulturpflanzen des mittelböhmischen Gebietes]. – 12/suppl. 2: 141–143.
DIRLBEK K.: Vrtulovití (Tephritidae, Diptera) mokřadních biotopů horní části Lipenské přehradní nádrže. [Trypetid flies (Tephritidae, Diptera) of wetland biotopes in the upper part of lake Lipno]. – 25: 37–44.
DOSKOČIL J. & CHVÁLA M.: Studium aktivity čeledi Tabanidae (Diptera) sbíraných pomocí manitobské pasti s CO2. [Study on the activity of Tabanidae (Diptera) captured in CO2 baited Manitoba trap]. – 12/suppl. 2: 79–90.
DUCHÁČ V.: Štírci (Pseudoscorpionidea) ze stromových dutin na Třeboňsku. [Afterskorpione (Pseudoscorpionidea) aus Baumhöhlen in der Umgebung von Třeboň]. – 33: 65–69.
DUSBÁBEK F.: Struktura a sezónní dynamika fauny ovádů (Tabanidae) v plánované zátopové oblasti vodního díla Hněvkovice. [Composition and seasonal dynamics of the horse-flies fauna (Tabanidae) in a future flood region of Hněvkovice Dam Lake]. – 26/suppl.: 91–93.
DUŠEK J. & LÁSKA P.: Problémy rodové klasifikace podčeledí Syrphinae (Pyrphidae, Diptera). [The problems of generis classification of the subfamily Syrphidae, Diptera]. – 12/suppl. 2: 69–73.
DVOŘÁK L., DITRICH O. & JUŘIČKOVÁ L.: New records of three ruderal snail species (Mollusca: Gastropoda) in South Bohemia. [Nové nálezy tří druhů ruderálních plžů (Mollusca: Gastropoda) z jižních Čech]. – 43: 111–113.
DVOŘÁK L.: Páskovka hajní (Cepaea nemoralis L.) v jižních Čechách. [Cepaea nemoralis L. in South Bohemia]. – 38: 18.
DVOŘÁK L.: Poznámka k hibernaci motýlů (Lepidoptera). [Notes on hibernation of some Lepidoptera species]. – 36/1: 87–89.
EBENHÖH J.: Příspěvek k poznání jihočeské fauny Rhopalocer. [Ein Beitrag zur Kenntnis der südböhmischen Fauna von Rhopalocera]. – 5: 84–87.
ELSNER G. & SPITZER K.: Můra Anomogyna sincera H. S. (Noctuidae, Lepidoptera) – nová pro faunu Československa. [Anomogyna sincera H. S. – neu für die tschechoslowakische Fauna]. – 15: 210.
ELSNER G., KRAMPL F., NOVÁK I. & SPITZER K.: K poznání mikrolepidopter (Lepidoptera) šumavských rašelinišť. [Microlepidoptera of the Šumava Mountains peat bogs]. – 21: 73–88.
FARSKÁ J.: Pancířníci (Acari: Oribatida) bukového a smrkového lesa na Kleti (CHKO Blanský les, jižní Čechy). [Oribatid mites (Acari: Oribatida) of beech and spruce forests on the Kleť Mt. (Blanský les Landscape Protected Area, South Bohemia)]. – 48: 145–150.
FEIK V. & KONEČNÝ K.: Perleťovec severní Boloria aquilonaris (Stichel 1908) – nová populace z jižních Čech (Nymphalidae, Lepidoptera). [Boloria aquilonaris (Stichel 1908) – record new population from South Bohemia (Nymphalidae, Lepidoptera)]. – 30: 36.
FLÍČEK J.: K poznání vážek (Odonata) Novohradských hor. [Beitrag zur Erkenntnis der Libellen (Odonata) des Gebirges Novohradské hory]. – 11/suppl.: 9–10.
FROUZ J.: Bezobratlí táborských podzemních chodeb. [The Invertebrates of underground corridors in Tábor]. – 31: 47–50.
FUKA Z.: Výskyt vybraných skupin brouků (Coleoptera) v přírodní rezervaci Vysoká Běta. [The occurrence of some groups of beetles (Coleoptera) in the nature reserve Vysoká Běta]. – 34: 73–79.
GELNAR M., SCHOLZ T. & MORAVEC F.: Předběžná zpráva o helmintech parazitujících u ryb řeky Malše. [Preliminary report on helmints parasitizing fishes of the river Malše]. – 30/suppl. 2: 142–149.
GREGOR F.: Stav faunistického výzkumu čeledi Muscidae (Diptera) v Československu. [Zur faunistischen Erforschung der Familie Muscidae (Diptera) in der Tchechoslovakei]. – 26/suppl.: 29–34.
GUNÁROVÁ V.: Ovady (Diptera, Tabanidae) Kováčovských kopcov. [Die Bremsen (Diptera, Tabanidae) des Gebirges Kováčovské kopce]. – 12/suppl. 2: 45–48.
HALADA J. & HALADA M.: Žahadloví blanokřídlí (Hymenoptera – Aculeata) SPR Vyšenské kopce u Českého Krumlova. [Aculeate Hymenoptera (Hymenoptera – Aculeata) of the State Nature Reserve Vyšenské kopce near Český Krumlov]. – 32: 59–68.
HANČ Z.: Denní motýli (Rhopalocera, Lepidoptera) nejbližšího okolí Českých Budějovic. [Schmetterlinge (Rhopalocera, Lepidoptera) in der Umgebung von Budweis]. – 33: 47–54.
HANČ Z.: Dodatky k výskytu okáče kluběnkového – Erebia aethiops (Esper, 1777) v jižních Čechách. [A supplement to the distribution of Scotch Argus – Erebia aethiops (Esper, 1777) in South Bohemia]. – 45: 161–163.
HANČ Z.: Dodatky k výskytu okáče voňavkového – Brintesia circe (Fabricius, 1775) v jižních Čechách. [A supplement to the distribution of Great Banded Grayling – Brintesia circe (Fabricius, 1775) in South Bohemia]. – 46: 185–187.
HÁNĚL L.: Nové nálezy půdních hlístic z rodů Tylenchus a Cephalenchus (Tylenchidae: Nematoda) z bývalého Československa. [New records of the soil nematodes of genera Tylenchus and Cephalenchus (Tylenchidae: Nematoda) from former Czechoslovakia]. – 33: 55–63.
HAVEL L.: Příspěvek k bionomii Colias palaeno Linné (1761) ssp. europome Esper (1777). [Beitrag zur Bionomie von Colias palaeno L. ssp. europome Esp.]. – 10: 80–84.
HAVEL L.: Rhopalocera šumavského podhůří (Vacovska) a centrální Šumavy. [Rhopalocera in der Umgebung von Vacov und in dem Zentralböhmerwald]. – 7: 14–19.
HAVEL L.: Z bionomie perleťovce mokřadního (Proclossiana eunomia Esper 1797). – [Zur Bionomie des Tagfalters Proclossiana eunomia Esp.]. – 10: 114–117.
HAVELKA J. & SCHÖN K.: Příspěvek k poznání rozšíření rodu Apion Herbst (Coleoptera, Curculionidae) na Šumavě. [Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung der Gattung Apion Herbst (Coleoptera, Curculionidae) in Böhmerwald]. – 12: 144–149.
HESOUN P.: Výskyt vážek rodu Leucorrhinia ve střední a východní části okresu Jindřichův Hradec. [The occurrence of dragonflies Leucorrhinia in central and east parts of district Jindřichův Hradec]. – 45: 137–143.
HEYROVSKÝ L.: Tesaříci (Cerambycidae) a stehenáči (Oedemeridae) Novohradských hor. [Cerambycidae und Oedemeridae des Gebirges Novohradské hory]. – 11/suppl.: 35–38.
HOFFER A.: Druhy čeledě Encyrtidae (Hm., Chalcidoidea) zjištěné v oblasti Novohradských hor. [Im Gebirge Novohradské hory festgestellte Arten der Familie Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea)]. – 11/suppl.: 21–23.
HOLMAN J.: Předběžný přehled fauny mšic Novohradských hor. [Vorläufige Übersicht der Aphidenfauna des Gebirges Novohradské hory]. – 11/suppl.: 11–20.
HRABÁK R. & POVOLNÝ D.: O způsobu života pabourovce jestřábníkového (Lemonia dumi Linnaeus, 1761) v předhůří Českomoravské vysočiny. [Über die Lebensweise des Grasspinners – Lemonia dumi Linnaeus, 1761, im Vorberge von Českomoravská vysočina – Hügelland]. – 16: 77–92.
HRBEK J.: Výsledky faunistického průzkumu čeledi tesaříkovitých (Coleoptera, Cerambycidae) v okolí města Blatné. [Results of the faunistic research on longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) in the vicinity of the town Blatná]. – 45: 149–160.
