Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Zoologie - bezobratlí

ABSOLON K., KRÁL D. & SCHOLZ T.: Výsledky entomologického a arachnologického průzkumu okolí Halámek (horní tok řeky Lužnice). [Ergebnisse einer entomologischen und arachnologischen Forschung der Umgebung der Gemeinde Halámky (Oberlauf des Flusses Lužnice)]. – 28: 51–60.
BALÍK V.: Fauna krytenek (Protozoa, Rhizopoda, Testacea) Státní přírodní rezervace Žofínský prales (Novohradské hory) v jižních Čechách. [Testaceenfauna (Protozoa, Rhizopoda, Testacea) aus dem Naturschutzgebiet Žofínský prales (Novohradské hory Gebirge) im Südböhmen (Tschechische Republik)]. – 34: 55–67.
BALÍK V.: K poznání půdních krytenek (Rhizopoda: Testacea) jižních Čech. [Zur Kenntnis der Bodentestaceen (Rhizopoda: Testacea) Südböhmens]. – 30: 1–12.
BALÍK V.: Krytenky (Rhizopoda, Testacea) ze Státní přírodní rezervace Trojmezná hora na Šumavě (ČSFR). [Die Testaceen (Rhizopoda, Testacea) aus dem Naturschutzgebiet Trojmezná hora (Dreisessel Berg) im Böhmerwald (Tschechoslowakei)]. – 32: 69–78.
BARTÁK M.: Československé druhy čeledi Lonchopteridae (Diptera). [The Czechoslovak species of Lonchopteridae (Diptera)]. – 26/suppl.: 61–69.
BARTÁK M.: Druhy rodu Rhamphomyia (Diptera, Empididae) jižních Čech. [The species of the genus Rhamphomyia (Diptera, Empididae) from Southern Bohemia]. – 21: 55–64.
BERAN L.: Vodní měkkýši Lužnice, Nežárky a Nové řeky. [Freshwater molluscs of the Lužnice, Nežárka and Nová řeka rivers]. – 37: 35–49.
BEZDĚK A., HŮRKA K. & ZELENÝ J.: Společenstva střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) a síťokřídlých (Neuroptera) mokřadu Černiš. [Assemblages of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) and lacewings (Neuroptera) of the Černiš wetland]. – 37: 53–61.
BLÍZEK J. & GRYCZ F.: Střevlíkovití (Coleoptera: Carabidae) vybraných vápencových lokalit u Českého Krumlova. [Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of the selected limestone biotopes from the vicinity of Český Krumlov]. – 48: 131–143.
BOGUSCH P. & STRAKA J.: Výsledky faunistického průzkumu vybraných skupin žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera: Chrysidoidea, Vespoidea, Spheciformes) v okolí města Blatné. [Results of the faunistic survey on selected groups of Aculeate Hymenoptera (Hymenoptera: Chrysidoidea, Vespoidea, Spheciformes) in the vicinity of the town Blatná]. – 46: 165–172.
BOGUSCH P.: Výsledky faunistického výzkumu samotářských včel (Hymenoptera: Apoidea) na lokalitě Buzice a dalších lokalitách na Blatensku. [Results of the faunistic research on solitary bees (Hymenoptera: Apoidea) at the locality Buzice and other localities at the Blatensko Region]. – 43: 61–70.
BOHÁČ J. & KARAS V.: Vodní brouci (Hydradephaga, Palpicornia, Coleoptera) biosférické rezervace Třeboňsko. [Water beetles (Hydradephaga, Palpicornia, Coleoptera) of the Třeboň Biosphere Reserve]. – 28: 11–17.
BOHÁČ J. & MATĚJÍČEK J.: Společenstva drabčíkovitých brouků (Coleoptera, Staphylinidae) přírodní rezervace Vrbenské rybníky v jižních Čechách. [Assamblages of staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) of the natural reserve Vrbenské rybníky in Southern Bohemia]. – 47: 149–160.