HUSÁROVÁ A.: Stručná správa o výskume synantropných múch (Diptera) v centre a okolí mesta Bratislavy. [Kurze Nachricht von der Erforschung der synanthropen Fliegen (Diptera) im Zentrum und in der Umgebung von Bratislava]. – 12/suppl. 2: 27–28.
CHVÁLA M.: Klasifikace podřádu Brachycera (Diptera) se zřetelem k nadčeledi Empidoidea, a potvrzení oprávněnosti skupiny Eremoneora. [Classification of Brachycera (Diptera) with regard to the superfamily Empidoidea, an evidence of validity of Eremoneora]. – 26/suppl.: 7–12.
JAROŠ J. & SPITZER K.: Doplněk k fauně motýlů (Lepidoptera) Vyšenských kopců v jižních Čechách. [A supplement to the Vyšenské kopce Lepidoptera (South Bohemia)]. – 43: 93–99.
JAROŠ J. & SPITZER K.: Food plants of Lepidoptera associated with an alder carr forest in South Bohemia (Central Europe). [Živné rostliny motýlů (Lepidoptera) mokřadní olšiny Černiš v jižních Čechách]. – 42/suppl.: 5–60.
JAROŠ J. & SPITZER K.: Monitorování populací nočních motýlů (Lepidoptera) mokřadu Černiš v jižních Čechách. [The monitoring of moth populations (Lepidoptera) of the Černiš wetland in South Bohemia]. – 39: 59–62.
JAROŠ J. & SPITZER K.: Motýlí fauna (Lepidoptera) Luzenské (Hraniční) slatě na Šumavě. [Lepidoptera of the Luzenská slať bog in the Šumava Mountains]. – 35: 51–55.
JAROŠ J. & SPITZER K.: Motýlí fauna (Lepidoptera) mokřadu Černiš v jižních Čechách. [The Lepidoptera of Černiš wetland in South Bohemia]. – 27/suppl. 2: 3–42.
JAROŠ J. & SPITZER K.: Rákosnice Archanara neurica (Hübner, 1808) (Lepidoptera: Noctuidae) nová pro faunu Čech z mokřadu Černiš. [The first record of the White-mantled Wainscot moth (Archanara neurica [Hb.]) (Lepidoptera: Noctuidae) from Bohemia (Černiš wetland, Czech Republic)]. – 49: 97–99.
JAROŠ J.: Motýlí fauna (Lepidoptera) okolí Kaplice a Slepičích hor. – 24/suppl.: 1–64.
JAROŠ J.: Krásněnka Buvatina stroemella (Fabricius) (Oecophoridae, Lepidoptera) v jižních Čechách. [Oecophorid moth Buvatina stroemella (Fabricius) (Oecophoridae, Lepidoptera) recorded from South Bohemia]. – 41: 56.
JAROŠ J.: Příspěvek k poznání obalečů (Lepidoptera, Tortricidae) jižních Čech. [Notes on Tortricidae (Lepidoptera) of South Bohemia]. – 26: 1–10.
JEDLIČKA L. & HALGOŠ J.: Poznámky o muškovitých v mestskom prostredí Bratislavy (Diptera: Simuliidae). [Bermerkungen über Kriebelmücken im Stadtmilieu von Bratislava (Diptera: Simuliidae)]. – 26/suppl.: 105–107.
JEŽEK J.: Mormiini, Paramormiini, Psychodini (Diptera: Psychodidae) z okolí Českých Budějovic. [Mormiini, Paramormiini, Psychodini (Diptera: Psychodidae) in České Budějovice distr.]. – 26/suppl.: 95–99.
JEŽEK J.: Psychodidae čistících stanic odpadních vod v Čechách. [Psychodidae der Wasserreinigungsstationen in Böhmen]. – 12/suppl. 2: 29.
JEŽEK P. & VLČEK M.: Nález Oestromyia leporina Pallas 1778 (Diptera, Hypodermatidae) na hraboši polním v jižních Čechách. [The finding of Oestromyia leporina Pallas 1778 (Diptera, Hypodermatidae) on the Field Vole in South Bohemia]. – 32: 79–81.
KARAS V. & KLETEČKA Z.: Nálezy vzácných a nových druhů brouků (Coleoptera) pro faunu jižních Čech. [Records of rare and new beetle species (Coleoptera) from the fauna of South Bohemia]. – 42: 89–98.
KARAS V.: Dva nové druhy brouků pro Československo. [Two species of Coleoptera newly discovered in the Czechoslovak fauna]. – 15: 108.
KLEČKA J.: Vodní brouci (Coleoptera) a ploštice (Heteroptera) Velkého Hajského rybníka u Sedlece (jižní Čechy). [Water beetles (Coleptera) and water bugs (Heteroptera) of the Velký Hajský rybník pond near Sedlec (South Bohemia, Czech republic)]. – 47: 161–165.
KLETEČKA Z. & ČERNÝ L.: Dodatek k rozšíření čeledi majkovitých (Coleoptera, Meloidae) v jižních Čechách. [New and interesting records of Blister beetles (Coleoptera, Meloidae) from South Bohemia]. – 49: 87–89.
KLETEČKA Z. & ČERNÝ L.: Rozšíření čeledi majkovitých (Coleoptera, Meloidae) v jižních Čechách. [Distribution of blister beetles (Coleoptera: Meloidae) in South Bohemia]. – 41: 57–62.:
KLETEČKA Z. & KARAS V.: Společenstvo saproxylického hmyzu (Insecta: Coleoptera, Diptera) a jeho sukcese na buku lesním (Fagus sylvatica L.) v okolí Hluboké nad Vltavou. [Saproxylic insect community (Insecta: Coleoptera, Diptera) and its succession on beech (Fagus sylvatica L.) in the environs of Hluboká nad Vltavou]. – 50: 115–140.
KLETEČKA Z. & KŘIVAN V.: Rozšíření čeledí Bolboceratidae, Geotrupidae a Ochodaeidae (Coleoptera, Scarabaeoidea) v jižních Čechách. [Distributions of families Bolboceratidae, Geotrupidae and Ochodaeidae (Coleoptera, Scarabaeoidea) in Southern Bohemia]. – 39: 81–90.
KLETEČKA Z. & KŘIVAN V.: Výskyt Copris lunaris (Coleoptera, Scarabaeidae, Coprinae) v okolí Českých Budějovic. [Occurrence of Copris lunaris (Coleoptera, Scarabaeidae, Coprinae) in near České Budějovice (Southern Bohemia)]. – 39: 38.
KLETEČKA Z. & KUBÁŇ V.: Chrysobothris (Chrysobothris) leonhardi leonhardi (Buprestidae, Coleoptera) v Čechách. [Chrysobothris (Chrysobothris) leonhardi leonhardi (Buprestidae, Coleoptera) in Bohemia]. – 46: 235–236.
KLETEČKA Z. & MÚČKA M.: Acmaeodera degener (Scop.) (Buprestidae, Coleoptera) – nový druh pro jižní Čechy. [Acmaeodera degener (Scop.) (Buprestidae, Coleoptera) – new species from south Bohemia]. – 40: 54.
KLETEČKA Z., BLÍZEK J. & GRYCZ F.: První nálezy svižníka Cicindela arenaria vienensis (Coleoptera: Carabidae) v jižních Čechách. [The first findings Tiger Beetle Cicindela arenaria vienensis (Coleoptera, Carabidae) in Southern Bohemia]. – 46: 177–180.:
KLETEČKA Z., HOLUB A. & MIESBAUER J.: Některé teplomilné druhy hmyzu (Coleoptera, Orthoptera-Gryllidae) zjištěné na severním okraji Českého Krumlova. [Some thermophilous insects (Coleoptera, Orthoptera-Gryllidae) found near Český Krumlov]. – 34: 68–70.
KLETEČKA Z., KLEČKA J.: Rozšíření tesaříka obrovského Cerambyx cerdo L. (Cerambycidae, Coleoptera) v jižních Čechách. [Distribution of Cerambyx cerdo L. (Cerambycidae, Coleoptera) in South Bohemia]. – 43: 71–78.
KLETEČKA Z., KOLLÁR D.: Rozšíření podčeledi Valginae a Trichiinae (Scarabaeidae, Coleoptera) v jižních Čechách. [Distribution of the beetles of the subfamilies Valginae a Trichiinae (Coleoptera, Scarabaeidae) in South Bohemia]. – 43: 79–92.
KLETEČKA Z.: Cerambycidae (Coleoptera) v lipových alejích okolí Č. Budějovic. [Cerambycidae (Coleoptera) of lime alley near Č. Budějovice]. – 35: 44.