BOHÁČ J., MATĚJÍČEK J. & KLEČKA J.: Zajímavé nálezy drabčíkovitých brouků (Coleoptera, Staphylinidae) v jižních Čechách. [Interesting records of staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) from Southern Bohemia]. – 44: 65–74.
BOHÁČ J., MATĚJÍČEK J., MÚČKA M. & KLETEČKA Z.: Zajímavé nálezy drabčíkovitých brouků (Coleoptera, Staphylinidae) v jižních Čechách. [Interesting records of staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) from Southern Bohemia]. – 41: 73–76.
BOUKAL D. S., KLEČKA J. & SOLDÁN T.: Vodní hmyz řeky Malše v okolí Českých Budějovic. [Aquatic insects of the Malše River in the environs of České Budějovice]. – 46: 229–234.
BUCHAR J.: Pavouci Třeboňska ze sbírky gymnaziálního profesora J. Martínka. [Die Spinner der Třeboň-Umgebung aus der Sammlung von Gymnasial-Professor J. Martínek]. – 21: 1–12.
ČEPELÁK J. & ČEPELÁK S.: Príspevok k poznaniu dvojkridlovcov (Diptera) rumunských pohorí Retezat a Paring. [Beitrage zur Kenntnis der Zweiflügler (Diptera) rumänischer Gebirge Retezat und Paring]. – 26/suppl.: 53–56.
ČEPELÁK J.: Erste Erkenntnise über die Raupenfliegen des Demänová-Tales (Tachinidae, Diptera). – [Prvé poznatky o tachínách Demänovskej doliny (Tachinidae, Dipt.)]. – 12/suppl. 2: 41–44.
ČEPELÁK S.: K výskytu muchárkovitých (Diptera-Asilidae) Slovenska. [Zum Vorkommen der Raubfliegen (Diptera-Asilidae) der Slowakei]. – 26/suppl.: 57–59.
ČÍŽEK L.: Brouci (Coleoptera) jihočeských mokřadů Černiš a Červené Blato sbíraní pomocí pastí „window trap“. [Beetles (Coleoptera) collected by window traps in Černiš and Červené Blato wetlands (South Bohemia)]. – 39: 63–73.
DENEŠ K. & NIEDL J.: Dosavadní výsledky průzkumu rozšíření kovaříků (Coleoptera, Elateridae) Třeboňské pánve. [Bisherige Forschungsergebnisse der Verbreitung von Elateridae (Coleoptera) im Becken von Třeboň (Südböhmen)]. – 13: 87–99.
DEVETTER M.: Sezónní dynamika společenstev vířníků nádrže Jordán v Táboře. [Rotifer seasonal dynamics of Jordán reservoir in the town Tábor]. – 44: 59–64.
DEVETTER M.: Půdní vířníci bukového lesa SPR Kleť. [Soil rotifers in beech forest of Kleť protected area]. – 46: 173–176.
DEVETTER M.: Vířníci (Rotatoria) Římovské přehradní nádrže. [Rotifers of the Římov Reservoir]. – 38: 73–82.
DIRLBEK J. & DIRLBEK K.: Přehled výskytu vrtulovitých (Diptera, Trypetidae) z Balkánského poloostrova. [Übersicht der Bohrfliegen (Diptera, Trypetidae) aus der Balkanhalbinsel]. – 12/suppl. 2: 55–65.
DIRLBEK J. & DIRLBEKOVÁ O.: Beitrag zur Kenntnis der Bohrfliegen (Diptera, Trypetidae) aus Rumänien. [Příspěvek k poznání vrtulovitých (Diptera, Trypetidae) Rumunska]. – 12/suppl. 2: 51–53.
DIRLBEK K.: Druhy, denní frekvence a sukcese dvoukřídlých na pražských skládkách komunálních odpadů. [Species, daily frequency and succession of Diptera on refuze deposition of communal waste in Prague]. – 26/suppl.: 109–111.
DIRLBEK K.: Fytofágní dvoukřídlí na kulturních rostlinách ve středočeské oblasti. [Phytophage Zweiflügler auf den Kulturpflanzen des mittelböhmischen Gebietes]. – 12/suppl. 2: 141–143.
DIRLBEK K.: Vrtulovití (Tephritidae, Diptera) mokřadních biotopů horní části Lipenské přehradní nádrže. [Trypetid flies (Tephritidae, Diptera) of wetland biotopes in the upper part of lake Lipno]. – 25: 37–44.
DOSKOČIL J. & CHVÁLA M.: Studium aktivity čeledi Tabanidae (Diptera) sbíraných pomocí manitobské pasti s CO2. [Study on the activity of Tabanidae (Diptera) captured in CO2 baited Manitoba trap]. – 12/suppl. 2: 79–90.
DUCHÁČ V.: Štírci (Pseudoscorpionidea) ze stromových dutin na Třeboňsku. [Afterskorpione (Pseudoscorpionidea) aus Baumhöhlen in der Umgebung von Třeboň]. – 33: 65–69.
DUSBÁBEK F.: Struktura a sezónní dynamika fauny ovádů (Tabanidae) v plánované zátopové oblasti vodního díla Hněvkovice. [Composition and seasonal dynamics of the horse-flies fauna (Tabanidae) in a future flood region of Hněvkovice Dam Lake]. – 26/suppl.: 91–93.
DUŠEK J. & LÁSKA P.: Problémy rodové klasifikace podčeledí Syrphinae (Pyrphidae, Diptera). [The problems of generis classification of the subfamily Syrphidae, Diptera]. – 12/suppl. 2: 69–73.
DVOŘÁK L., DITRICH O. & JUŘIČKOVÁ L.: New records of three ruderal snail species (Mollusca: Gastropoda) in South Bohemia. [Nové nálezy tří druhů ruderálních plžů (Mollusca: Gastropoda) z jižních Čech]. – 43: 111–113.
DVOŘÁK L.: Páskovka hajní (Cepaea nemoralis L.) v jižních Čechách. [Cepaea nemoralis L. in South Bohemia]. – 38: 18.
DVOŘÁK L.: Poznámka k hibernaci motýlů (Lepidoptera). [Notes on hibernation of some Lepidoptera species]. – 36/1: 87–89.
EBENHÖH J.: Příspěvek k poznání jihočeské fauny Rhopalocer. [Ein Beitrag zur Kenntnis der südböhmischen Fauna von Rhopalocera]. – 5: 84–87.
ELSNER G. & SPITZER K.: Můra Anomogyna sincera H. S. (Noctuidae, Lepidoptera) – nová pro faunu Československa. [Anomogyna sincera H. S. – neu für die tschechoslowakische Fauna]. – 15: 210.
ELSNER G., KRAMPL F., NOVÁK I. & SPITZER K.: K poznání mikrolepidopter (Lepidoptera) šumavských rašelinišť. [Microlepidoptera of the Šumava Mountains peat bogs]. – 21: 73–88.
FARSKÁ J.: Pancířníci (Acari: Oribatida) bukového a smrkového lesa na Kleti (CHKO Blanský les, jižní Čechy). [Oribatid mites (Acari: Oribatida) of beech and spruce forests on the Kleť Mt. (Blanský les Landscape Protected Area, South Bohemia)]. – 48: 145–150.
FEIK V. & KONEČNÝ K.: Perleťovec severní Boloria aquilonaris (Stichel 1908) – nová populace z jižních Čech (Nymphalidae, Lepidoptera). [Boloria aquilonaris (Stichel 1908) – record new population from South Bohemia (Nymphalidae, Lepidoptera)]. – 30: 36.
FLÍČEK J.: K poznání vážek (Odonata) Novohradských hor. [Beitrag zur Erkenntnis der Libellen (Odonata) des Gebirges Novohradské hory]. – 11/suppl.: 9–10.
FROUZ J.: Bezobratlí táborských podzemních chodeb. [The Invertebrates of underground corridors in Tábor]. – 31: 47–50.
FUKA Z.: Výskyt vybraných skupin brouků (Coleoptera) v přírodní rezervaci Vysoká Běta. [The occurrence of some groups of beetles (Coleoptera) in the nature reserve Vysoká Běta]. – 34: 73–79.