KLETEČKA Z.: K rozšíření Oxythyrea funesta (Poda) (Coleoptera, Cetoniidae) v jižních Čechách. [Contribution to the distribution of Oxythyrea funesta (Poda) (Coleoptera, Cetoniidae) in South Bohemia]. – 33: 45–46.
KLETEČKA Z.: K výskytu Anthaxia candens (Coleoptera, Buprestidae) v jižních Čechách. [Distribution of Anthaxia candens (Coleoptera, Buprestidae) in Southern Bohemia]. – 39: 93–94.
KLETEČKA Z.: K výskytu Coraebus undatus (Fab.) (Buprestidae, Coleoptera) v jižních Čechách. [Distribution of Coraebus undatus (Fab.) (Buprestidae, Coleoptera) in South Bohemia]. – 37: 62–64.
KLETEČKA Z.: Krascovití (Buprestidae) v jižních Čechách. [Jewel beetles (Buprestidae) of South Bohemia]. – 49/suppl.: 1–143.
KLETEČKA Z.: Nálezy Dipter (Tipulidae, Tachinidae, Xylophagidae) zajímavé pro faunu Čech. [Remarkable records of Diptera (Tipulidae, Tachinidae, Xylophagidae) from Bohemia]. – 36/1: 65–67.
KLETEČKA Z.: Poecilonota rutilans (Fabr.), (Coleoptera, Buprestidae) v lipových alejích okolí Č. Budějovic. [Poecilonota rutilans (Fabr.), (Coleoptera, Buprestidae) in lime alley near Č. Budějovice]. – 34: 50.
KLETEČKA Z.: Poznámky k rozšíření krasců (Coleoptera, Buprestidae) z rodu Cylindromorphus a Paracylindromorphus v České republice. [Remarks to distribution of Cylindromorphus and Paracylindromorphus (Coleoptera; Buprestidae) in Czech Republic]. – 34: 71–72.
KLETEČKA Z.: Rozšíření krasce Chrysobothris chrysostigma (L.) (Coleoptera, Buprestidae) v jižních Čechách. [Distribution of Chrysobothris chrysostigma (L.) (Coleoptera, Buprestidae) in Southern Bohemia]. – 35: 56–58.
KLETEČKA Z.: Rozšíření krasce Poecilonota dives (Guill.) (Coleoptera, Buprestidae) v jižních Čechách. [Distribution of Poecilonota dives (Guill.) (Coleoptera, Buprestidae) in Southern Bohemia]. – 36/2: 111–113.
KLETEČKA Z.: Rozšíření krasců rodu Dicerca (Coleoptera, Buprestidae) v jižních Čechách. [Distribution of genus Dicerca (Coleoptera, Buprestidae) in Southern Bohemia]. – 40: 49–53.
KLETEČKA Z.: Rozšíření krasce rodu Dicerca alni (Fisch.) (Coleoptera, Buprestidae) v jižních Čechách. [Distribution of genus Dicerca alni (Fisch.) (Coleoptera, Buprestidae) in Southern Bohemia]. – 36/2: 115–116.
KLETEČKA Z.: Společenstva xylofágního hmyzu (Insecta: Coleoptera, Diptera, Hymenoptera) a jeho sukcese na jilmech (Ulmus sp. div.) v Blanském lese. [The xylofagous insects (Insecta: Coleoptera, Diptera, Hymenoptera) community and its succession on elms (Ulmus sp. div.) in Blanský les]. – 38: 61–72.
KLETEČKA Z.: Společenstvo xylofágního hmyzu (Insecta: Coleoptera, Diptera, Hymenoptera) a jejich sukcese na buku lesním (Fagus sylvatica L.) v Blanském lese. [Xylophagous insect community (Insecta: Coleoptera, Diptera, Hymenoptera) and its succession on beech (Fagus sylvatica L.) in the Blanský les hills]. – 47: 167–187.
KLIMESCH J.: Zur Kenntnis der Microlepidopteren (Lepidoptera) aus der Gegend von Vyšší Brod (Hohenfurth). [K poznání Microlepidopter (Lepidoptera) z okolí Vyššího Brodu]. – 14: 207–214.
KLIMEŠ L.: Poznámky k pohybové aktivitě sekáčů (Opiliones). [Bemerkungen zur Bewegungsaktivität der Weberknechte (Opiliones)]. – 27: 51–54.
KLIMEŠ L.: Vliv záplav na životní cyklus Rilaena triangularis (Herbst) (Opiliones). [Impact of floodings on the life cycle in Rilaena triangularis (Herbst) (Opiliones)]. – 30: 37–45.
KNOZ J., OLEJNÍČEK J. & GELBIČ I.: Pakomárci (Diptera, Ceratopogonidae) na zrušené skládce komunálního odpadu Švábův Hrádek u Českých Budějovic. [Bitting midges (Diptera, Ceratopogonidae) in the late domestic refuse dump Švábův Hrádek near České Budějovice]. – 44: 83–86.
KOČÁREK E.: Příspěvek k faunistickému výzkumu perlooček jižních a jihozápadních Čech. [Contribution to faunistic research on Cladocera of southern and south-western Bohemia]. – 27: 37–49.
KOHN M.: Gamazoidní roztoči státní přírodní rezervace Libochovka. [Gamasoid Mites of State Nature reservation Libochovka]. – 26: 83–91.
KOHN M.: Neparazitické druhy gamazoidních roztočů v srsti drobných savců. [Non-parasitic species of gamazoid mites in the hair of small mammals]. – 25: 21–29.
KOHN M.: Pavouci státní přírodní rezervace Libochovka u Hluboké nad Vltavou. [Spiders of State Nature Reservation Libochovka near Hluboká nad Vltavou]. – 27: 17–28.
KOMÁREK S. & LIŠKA J.: Faunisticky zajímavé nálezy Lepidopter z okolí Českých Velenic. [Faunistisch interessante Funde der Lepidiopteren aus der Umgebung von České Velenice]. – 19: 107–112.
KOMÁREK S.: Motýlí fauna v okolí Kardašovy Řečice. [Die Schmetterlingsfauna der Umgebung von Kardašova Řečice]. – 17: 11–23.
KONEČNÝ K. & FEIK V.: Výskyt Colias erate (Pieridae, Lepidoptera) na Táborsku. [The occurrence of Colias erate (Pieridae, Lepidoptera) in the district of Tábor]. – 43: 100.
KONEČNÝ K.: Výskyt můry Anarta cordigera (Thnbg.) (Noctuidae, Lepidoptera) na rašeliništi Kozohlůdky u Borkovic severozápadně od Veselí nad Lužnicí. [The occurrence of Anarta cordigera (Noctuidae, Lepidoptera) on the peat bog Kozohlůdky at Borkovice northwest from Veselí nad Lužnicí]. – 45: 165–166.
KONEČNÝ K.: Nové nálezy lepidopter na Táborsku. [New findings of Lepidoptera in the area of district Tábor]. – 49: 91–92.
KONEČNÝ K.: Výskyt modráska bělopásného (Aricia eumedon Esper, 1780) na Táborsku. [The occurrence of Aricia eumedon (Esper, 1780) in the area of district Tábor]. – 48: 151–152.
KONVIČKA M. & HANČ Z.: Dva nálezy běláska ovocného Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) na Šumavě a v Pošumaví (Lepidoptera: Pieridae) v jižních Čechách. [Recent occurrence of Aporia crataegi (Lepidoptera: Pieridae) in the Šumava Mts. and environs]. – 46: 181–183.
KRÁLIKOVÁ A. & STOLLÁR Š.: Poznatky o pestricovitých (Syrphidae, Diptera) z oblasti výstavby vodného diela na Dunaji. [Note on Syrphidae (Diptera) from the works building area on Danube River]. – 26/suppl.: 85–90.
KRAMPL F. & LEHEČKA E.: Photedes extrema Hb. a Chrysoptera c-aureum Koch v Čechách (Noctuidae, Lepidoptera). [Photedes extrema Hb. und Chrysoptera c-aureum Koch in Böhmen (Noctuidae, Lepidoptera)]. – 15: 211–216.
KRAMPL F. & LEVÝ J.: Příspěvek k poznání čeledi Noctuidae (Lepidoptera) jižních Čech. [Contribution to knowledge of the Noctuidae (Lepidoptera) of Southern Bohemia]. – 14: 113–127.
KRAMPL F.: Nové nálezy pěti druhů rodu Eupithecia Curtis v Československu s poznámkami k jejich biologii a rozšíření (Lepidoptera, Geometridae). [New records of five species of the genus Eupithecia Curtis in Czechoslovakia, with notes to their biology and distribution (Lepidoptera, Geometridae)]. – 31: 5–19.