GELNAR M., SCHOLZ T. & MORAVEC F.: Předběžná zpráva o helmintech parazitujících u ryb řeky Malše. [Preliminary report on helmints parasitizing fishes of the river Malše]. – 30/suppl. 2: 142–149.
GREGOR F.: Stav faunistického výzkumu čeledi Muscidae (Diptera) v Československu. [Zur faunistischen Erforschung der Familie Muscidae (Diptera) in der Tchechoslovakei]. – 26/suppl.: 29–34.
GUNÁROVÁ V.: Ovady (Diptera, Tabanidae) Kováčovských kopcov. [Die Bremsen (Diptera, Tabanidae) des Gebirges Kováčovské kopce]. – 12/suppl. 2: 45–48.
HALADA J. & HALADA M.: Žahadloví blanokřídlí (Hymenoptera – Aculeata) SPR Vyšenské kopce u Českého Krumlova. [Aculeate Hymenoptera (Hymenoptera – Aculeata) of the State Nature Reserve Vyšenské kopce near Český Krumlov]. – 32: 59–68.
HANČ Z.: Denní motýli (Rhopalocera, Lepidoptera) nejbližšího okolí Českých Budějovic. [Schmetterlinge (Rhopalocera, Lepidoptera) in der Umgebung von Budweis]. – 33: 47–54.
HANČ Z.: Dodatky k výskytu okáče kluběnkového – Erebia aethiops (Esper, 1777) v jižních Čechách. [A supplement to the distribution of Scotch Argus – Erebia aethiops (Esper, 1777) in South Bohemia]. – 45: 161–163.
HANČ Z.: Dodatky k výskytu okáče voňavkového – Brintesia circe (Fabricius, 1775) v jižních Čechách. [A supplement to the distribution of Great Banded Grayling – Brintesia circe (Fabricius, 1775) in South Bohemia]. – 46: 185–187.
HÁNĚL L.: Nové nálezy půdních hlístic z rodů Tylenchus a Cephalenchus (Tylenchidae: Nematoda) z bývalého Československa. [New records of the soil nematodes of genera Tylenchus and Cephalenchus (Tylenchidae: Nematoda) from former Czechoslovakia]. – 33: 55–63.
HAVEL L.: Příspěvek k bionomii Colias palaeno Linné (1761) ssp. europome Esper (1777). [Beitrag zur Bionomie von Colias palaeno L. ssp. europome Esp.]. – 10: 80–84.
HAVEL L.: Rhopalocera šumavského podhůří (Vacovska) a centrální Šumavy. [Rhopalocera in der Umgebung von Vacov und in dem Zentralböhmerwald]. – 7: 14–19.
HAVEL L.: Z bionomie perleťovce mokřadního (Proclossiana eunomia Esper 1797). – [Zur Bionomie des Tagfalters Proclossiana eunomia Esp.]. – 10: 114–117.
HAVELKA J. & SCHÖN K.: Příspěvek k poznání rozšíření rodu Apion Herbst (Coleoptera, Curculionidae) na Šumavě. [Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung der Gattung Apion Herbst (Coleoptera, Curculionidae) in Böhmerwald]. – 12: 144–149.
HESOUN P.: Výskyt vážek rodu Leucorrhinia ve střední a východní části okresu Jindřichův Hradec. [The occurrence of dragonflies Leucorrhinia in central and east parts of district Jindřichův Hradec]. – 45: 137–143.
HEYROVSKÝ L.: Tesaříci (Cerambycidae) a stehenáči (Oedemeridae) Novohradských hor. [Cerambycidae und Oedemeridae des Gebirges Novohradské hory]. – 11/suppl.: 35–38.
HOFFER A.: Druhy čeledě Encyrtidae (Hm., Chalcidoidea) zjištěné v oblasti Novohradských hor. [Im Gebirge Novohradské hory festgestellte Arten der Familie Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea)]. – 11/suppl.: 21–23.