KRAMPL F.: Píďalky jižních Čech. [Die Spanner Südböhmens (Geometridae, Lepidoptera)]. – 13/suppl. 1: 5–74.
KŘIVAN V. & RAJCHARD J.: Výskyt druhu Anomala dubia (Scopoli, 1763) (Coleoptera; Scarabaeidae, Rutelinae) v pískovnách v nivě Lužnice na Třeboňsku. [Occurrence of Anomala dubia (Scopoli, 1763) (Coleoptera; Scarabaeidae, Rutelinae) in sand pits in Lužnice valley in Třeboň Basin Area]. – 45: 145–148.
KUDRNA O.: Denní motýli v okolí Vimperka. [Tagfalter in der Umgebung von Vimperk]. – 8: 18–23.
KUDRNA O.: Fauna Rhopalocer okolí Netolic. [Butterflies fauna of Netolice surroundings]. – 2: 133–138.
KUDRNA O.: Žluťásek Colias australis Verity 1911 v jižních Čechách. [Die Heufalter Colias australis Verity 1911 in Südböhmen]. – 8: 58–61.
KURALOVÁ M., OLEJNÍČEK J. & MARYŠKOVÁ B.: Vztah mezi hmotností a délkou těla larev Simulium noelleri Fried. (Diptera, Simuliidae). [Relationships between weight and length of the larvae Simulium noelleri Fried. (Diptera, Simuliidae)]. – 26/suppl.: 141–142.
LABUDA M.: Liahniská komárov na Záhorskej nížine a antropogénna činnosť. [Mosquito breeding sites in Záhorská lowland and human activity]. – 26/suppl.: 113–115.
LANDA V. & SOLDÁN T.: Změny v rozšíření jepic (Ephemeroptera) v Čechách se zřetelem k jihočeské oblasti během posledních 20–30 let. [Changes in distributional patterns of Ephemeroptera in Bohemia with respect to South Bohemia region during the past 20–30 years]. – 22: 21–28.
LANĚ L.: Perlorodka říční (Margaritana margaritifera) v již. Čechách. Její rozšíření, příčiny úbytku a opatření k její záchraně. [Flussperlmuschel (Margaritana margaritifera) in Südböhmen]. – 4: 125–131.
LAŠTOVKA P. & ZUSKA J.: A directory of Czechoslovak dipterists. [Adresář československých dipterologů]. – 12/suppl. 2: 19–24.
LAŠTOVKA P.: Předběžná ekologická klasifikace čeledi Mycetophilidae (Diptera) [Preliminary ecological classification of the family Mycetophilidae (Diptera)]. – 12/suppl. 2: 91–93.
LEVÝ J.: Předběžný seznam motýlů (Lepidoptera) zjištěných v Novohradských horách. [Vorläufige Verzeichnis der im Gebirge Novohradské hory festgestellten Schmetterlinge (Lepidoptera)]. – 11/suppl.: 63–68.
LIŠKA J.: Příspěvek k poznání fauny píďalek a můr v okolí Českých Velenic (Lep., Geometridae, Noctuidae). [Beitrage zur Kenntnis der Fauna Spanner und Eulen aus der Umgebung von České Velenice (Lep., Geometridae, Noctuidae)]. – 30: 67–72.
LIŠKOVÁ E.: Příspěvek k výskytu některých druhů limikolních máloštětinatců (Oligochaeta) na území Čech a Moravy. [Contribution to the existence of some species of Oligochaeta limicola on the Bohemian and Moravian territory (Czechoslovakia)]. – 16: 17–30.
LOŽEK V.: Karpatský hlemýžď Trichia lubomirski (Slosarski) na Lužnici. [Die Karpatische Schnecke Trichia lubomirski (Slosarski) an dem Fluss Lužnice]. – 11: 63–66.
LOŽEK V.: Měkkýši skupiny Vysoké Běty v předhůří Šumavy u Netolic. [Mollusken der Berggruppe von Vysoká Běta im Vorgebirge des Böhmerwaldes bei Netolice]. – 3: 137–143.
LOŽEK V.: Měkkýši vápencového hřebene u Žestova na Českokrumlovsku. [Weichtiere (Mollusca) von Kalksteinwand bei Žestov südwestlich von Český Krumlov]. – 14: 109–111.
LOŽEK V.: Stepní plži Chondrula tridens (Müller) a Helicella obvia (Hartmann) v jižních Čechách. [Die Steppenschnecken Chondrula tridens (Müller) und Helicella obvia (Hartmann) in Südböhmen]. – 10: 73–79.
LYNEBORG L. & SPITZER K.: The Czechoslovak species of Thereva Latr. (Therevidae, Diptera), with the description of a new species from Hungary and Austria. [Československé druhy rodu Thereva Latr. (Therevidae, Diptera), s popisem nového druhu z Maďarska a Rakouska]. – 14: 113–42.
MÁCA J.: Druhy rodu Drosophila Fallén v jižních Čechách (Diptera, Drosophilidae). [The Drosophila Fallén spp. of South Bohemia (Diptera, Drosophilidae)]. – 22: 73–91.
MÁCA J.: Poznámky k nomenklatuře, ekologii a rozšíření některých evropských Dasiopinae (Diptera, Lonchaeidae). [Nomenclatoric, ecological, and distributional notes on some European Dasiopinae (Diptera, Lonchaeidae)]. – 26/suppl.: 43–46.
MÁCA J.: Poznámky k teplomilným složkám fauny členovců v jižních Čechách. [Notes to the thermophilous arthropods in Southern Bohemia]. – 46: 189–194.
MÁCA J.: Příspěvek k faunistice drabčíků jižních Čech (Coleoptera, Staphylinidae). [Faunistic Notes to the Staphylinidae of Southern Bohemia]. – 22: 29–31.
MÁCA J.: Příspěvek k poznání dvoukřídlého hmyzu (Diptera) jižních Čech. [A contribution to the knowledge of Diptera in Southern Bohemia]. – 16: 103–140.
MÁCA J.: Příspěvek k poznání fauny brouků jižních Čech. [Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna in Südböhmen]. – 10: 41–46.
MÁCA J.: Příspěvek k poznání zoocecidií jižních Čech. [Contribution to the knowledge of zoocecidia in Southern Bohemia]. – 36/2: 87–100.
MÁCA J.: Současný stav faunistického výzkumu čeledi Drosophilidae (Diptera) v Československu. [Present situation in faunistic research on the family Drosophilidae (Diptera) in Czechoslovakia]. – 12/suppl. 2: 49–50.
MÁCA J.: Zajímavé nálezy dvoukřídlého hmyzu skupiny Cyclorrhapha v jižních Čechách. [Interesting findings of Diptera Cyclorrhapha from Southern Bohemia]. – 37: 50–52.
MARTINEK V.: Příspěvek k poznání některých dvoukřídlých (Diptera, Acalyptrata) v oblasti jižních Čech. [A contribution to the knowledge of some Diptera (Acalyptrata) in the region of south Bohemia]. – 11/suppl.: 77–91.
MARTINEK V.: Suillia lurida (Meigen) and Suillia univittata (von Roser) (Diptera, Heleomyzidae), two different Central European species. [Suillia lurida (Meigen) a Suillia univitata (von Roser) (Diptera, Heleomyzidae), dva rozdílné středoevropské druhy]. – 12/suppl. 2: 95–102.
MATĚNA J. & SOLDÁN T.: Nové nálezy larev rodu Epoicocladius (Diptera, Chironomidae). [New findings of larvae of the genus Epoicocladius (Diptera, Chironomidae)]. – 26/suppl.: 39–41.
MATĚNA J.: Přehled dosud nalezených druhů rodu Chironomus Meig. (Diptera, Chironomidae) v Čechách s poznámkami k jejich ekologii. [Übersicht der bisher in Böhmen gefundenen Arten Gattung Chironomus Meig. (Diptera, Chironomidae) mit Bemerkungen zu ihrer Ökologie]. – 26/suppl.: 35–37.
MATĚNOVÁ V. & SVOBODOVÁ J.: Morfologická charakteristika dvou jihočeských populací střevličky východní Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842) (Pisces, Cyprinidae). [Morphologische Charakteristik von zwei südböhmischen Populationen des Blaubandbarblings Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842) (Pisces, Cyprinidae)]. – 32: 91–98.
MAŤHA V., WEISER J., OLEJNÍČEK J. & TONNER M.: Možnosti používání preparátů na bázi Bacillus thuringiensis v biologickém boji s larvami muchniček. [Possibilities of applications of preparations based on Bacillus thuringiensis in the biological control of black fly larvae]. – 26/suppl.: 135–138.
MIKULOVÁ M.: Příspěvek k poznání fauny žížal (Oligochaeta, Lumbricidae) Chráněné krajinné oblasti Šumava. [Ein Beitrag zur Kenntnis der Lumbricidenfauna des Landschaftschutzgebietes Šumava]. – 15: 197–194.
MINÁŘ J., BOUCHALOVÁ J. & BLÁHA J.: Dva případy myiasí, působených u lidí larvami much druhu Lucilia sericata Meig. (Diptera, Calliphoridae). [Two case histories of myasis in man caused by Lucilia sericata larvae (Diptera, Calliphoridae)]. – 26/suppl.: 121–122.
MINÁŘ J., ŘÍHA J. & JANEŠ K.: Ochrana tažných koní před cizopasným dvoukřídlým hmyzem repelenty a její hospodářský význam. [Protection of draught horses against parasitic Diptera by repellents and its economical importance]. – 26/suppl.: 123–127.
MINÁŘ J., SVATOŠ J. & DVOŘÁKOVÁ L.: Střečkovitost lovné zvěře v již. Čechách. [Warble-flies and bot-flies of the game of the Southern Bohemia]. – 26/suppl.: 117–119.
MINÁŘ J.: Střečci čeledi Hypodermatidae, Oestridae a Gasterophilidae (Diptera) v ČSSR. [Warble flies on the families Hypodermatidae, Oestridae and Gasterophilidae (Diptera) in Czechoslovakia]. – 12/suppl. 2: 33–36.
MINÁŘ J.: Střečkovitost skotu (hypodermatóza) v jižních Čechách a její eradikace. [Hypodermatosis of cattle in Southern Bohemia and its eradication]. – 14: 133–138.
MINÁŘ J.: Vliv hydrotechnických změn při výstavbě Lipenské vodní nádrže na výskyt komárů. [The influence of hydrotechnical changes on the incidence of mosquitoes in the Lipno reservoir]. – 15/suppl. 1: 1–75.
MINÁŘ J.: Zoogeografie čeledi Culicidae v palearktické oblasti. [Zoogeography of the family Culicidae in the Palearctic region]. – 26/suppl.: 21–28.
MLYNÁŘ Z. & PULPÁN J.: Střevlíci Novohradských hor (Coleoptera, Carabidae). [Die Laufkäfer des Gebirges Novohradské hory (Coleoptera, Carabidae)]. – 11/suppl.: 25–34.
MOUCHA J.: Současný stav znalostí čeledě Tabanidae (Diptera) v Evropě. [Der gegenwärtige Zustand der Kenntnis der Familie Tabanidae (Diptera) in Europa]. – 12/suppl. 2: 39–40.
NEUMANN F.: Zpráva o průzkumu motýlů (Lepidoptera) v okolí obcí Dobrá Voda a Hojná Voda v Novohradských horách. [Bericht über die Erforschung von Schmetterlingen (Lepidoptera) in der Umgebung der Gemeinden Dobrá Voda und Hojná Voda im Gebirge Novohradské hory]. – 11/suppl.: 53–62.
NEUMANN V.: Průzkum motýlů (Lepidoptera) v okolí obcí Dobrá Voda a Hojná Voda v Novohradských horách. [Studies of Lepidoptera of the villages Dobrá Voda and Hojná Voda environs in the Novohradské hory Mountains (Czech Republic)]. – 50: 141–160.
NIEDL J. & DENEŠ K.: K výskytu Pytho depressus L. v jižních Čechách. [Pytho depressus L. in Südböhmen (Col., Pythidae)]. – 5: 69–70.
NIEDL J. & DENEŠ K.: Výsledky dosavadního průzkumu rozšíření kutilek na Třeboňsku. [Bisherige Forschungsergebnisse der Verbreitung von Sphecidae im Gebiet von Třeboň in Südböhmen (Hymenoptera, Sphecidae)]. – 7: 68–87.
NIEDL J. & DENEŠ K.: Výsledky dosavadního průzkumu rozšíření kutilek (Hymenoptera, Sphecidae) na Třeboňsku. – 1. Doplněk. [Bisherige Forschungsergebnisse der Verbreitung von Sphecidae (Hymenoptera) im Gebiet von Třeboň in Südböhmen. – 1. Nachtrag]. – 12: 150–155.
NIEDL J. & DENEŠ K.: Výsledky dosavadního průzkumu rozšíření vos na Třeboňsku. [Bisherige Forschungsergebnisse der Verbreitung von Vespoidea im Gebiet von Třeboň in Südböhmen (Hymenoptera, Vespoidea)]. – 9: 15–33.
NIEDL J. & DENEŠ K.: Výsledky dosavadního průzkumu rozšíření zlatěnek (Chrysidoidea) na Třeboňsku a v jižních Čechách. [Ergebnisse der bisherigen Erforschung der Verbreitung von Goldvespen (Chrysidoidea) im Gebiete von Třeboň und in Südböhmen). – 13: 25–32.
NIEDL J.: Příspěvek k poznání roupců (Diptera – Asilidae) jižních Čech. [Beitrag zur Kenntnis der Asilidae (Diptera) Südböhmens]. – 19: 101–105.
NIEDL J.: Výskyt vrubounovitých brouků rodu Aphodius Illiger na Třeboňsku. [Das Vorkommen von Mistkäferartigen Käfern der Gattung Aphodius Illiger in der Umgebung von Třeboň]. – 7: 19–20.
NIEDL J.: Výsledky dosavadního průzkumu rozšíření sarančat na Třeboňsku (Orthoptera, Acridioidea). [Bisherige Forschungsergebnisse zur Verbreitung der Acridioidea im Gebiete von Třeboň]. – 6: 96–103.
NOVÁK D.: Zkušenosti se synthetickými pyrethroidy proti komárům. [Experiences with the synthetic pyrethroids against mosquitoes]. – 26/suppl.: 139–140.
NOVÁK I. & SPITZER K.: Můra Idia (=Epizeuxis) calvaria (Denis & Schiffermüller 1775) v jižních Čechách (Noctuidae, Lepidoptera). [Idia (=Epizeuxis) calvaria (Denis & Schiffermüller 1775) recorded from South Bohemia (Noctuidae, Lepidoptera)]. – 28. 35–36.:
NOVÁK I. & SPITZER K.: Výsledky faunisticko-ekologického studia Lepidopter (Noctuidae a Geometridae] rašeliniště Mrtvý luh u Volar a okolí. [Ergebnisse des faunistisch-ökologischen Studiums der Lepidopterenfauna (Noctuidae und Geometridae) des Hochmoores Mrtvý luh bei Volary und dessen Umgebung]. – 12/suppl. 1: 3–63.
NOVÁK K.: Fauna Trichopter Lipenské vodní nádrže. [Lichtfallenfäge von Köcherfliegen (Trichoptera) der Wasserkraftanlage Lipno im Böhmerwald]. – 33: 37–44.
NOVÁK K.: Fauna Trichopter Šumavy. [Die Trichopterenfauna im Böhmerwald]. – 36/1: 51–61.
NOVÁK K.: Trichoptera Novohradských hor. [Die Köcherfliegen des Gebirges Novohradské hory (Trichoptera)]. – 11/suppl.: 45–51.
OKÁLI I. & LABUDA M.: História výskumu malárie na Slovensku. [History of the research of malaria in Slovakia]. – 26/suppl.: 143–145.
OLEJNÍČEK J. & KOHN M.: Komáří oblasti budoucí přehrady u Hněvkovic a několik poznámek k fauně komárů jižních Čech. [Mosquitoes in the prospective Hněvkovice Dam Lake Region, including some notes on the mosquito fauna of South Bohemia]. – 27: 83–96.
OLEJNÍČEK J. & SPITZER K.: Lupice Hydrophorus signiferus Coquillett, 1899 (Dolichopodidae, Diptera) na jihočeských rašeliništích. [Hydrophorus signiferus Coquillett 1899 (Dolichopodidae, Diptera) recorded from the South Bohemia peat bogs]. – 24: 107–108.
OLEJNÍČEK J.: Dolichopus subpennatus Fonseca, 1976 (Diptera, Dolichopodidae), nový druh pro střední Evropu. [Dolichopus subpennatus Fonseca, 1976 (Diptera, Dolichopodidae), new species in Central Europe]. – 25: 87–90.
OLEJNÍČEK J.: Muchničky (Diptera, Simuliidae) okolí Českých Budějovic. [Blackflies in the surroundings of České Budějovice]. – 22: 59–70.
OLEJNÍČEK J.: Muchničky oblasti budoucí vodní nádrže u Hněvkovic. [Blackflies in the prospective Hněvkovice Dam Lake Region]. – 26/suppl.: 101–104.