HOLMAN J.: Předběžný přehled fauny mšic Novohradských hor. [Vorläufige Übersicht der Aphidenfauna des Gebirges Novohradské hory]. – 11/suppl.: 11–20.
HRABÁK R. & POVOLNÝ D.: O způsobu života pabourovce jestřábníkového (Lemonia dumi Linnaeus, 1761) v předhůří Českomoravské vysočiny. [Über die Lebensweise des Grasspinners – Lemonia dumi Linnaeus, 1761, im Vorberge von Českomoravská vysočina – Hügelland]. – 16: 77–92.
HRBEK J.: Výsledky faunistického průzkumu čeledi tesaříkovitých (Coleoptera, Cerambycidae) v okolí města Blatné. [Results of the faunistic research on longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) in the vicinity of the town Blatná]. – 45: 149–160.
HUSÁROVÁ A.: Stručná správa o výskume synantropných múch (Diptera) v centre a okolí mesta Bratislavy. [Kurze Nachricht von der Erforschung der synanthropen Fliegen (Diptera) im Zentrum und in der Umgebung von Bratislava]. – 12/suppl. 2: 27–28.
CHVÁLA M.: Klasifikace podřádu Brachycera (Diptera) se zřetelem k nadčeledi Empidoidea, a potvrzení oprávněnosti skupiny Eremoneora. [Classification of Brachycera (Diptera) with regard to the superfamily Empidoidea, an evidence of validity of Eremoneora]. – 26/suppl.: 7–12.
JAROŠ J. & SPITZER K.: Doplněk k fauně motýlů (Lepidoptera) Vyšenských kopců v jižních Čechách. [A supplement to the Vyšenské kopce Lepidoptera (South Bohemia)]. – 43: 93–99.
JAROŠ J. & SPITZER K.: Food plants of Lepidoptera associated with an alder carr forest in South Bohemia (Central Europe). [Živné rostliny motýlů (Lepidoptera) mokřadní olšiny Černiš v jižních Čechách]. – 42/suppl.: 5–60.
JAROŠ J. & SPITZER K.: Monitorování populací nočních motýlů (Lepidoptera) mokřadu Černiš v jižních Čechách. [The monitoring of moth populations (Lepidoptera) of the Černiš wetland in South Bohemia]. – 39: 59–62.
JAROŠ J. & SPITZER K.: Motýlí fauna (Lepidoptera) Luzenské (Hraniční) slatě na Šumavě. [Lepidoptera of the Luzenská slať bog in the Šumava Mountains]. – 35: 51–55.
JAROŠ J. & SPITZER K.: Motýlí fauna (Lepidoptera) mokřadu Černiš v jižních Čechách. [The Lepidoptera of Černiš wetland in South Bohemia]. – 27/suppl. 2: 3–42.
JAROŠ J. & SPITZER K.: Rákosnice Archanara neurica (Hübner, 1808) (Lepidoptera: Noctuidae) nová pro faunu Čech z mokřadu Černiš. [The first record of the White-mantled Wainscot moth (Archanara neurica [Hb.]) (Lepidoptera: Noctuidae) from Bohemia (Černiš wetland, Czech Republic)]. – 49: 97–99.
JAROŠ J.: Motýlí fauna (Lepidoptera) okolí Kaplice a Slepičích hor. – 24/suppl.: 1–64.
JAROŠ J.: Krásněnka Buvatina stroemella (Fabricius) (Oecophoridae, Lepidoptera) v jižních Čechách. [Oecophorid moth Buvatina stroemella (Fabricius) (Oecophoridae, Lepidoptera) recorded from South Bohemia]. – 41: 56.
JAROŠ J.: Příspěvek k poznání obalečů (Lepidoptera, Tortricidae) jižních Čech. [Notes on Tortricidae (Lepidoptera) of South Bohemia]. – 26: 1–10.
JEDLIČKA L. & HALGOŠ J.: Poznámky o muškovitých v mestskom prostredí Bratislavy (Diptera: Simuliidae). [Bermerkungen über Kriebelmücken im Stadtmilieu von Bratislava (Diptera: Simuliidae)]. – 26/suppl.: 105–107.