OLEJNÍČEK J.: Pokus o typizaci líhnišť muchniček (Diptera, Simuliidae) v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině. [A trial for typifying breeding sites of blackflies (Diptera, Simuliidae) in intensively cultivated landscape]. – 24: 23–29.
ORSZÁGH I. & MINÁŘ J.: Pakomáriky rodu Culicoides (Diptera, Ceratopogonidae) juhozapadných Čiech. [Biting midges of the genus Culicoides (Diptera, Ceratopogonidae) of South-Western Bohemia]. – 26/suppl.: 47–52.
OŠMERA S. & SPITZER K.: Číhalka Atherix ibis (F.) (Diptera, Rhagionidae) v jižních Čechách. [Die Schnepfenfliege Atherix ibis (F.) (Diptera, Rhagionidae) in Südböhmen]. – 9: 34–38.
PÁDR Z.: Faunistické studie k výskytu blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera) v jižních Čechách: historie a současnost. [Faunal research of hymenopterous insects in Southern Bohemia: past and present times]. – 33: 71–78.
PAPÁČEK M. & HAUSÍRKOVÁ Z.: Životní cyklus a vývoj bodule obecné (Ilyocoris cimicoides L.) (Heteroptera, Naucoridae) v jižních Čechách. [Der Lebeszyklus und die Entwicklung der gemeinen Schwimmwanze (Ilyocoris cimicoides L.) (Heteroptera, Naucoridae) in Südböhmen]. – 27: 73–81.
PAPÁČEK M.: K bionomii znakoplavek (Heteroptera, Notonectidae) jižních a západních Čech. [On the bionomy of the Backswimmers (Heteroptera, Notonectidae) from South and West Bohemia]. – 31: 23–28.
PAPÁČEK M.: Melanotická forma znakoplavky Notonecta galuca L. (Heteroptera, Notonectidae) z jižních Čech. [The melanotic Form of Notonecta galuca L. (Heteroptera, Notonectidae) from South Bohemia]. – 28: 45–50.
PAPÁČEK M.: Životní cyklus a vývoj bodule obecné (Ilyocoris cimicoides L.) (Heteroptera, Naucoridae) v jižních Čechách. II. Doplněk. [The life cycle and development of Saucer Bug (Ilyocoris cimicoides L.) (Heteroptera, Naucoridae) in South Bohemia. II. Appendix]. – 28: 33–34.
PAPÁČEK M.: Životní cyklus a vývoj člunovky obecné (Plea leachi, McGregor & Kirkaldy, 1899) (Heteroptera, Pleidae) v Českobudějovické pánvi. [Der Lebenszyklus und die Entwicklung des Zwergrückenschwimmers (Plea leachi, McGregor & Kirkaldy, 1899) (Heteroptera, Pleidae) im Becken von České Budějovice]. – 25: 73–85.
PAVLÍK J.: Příspěvek k poznání fauny pavouků (Araneida) jižních Čech. [Notes on fauna of spiders (Araneida) in South Bohemia]. – 32: 49–58.
PECINA P.: Úbytek některých představitelů řádu Diptera v entomocenózách. [Restriction of Diptera in the insect fauna]. – 26/suppl.: 147–148.
PECH P., SUCHÁČEK P. & HOLICOVÁ T.: Suchomilka obecná (Xerolenta obvia) (Mollusca: Hygromiidae) u Hluboké nad Vltavou. [Xerolenta obvia (Mollusca: Hygromiidae) near Hluboká nad Vltavou]. – 50: 161–162.
PECH P.: Dva nálezy mravence Lasius myops a potvrzení výskytu tohoto druhu v České republice. [Two findings of Lasius myops (Hymenoptera: Formicidae) and its confirmed occurrence in the Czech Republic]. – 50: 163–164.:
PECH P.: Měkkýši NPP Rovná (Molluscs of the National Natural Monument Rovná]. – 49: 83–85.
PECH P.: Mravenci dvou chráněných území v jižních Čechách. [Ants of two protected areas in the South Bohemia]. – 49: 101–103.
PFEFFER A. & ZUMR V.: Kůrovci (Coleoptera, Scolytidae) Českobudějovické pánve. [Die Borkenkäfer (Coleoptera, Scolytidae) des Beckens von České Budějovice]. – 24: 31–36.
PIŽL V.: Helodrilus antipai tuberculatus (Černosvitov, 1935), Nicodrilus georgii (Michaelsen, 1890) a Fitzingeria platyura (Fitzinger, 1833) – tři druhy žížal nové pro Čechy. [Helodrilus antipai tuberculatus (Černosvitov, 1935), Nicodrilus georgii (Michaelsen, 1890) und Fitzingeria platyura (Fitzinger, 1833) – drei für Böhmen neue Lumbricidenarten]. – 25: 57–61.
PŘÍHODA A.: Význam bejlomorek (Diptera, Cecidomyiidae) pro houbové nákazy rostlin. [Die Bedeutung der Gallmücken (Diptera, Cecidomyiidae) für die Schwammansteckung der Pflanzen]. – 12/suppl. 2: 113–114.
PUNČOCHÁŘ P.: Málo nalézané druhy vodulí (Hydrachnellae) z tekoucích vod Českomoravské vysočiny. [Some little known species of watermites (Hydrachnellae) from the running waters of Bohemian-Moravian Highland]. – 10: 63–72.
RETTICH F.: Naše zkušenosti s použitím Bacillus thuringiensis H-14 k hubení larev komárů v Československu. [Our experience with the use of Bacillus thuringiensis H-14 in mosquito control in Czechoslovakia]. – 26/suppl.: 129–133.
ROZKOŠNÝ R.: Czechoslovak dipterlogy during 1966–1970. [Československá dipterologie v letech 1966–1970]. – 12/suppl. 2: 3–18.
ROZKOŠNÝ R.: Možnosti využití středoevropských druhů čeledi Anthomyiidae (Diptera) pro bioindikaci znečištění prostředí. [A bioindicatire significance of Central European Anthomyiidae (Diptera)]. – 26/suppl.: 75–78.
RŮŽIČKA V., BOHÁČ J. & MACEK J.: Bezobratlí živočichové dutých stromů na Třeboňsku. [Invertebrate animals from hollow trees in the Třeboň basin]. – 31: 33–46.
RŮŽIČKA V.: Pavouci (Araneae) národní přírodní rezervace Brouskův mlýn. [Spiders (Araneae) of the Bouskův Mlýn National Nature Reserve (South Bohemia)]. – 36/2: 101–107.
RŮŽIČKA V.: Pavouci šumavských sutí a balvanových moří. [Spinnen (Araneae) aus Blockfeldern in Šumava (Böhmerwald, Südböhmen)]. – 28: 73–82.
RŮŽIČKA V.: Satilatlas britteni (Jackson, 1913) – nový druh pavouka pro Československo (Araneae, Erigonidae). [Satilatlas britteni (Jackson, 1913) – a new spider species from Czechoslovakia (Araneae, Erigonidae)]. – 26: 93–96.
ŘEHOUNEK J.: Mandelinkovití (Chrysomelidae) a tesaříkovití (Cerambycidae) Přírodní památky Kalamandra. [Leaf beetles (Chrysomelidae) and longhomed beetles (Cerambycidae) of Kalamandra Natural Monument]. – 49: 77–81.
ŘEHOUNEK J.: Mandelinky (Coleoptera: Chrysomelidae) Národní přírodní rezervace Vyšenské kopce. [Leaf-beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) of the Vyšenské kopce National Natural Reservation]. – 46: 221–228.
SCHÜTZ O.: Tesaříkovití – Cerambycidae – v lesích jihovýchodně od Písku. [Die Bockkäfer – Cerambycidae – in den Wäldern südöstlich von Písek]. – 15: 119–132.
SIMANDL J.: Bionomie a rozšíření kozlíčka Saperda perforata (Cerambycidae, Coleoptera) v jižních Čechách. [Bionomy and distribution of Saperda perforata (Cerambycidae, Coleoptera) in South Bohemia]. – 40: 55–57.
SIMANDL J.: První nález lesáka Cucujus cinnaberinus (Scop.) (Coleoptera: Cucujidae) v jižních Čechách. [First record of Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Cucujidae) in Southern Bohemia]. – 50: 165–166.
SIMANDL J.: Sledování ekologie kozlíčka Menesia bipunctata (Zoubkov) (Coleoptera, Cerambycidae). [Ecological observations of Menesia bipunctata (Zoubkov) (Coleoptera, Cerambycidae)]. – 30: 19–20.
SIMANDL J.: Výskyt hřebenulovitých (Hymenoptera, Diprionidae) na borovici lesní v jižních Čechách. [Occurrence of diprionid sawflies (Hymenoptera, Diprionidae) on the Scots pine in Southern Bohemia]. – 26: 97–100.