JEŽEK J.: Mormiini, Paramormiini, Psychodini (Diptera: Psychodidae) z okolí Českých Budějovic. [Mormiini, Paramormiini, Psychodini (Diptera: Psychodidae) in České Budějovice distr.]. – 26/suppl.: 95–99.
JEŽEK J.: Psychodidae čistících stanic odpadních vod v Čechách. [Psychodidae der Wasserreinigungsstationen in Böhmen]. – 12/suppl. 2: 29.
JEŽEK P. & VLČEK M.: Nález Oestromyia leporina Pallas 1778 (Diptera, Hypodermatidae) na hraboši polním v jižních Čechách. [The finding of Oestromyia leporina Pallas 1778 (Diptera, Hypodermatidae) on the Field Vole in South Bohemia]. – 32: 79–81.
KARAS V. & KLETEČKA Z.: Nálezy vzácných a nových druhů brouků (Coleoptera) pro faunu jižních Čech. [Records of rare and new beetle species (Coleoptera) from the fauna of South Bohemia]. – 42: 89–98.
KARAS V.: Dva nové druhy brouků pro Československo. [Two species of Coleoptera newly discovered in the Czechoslovak fauna]. – 15: 108.
KLEČKA J.: Vodní brouci (Coleoptera) a ploštice (Heteroptera) Velkého Hajského rybníka u Sedlece (jižní Čechy). [Water beetles (Coleptera) and water bugs (Heteroptera) of the Velký Hajský rybník pond near Sedlec (South Bohemia, Czech republic)]. – 47: 161–165.
KLETEČKA Z. & ČERNÝ L.: Dodatek k rozšíření čeledi majkovitých (Coleoptera, Meloidae) v jižních Čechách. [New and interesting records of Blister beetles (Coleoptera, Meloidae) from South Bohemia]. – 49: 87–89.
KLETEČKA Z. & ČERNÝ L.: Rozšíření čeledi majkovitých (Coleoptera, Meloidae) v jižních Čechách. [Distribution of blister beetles (Coleoptera: Meloidae) in South Bohemia]. – 41: 57–62.:
KLETEČKA Z. & KARAS V.: Společenstvo saproxylického hmyzu (Insecta: Coleoptera, Diptera) a jeho sukcese na buku lesním (Fagus sylvatica L.) v okolí Hluboké nad Vltavou. [Saproxylic insect community (Insecta: Coleoptera, Diptera) and its succession on beech (Fagus sylvatica L.) in the environs of Hluboká nad Vltavou]. – 50: 115–140.
KLETEČKA Z. & KŘIVAN V.: Rozšíření čeledí Bolboceratidae, Geotrupidae a Ochodaeidae (Coleoptera, Scarabaeoidea) v jižních Čechách. [Distributions of families Bolboceratidae, Geotrupidae and Ochodaeidae (Coleoptera, Scarabaeoidea) in Southern Bohemia]. – 39: 81–90.
KLETEČKA Z. & KŘIVAN V.: Výskyt Copris lunaris (Coleoptera, Scarabaeidae, Coprinae) v okolí Českých Budějovic. [Occurrence of Copris lunaris (Coleoptera, Scarabaeidae, Coprinae) in near České Budějovice (Southern Bohemia)]. – 39: 38.
KLETEČKA Z. & KUBÁŇ V.: Chrysobothris (Chrysobothris) leonhardi leonhardi (Buprestidae, Coleoptera) v Čechách. [Chrysobothris (Chrysobothris) leonhardi leonhardi (Buprestidae, Coleoptera) in Bohemia]. – 46: 235–236.
KLETEČKA Z. & MÚČKA M.: Acmaeodera degener (Scop.) (Buprestidae, Coleoptera) – nový druh pro jižní Čechy. [Acmaeodera degener (Scop.) (Buprestidae, Coleoptera) – new species from south Bohemia]. – 40: 54.
KLETEČKA Z., BLÍZEK J. & GRYCZ F.: První nálezy svižníka Cicindela arenaria vienensis (Coleoptera: Carabidae) v jižních Čechách. [The first findings Tiger Beetle Cicindela arenaria vienensis (Coleoptera, Carabidae) in Southern Bohemia]. – 46: 177–180.:
KLETEČKA Z., HOLUB A. & MIESBAUER J.: Některé teplomilné druhy hmyzu (Coleoptera, Orthoptera-Gryllidae) zjištěné na severním okraji Českého Krumlova. [Some thermophilous insects (Coleoptera, Orthoptera-Gryllidae) found near Český Krumlov]. – 34: 68–70.
KLETEČKA Z., KLEČKA J.: Rozšíření tesaříka obrovského Cerambyx cerdo L. (Cerambycidae, Coleoptera) v jižních Čechách. [Distribution of Cerambyx cerdo L. (Cerambycidae, Coleoptera) in South Bohemia]. – 43: 71–78.
KLETEČKA Z., KOLLÁR D.: Rozšíření podčeledi Valginae a Trichiinae (Scarabaeidae, Coleoptera) v jižních Čechách. [Distribution of the beetles of the subfamilies Valginae a Trichiinae (Coleoptera, Scarabaeidae) in South Bohemia]. – 43: 79–92.
KLETEČKA Z.: Cerambycidae (Coleoptera) v lipových alejích okolí Č. Budějovic. [Cerambycidae (Coleoptera) of lime alley near Č. Budějovice]. – 35: 44.
KLETEČKA Z.: K rozšíření Oxythyrea funesta (Poda) (Coleoptera, Cetoniidae) v jižních Čechách. [Contribution to the distribution of Oxythyrea funesta (Poda) (Coleoptera, Cetoniidae) in South Bohemia]. – 33: 45–46.
KLETEČKA Z.: K výskytu Anthaxia candens (Coleoptera, Buprestidae) v jižních Čechách. [Distribution of Anthaxia candens (Coleoptera, Buprestidae) in Southern Bohemia]. – 39: 93–94.
KLETEČKA Z.: K výskytu Coraebus undatus (Fab.) (Buprestidae, Coleoptera) v jižních Čechách. [Distribution of Coraebus undatus (Fab.) (Buprestidae, Coleoptera) in South Bohemia]. – 37: 62–64.
KLETEČKA Z.: Krascovití (Buprestidae) v jižních Čechách. [Jewel beetles (Buprestidae) of South Bohemia]. – 49/suppl.: 1–143.
KLETEČKA Z.: Nálezy Dipter (Tipulidae, Tachinidae, Xylophagidae) zajímavé pro faunu Čech. [Remarkable records of Diptera (Tipulidae, Tachinidae, Xylophagidae) from Bohemia]. – 36/1: 65–67.
KLETEČKA Z.: Poecilonota rutilans (Fabr.), (Coleoptera, Buprestidae) v lipových alejích okolí Č. Budějovic. [Poecilonota rutilans (Fabr.), (Coleoptera, Buprestidae) in lime alley near Č. Budějovice]. – 34: 50.
KLETEČKA Z.: Poznámky k rozšíření krasců (Coleoptera, Buprestidae) z rodu Cylindromorphus a Paracylindromorphus v České republice. [Remarks to distribution of Cylindromorphus and Paracylindromorphus (Coleoptera; Buprestidae) in Czech Republic]. – 34: 71–72.
KLETEČKA Z.: Rozšíření krasce Chrysobothris chrysostigma (L.) (Coleoptera, Buprestidae) v jižních Čechách. [Distribution of Chrysobothris chrysostigma (L.) (Coleoptera, Buprestidae) in Southern Bohemia]. – 35: 56–58.
KLETEČKA Z.: Rozšíření krasce Poecilonota dives (Guill.) (Coleoptera, Buprestidae) v jižních Čechách. [Distribution of Poecilonota dives (Guill.) (Coleoptera, Buprestidae) in Southern Bohemia]. – 36/2: 111–113.
KLETEČKA Z.: Rozšíření krasců rodu Dicerca (Coleoptera, Buprestidae) v jižních Čechách. [Distribution of genus Dicerca (Coleoptera, Buprestidae) in Southern Bohemia]. – 40: 49–53.