SKUHRAVÁ M.: Bejlomorky (Cecidomyiidae, Diptera) Českého lesa a jeho předhůří. [Die Gallmücken (Cecidomyiidae, Diptera) des Gebirges und des Gebirgsvorlandes Český les]. – 13: 9–23.
SKUHRAVÁ M.: Bejlomorky jihočeských pánví (Cecidomyiidae, Diptera). [Die Gallmücken der Südböhmischen Becken (Cecidomyiidae, Diptera)]. – 14: 43–59.
SKUHRAVÁ M.: Bejlomorky Novohradských hor (Diptera, Cecidomyiidae). [Die Gallmücken des Gebirges Novohradské hory (Diptera, Cecidomyiidae)]. – 11/suppl.: 69–75.
SKUHRAVÁ M.: Bejlomorky Šumavy (Cecidomyiidae, Diptera). [Die Gallmücken des Šumava Gebirges (Cecidomyiidae, Diptera)]. – 12/suppl. 2: 119–139.
SKUHRAVÁ M.: Zoogeografie čeledi Cecidomyiidae (Diptera) v palearktické oblasti. [The zoogeography of the family Cecidomyiidae (Diptera) in the Palearctic Region]. – 26/suppl.: 13–20.
SKUHRAVÝ V.: Die Erforschung der Gallmücke Contrarinia baeri (Prell.) (Diptera, Cecidomyiidae) in Böhmen in den Jahren 1969–1971. [Výzkum bejlomorky Contrarinia baeri (Prell.) (Diptera, Cecidomyiidae) v Čechách v letech 1969–1971]. – 12/suppl. 2: 115–116.
SKUHRAVÝ V.: Forschungsergebnisse der Gradologie und Ökologie der Kiefernnadelgallmücke Thecodiplosis brychyntera (Schwägr.) in den Jahren 1968–1971. [Výsledky výzkumu gradologie a ekologie bejlomorky borové Thecodiplosis brychyntera (Schwägr.) v letech 1968–1971]. – 12/suppl. 2: 117–118.
SLAMEČKOVÁ M.: Mäsiarky tribu Sarcophagini (Diptera) Tribečského pohoria. [Die Fleischfliegen des Tribus Sarcophagini (Diptera) des Tribeč-Gebirges]. – 12/suppl. 2: 37–38.
SOFFNER J.: K výskytu chladnomilných motýlů (Lepidoptera) na Šumavě. [Zur Vorkommen einige kälteliebende Schmetterlinge (Lepidoptera) im Böhmerwald]. – 14: 129–131.
SOLDÁN T.: Přehled pošvatek (Plecoptera) Šumavy s poznámkami k jejich současnému výskytu. [A review of stoneflies (Plecoptera) of the Šumava Mountains with notes to their present occurrence]. – 36/1: 37–47.
SOLDÁNOVÁ M.: Aquatic and wetland molluscs of selected localities of Jindřichohradecko. [Vodní a mokřadní malakofauna vybraných lokalit Jindřichohradecka]. – 46: 195–205.
SPITZER K. & JAROŠ J.: Boreoalpinní můra Xestia alpicola (Zetterstedt 1839) na Šumavě (Noctuidae, Lepidoptera). [The boreoalpine Nothern Dart Xestia alpicola (Zetterstedt 1839) recorded from the Šumava Mts. (Noctuidae, Lepidoptera)]. – 30: 13–14.
SPITZER K. & JAROŠ J.: Fauna motýlů (Lepidoptera) Chalupské slatě na Šumavě. [Moths and butterflies (Lepidoptera) fauna of the Chalupská slať bog, Šumava Mountains]. – 41: 43–55.
SPITZER K. & JAROŠ J.: K výskytu píďalky Eupithecia gelidata Möschl. ssp. hyperboreata Stgr. (Lepidoptera) na rašeliništi Červené Blato v jižních Čechách. [Eupithecia gelidata Möschl. ssp. hyperboreata Stgr. (Lepidoptera) recorded from the peat bog Červené Blato in South Bohemia]. – 23: 95–98.
SPITZER K. & JAROŠ J.: Rašeliništní populace drobnušky Nola aerugula (Hübner, 1793) (Nolidae, Lepidoptera) v jižních Čechách. [A population of Nola aerugula (Hübner, 1793) (Nolidae, Lepidoptera) associated with a peat bog in Southern Bohemia]. – 28: 41–43.
SPITZER K. & ZUMR V.: K evoluci rašeliništní entomofauny s úzkou vazbou na borovici blatku (Pinus rotundata Link.) v jižních Čechách. [Evolution of the mire insect fauna associated with Pinus rotundata Link. in South Bohemia]. – 22: 93–96.
SPITZER K., NOVÁK I. & ELSNER G.: K výskytu boreoalpinní můry Xestia (Anomogyna) rhaetica (Stgr.) na Šumavě (Lepidoptera, Noctuidae). [Xestia (Anomogyna) rhaetica (Stgr.) recorded from the Šumava Mts.]. – 23: 66.
SPITZER K.: Doplňky k výzkumu fauny čeledi Noctuidae (Lepidoptera) v jižních Čechách. [Nachtrag zur Erforschung der Noctuidenfauna (Lepidoptera) Südböhmens]. – 16: 31–39.
SPITZER K.: Doplňky k výzkumu fauny Noctuid jižních Čech. [Nachtrag zur Erforschung der Noctuidenfauna Südböhmens]. – 7: 7–13.
SPITZER K.: K výskytu a bionomii Chylizosoma medium (Becker, 1894) v Československu (Diptera, Scatophagidae). [Beitrag zum Vorkommen und zur Bionomie von Chylizosoma medium (Becker, 1894) in der Tschechoslowakei (Diptera, Scatophagidae)]. – 12/suppl. 2: 103–106.
SPITZER K.: Nástin synekologie československých druhů čeledi Rhagionidae (Diptera). [A synecological outline of Czechoslovak species of Rhagionidae (Diptera)]. – 26/suppl.: 71–74.
SPITZER K.: Příspěvek k synekologii motýlů (Lepidoptera) lučních společenstev v jižních Čechách. [A synecological study of the grassland Lepidoptera in South Bohemia]. – 18: 37–47.
SPITZER K.: Rhopalocera na Jindřichohradecku. [Rhopalocera in der Umgebung von Jindřichův Hradec]. – 4: 133–138.
SPITZER K.: Vorläufige Mitteilung über Laboratoriumszucht von Larven aus der Familie Therevidae (Diptera). [Předběžná zpráva o laboratorním chovu larev druhů čeledi Therevidae (Diptera)]. – 12/suppl. 2: 107–108.
SPITZER K.: Zavíječ Palpita unionalis Hb. (Pyraustidae) i jižních Čechách [Palpita unionalis Hb. (Pyraustidae) in Südböhmen (Lepidoptera)]. – 8: 27–28.
STANĚK M. & DOČKAL T.: Zastoupení synbovilních much (Diptera) v oblasti Novohradských hor. [Die Verbreitung der synbovilen Fliegen (Diptera) im Gebiete des Gratzener Gebirges]. – 15: 195–209.
STARÝ J. & STARÝ M.: Příspěvek k poznání pancířníků (Acari: Oribatida) okolí Českého Krumlova. [Contribution to the knowledge of Oribatid mites (Acari: Oribatida) of Český Krumlov environs]. – 42: 77–88.
STARÝ J.: Českoslovenští zástupci podrodu Erioptera s. str. (Diptera, Tipulidae). [Tschechoslowakische Vertreter der Untergattung Erioptera s. str. (Diptera, Tipulidae)]. – 13: 147–160.
STARÝ J.: Nové nálezy pancířníků (Acari: Oribatida) z Československa. [New records of moss mites (Acari: Oribatida) from Czechoslovakia]. – 27: 55–58.
STARÝ J.: Pancířníci (Acari: Oribatida) CHKO Blansky les, jižní Čechy. [Oribatid mites (Acari: Oribatida) of the Landscape Protected Area Blanský les, South Bohemia]. – 46: 207–219.
STARÝ J.: Pancířníci (Acari: Oribatida) některých lokalit jižních Čech a střední Moravy. [Oribatid mites (Acari: Oribatida) of some localities in South Bohemia and Central Moravia]. – 34: 81–90.
STARÝ J.: Pancířníci (Acari: Oribatida) některých vrchovišť na Šumavě, jižní Čechy. [Moss mites (Acari: Oribatida) from some peat bogs in Šumava Mts., South Bohemia]. – 28: 99–107.
STARÝ J.: Pancířníci (Acari: Oribatida) NPR Brouskův mlýn, jižní Čechy. [Oribatid mites (Acari: Oribatida) of Nature Reserve Brouskův mlýn, South Bohemia]. – 45: 113–123.