KLETEČKA Z.: Rozšíření krasce rodu Dicerca alni (Fisch.) (Coleoptera, Buprestidae) v jižních Čechách. [Distribution of genus Dicerca alni (Fisch.) (Coleoptera, Buprestidae) in Southern Bohemia]. – 36/2: 115–116.
KLETEČKA Z.: Společenstva xylofágního hmyzu (Insecta: Coleoptera, Diptera, Hymenoptera) a jeho sukcese na jilmech (Ulmus sp. div.) v Blanském lese. [The xylofagous insects (Insecta: Coleoptera, Diptera, Hymenoptera) community and its succession on elms (Ulmus sp. div.) in Blanský les]. – 38: 61–72.
KLETEČKA Z.: Společenstvo xylofágního hmyzu (Insecta: Coleoptera, Diptera, Hymenoptera) a jejich sukcese na buku lesním (Fagus sylvatica L.) v Blanském lese. [Xylophagous insect community (Insecta: Coleoptera, Diptera, Hymenoptera) and its succession on beech (Fagus sylvatica L.) in the Blanský les hills]. – 47: 167–187.
KLIMESCH J.: Zur Kenntnis der Microlepidopteren (Lepidoptera) aus der Gegend von Vyšší Brod (Hohenfurth). [K poznání Microlepidopter (Lepidoptera) z okolí Vyššího Brodu]. – 14: 207–214.
KLIMEŠ L.: Poznámky k pohybové aktivitě sekáčů (Opiliones). [Bemerkungen zur Bewegungsaktivität der Weberknechte (Opiliones)]. – 27: 51–54.
KLIMEŠ L.: Vliv záplav na životní cyklus Rilaena triangularis (Herbst) (Opiliones). [Impact of floodings on the life cycle in Rilaena triangularis (Herbst) (Opiliones)]. – 30: 37–45.
KNOZ J., OLEJNÍČEK J. & GELBIČ I.: Pakomárci (Diptera, Ceratopogonidae) na zrušené skládce komunálního odpadu Švábův Hrádek u Českých Budějovic. [Bitting midges (Diptera, Ceratopogonidae) in the late domestic refuse dump Švábův Hrádek near České Budějovice]. – 44: 83–86.
KOČÁREK E.: Příspěvek k faunistickému výzkumu perlooček jižních a jihozápadních Čech. [Contribution to faunistic research on Cladocera of southern and south-western Bohemia]. – 27: 37–49.
KOHN M.: Gamazoidní roztoči státní přírodní rezervace Libochovka. [Gamasoid Mites of State Nature reservation Libochovka]. – 26: 83–91.
KOHN M.: Neparazitické druhy gamazoidních roztočů v srsti drobných savců. [Non-parasitic species of gamazoid mites in the hair of small mammals]. – 25: 21–29.
KOHN M.: Pavouci státní přírodní rezervace Libochovka u Hluboké nad Vltavou. [Spiders of State Nature Reservation Libochovka near Hluboká nad Vltavou]. – 27: 17–28.
KOMÁREK S. & LIŠKA J.: Faunisticky zajímavé nálezy Lepidopter z okolí Českých Velenic. [Faunistisch interessante Funde der Lepidiopteren aus der Umgebung von České Velenice]. – 19: 107–112.
KOMÁREK S.: Motýlí fauna v okolí Kardašovy Řečice. [Die Schmetterlingsfauna der Umgebung von Kardašova Řečice]. – 17: 11–23.
KONEČNÝ K. & FEIK V.: Výskyt Colias erate (Pieridae, Lepidoptera) na Táborsku. [The occurrence of Colias erate (Pieridae, Lepidoptera) in the district of Tábor]. – 43: 100.
KONEČNÝ K.: Výskyt můry Anarta cordigera (Thnbg.) (Noctuidae, Lepidoptera) na rašeliništi Kozohlůdky u Borkovic severozápadně od Veselí nad Lužnicí. [The occurrence of