STARÝ J.: Pancířníci (Acari: Oribatida) v sekundární sukcesní řadě hnědých půd v jižních Čechách. [Oribatid mites (Acari: Oribatida) of the secondary successional row of the brown soils in South Bohemia]. – 36/1: 25–36.
STARÝ J.: Pokus o zoogeografickou klasifikaci některých horských druhů podčeledi Limoniinae (Tipulidae, Diptera). [Versuch einer zoo-geographischen Klassifizierung einiger Bergarten der Unterfamilie Limoniinae (Tipulidae, Diptera)]. – 12/suppl. 2: 67–68.
STARÝ J.: Příspěvek k poznání fauny pancířníků (Acari: Oribatida) NPP Hojná Voda, jižní Čechy. [Contribution to the knowledge of oribatid fauna (Acari: Oribatida) Nature Reserve Hojná Voda, South Bohemia]. – 45: 125–136.
STOLLÁR Š.: Pestrice (Syrphidae, Eristalinae) z okolí Zobora. [Schwebfliegen (Syrphidae, Eristalinae) aus der Umgebung von Zobor]. – 12/suppl. 2: 75–78.
STRAKA V.: Anotovaný prehľad vážok (Odonata) Písecka. – 29: 51–54.
ŠIFNER F.: La problematique de l'élargissement de la famille Scatophagidae dans l'Europa centrale. [Problematika rozšíření čeledi Scatophagidae v centrální Evropě]. – 12/suppl. 2: 109–111.
ŠKAPEC L. & SKUHRAVÝ V.: Ovlivnění stébel rákosu (Phragmites communis Tr.) mouchou Lipara lucens Meig. (Diptera: Chloropidae) na rybníku Řežabinec v jižních Čechách. [The impact of Lipara lucens Meig. (Diptera: Chloropidae) on Phragmites communis Tr. – stems on the fishpond Řežabinec in Southern Bohemia]. – 20: 9–21.
ŠOBOTNÍK J.: Průmyslový melanismus Lepidopter ve vybraných ekosystémech jižních Čech a zhodnocení jeho bioindikačního významu. [Industrial melanism in Lepidoptera of selected ecosystems in South Bohemia and its bioindicators values]. – 36/2: 75–86.
ŠPATENKA K. & TESAŘ F.: Nesytkovití (Sesiidae, Lepidoptera) jižních Čech. [Die Glasflügler-Arten (Sesiidae, Lepidoptera) Südböhmens]. – 20: 83–90.
ŠUMPICH J.: First record of blastobasid moth Blastobasis huemeri Sinev, 1993 in Southern Bohemia and additional information on its spreading in the Czech Republic (Lepidoptera, Blastobasidae). [Drsnohřbetka Blastobasis huemeri Sinev, 1993 poprvé v jižních Čechách a doplňující informace k jejímu šíření v České republice (Lepidoptera, Blastobasidae)]. – 50: 167–169.
VALENTA J. & SOLDÁN T.: Potápníci (Coleoptera: Noteridae, Dytiscidae) některých biotopů centrální Šumavy. [Diving beetles (Coleoptera: Noteridae, Dytiscidae) of some biotopes of the Central Šumava Mountains (Böhmerwald)]. – 41: 63–72.
VAŇHARA J.: Mouchy čeledí Opetiidae a Platypezidae (Diptera) v lužním lese. [The flat-footed flie (Opetiidae and Platypezidae, Diptera) in a lowland forest]. – 26/suppl.: 79–84.
VYSLOUŽIL L.: Heteroptera státní přírodní rezervace Vyšný u Českého Krumlova. [Heteroptera im staatlichen Naturschutzgebiet Vyšný bei Český Krumlov]. – 9: 70–74.
WOHLGEMUTH E.: Vodní máloštětinatci (Oligochaeta) různých typů vod v okolí Vodňan. [Aquatic Oligochaeta in various water types in surroundings of the town of Vodňany]. – 35: 61–64.
WOHLGEMUTH E.: Vodní máloštětinatci (Oligochaeta) v rybnících v okolí Chlumu u Třeboně. [Aquatic Oligochaeta in ponds in surroundings of Chlum u Třeboně]. – 35: 65–67.
ZAPLETAL M. & HALÁČEK L.: Mokřadní motýl zavíječ bahenní, Ostrinia palustralis nalezen v jižních Čechách (Lepidoptera: Pyralidae). [Remarkable wetland pyralid moth Ostrinia palustralis (Lepidoptera: Pyralidae) recorded from Southern Bohemia]. – 49: 93–95.
ZELENÝ J.: Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera a Mecoptera Novohradských hor. [Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera und Mecoptera-Arten des Gebirges Novohradské hory]. – 11/suppl.: 39–43.
ZUMR V. & KARAS V.: Faunistický příspěvek k poznání brouků (Coleoptera) v lesích u Hluboké nad Vltavou v jižních Čechách. [Faunistischer Beitrag zur Kenntnis der Käfer (Coleoptera) in Wäldern bei Hluboká nad Vltavou in Südböhmen]. – 21: 13–20.
ZUMR V. & SIMANDL J.: Výskyt drtníka Xyleborus cryptographus Ratzeburg 1839 (Coleoptera, Scolytidae) na Blatensku. [Occurrence of Xyleborus cryptographus Ratzeburg 1839 (Coleoptera, Scolytidae) near Blatná]. – 25: 32.
ZUMR V.: Ekologie méně známého tesaříka Saperda octopunctata Scopoli 1792 (Coleoptera, Cerambycidae). [Die Ökologie des weniger bekannten Bockkäfers Saperda octopunctata Scopoli 1792 (Coleoptera, Cerambycidae)]. – 25: 86.
ZUMR V.: K bionomii méně známého tesaříka Pronocera angusta Kriechbaumer (Coleoptera, Cerambycidae). [Zu der Bionomie des weniger bekannten Bockkäfers Pronocera angusta Kriechbaumer (Coleoptera, Cerambycidae)]. – 23: 108.
ZUMR V.: K ekologii méně známého lýkohuba haluzkového Phthorophloeus spinulosus Rey 1883 (Coleoptera, Scolytidae) na smrku ztepilém (Picea excelsa Link). [Zu der Ökologie des weniger bekannten Borkenkäfers Phthorophloeus spinulosus Rey 1883 (Coleoptera, Scolytidae) auf der Fichte (Picea excelsa Link)]. – 27: 16.
ZUMR V.: K ekologii vzácného brouka Rhysodes sulcatus Fabricius (Coleoptera, Rhysodidae). [Zum Ökologie des seltenen Käfers Rhysodes sulcatus Fabricius (Coleoptera, Rhysodidae)]. – 26: 56.
ZUMR V.: K výskytu kůrovce olšového Dryocoetes alni Georg (Coleoptera, Scolytidae) v jižních Čechách. [Zu der Erscheinung des Borkenkäfers Dryocoetes alni Georg (Coleoptera, Scolytidae) in Südböhmen]. – 23: 107.
ZUMR V.: Společenstvo brouků (Coleoptera) v chodbách kůrovců (Scolytidae) na smrku ztepilém (Picea excelsa Link) v jižních Čechách. [Communities of Coleoptera in the feed pictures of bark beetles (Scolytidae) on Nordway spruce (Picea excelsa Link) in South Bohemia]. – 25: 45–48.
ZUMR V.: Výskyt kovaříka čtyřtečného Elater quadrisignatus Gyllenhal 1817 (Coleoptera, Elateridae) u Hluboké nad Vltavou. [Occurrence of Elater quadrisignatus Gyllenhal 1817 (Coleoptera, Elateridae) near Hluboká nad Vltavou]. – 19: 31–32.
ZUMR V.: Výskyt lýkožrouta Pityophthorus micrographus Linné 1758 (Coleoptera, Scolytidae) v jižních Čechách. [Occurrence of bark beetle Pityophthorus micrographus Linné 1758 (Coleoptera, Scolytidae) in South Bohemia]. – 22: 71.
ZUSKA J.: Non-genetic effects of ionizing radiation on Diptera. [Nedědičný účinek ionizačního záření na Diptera]. – 12/suppl. 2: 25.
ŽĎÁREK J.: The mechanism of puparium formation in Cyclorrhaphous flies and its neural and humoral control. [Nervové a humorální řízení tvorby puparia u skupiny Cyclorrhaphous (Diptera)]. – 12/suppl. 2: 3–32.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Úterý)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Středa)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

24.5.2024

MUZEJNÍ NOC 2024

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
24.5.2024

"Druhý" život Jana Žižky

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
31.5.2024

Trocnovské slavnosti 2024 (Na správné adrese)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova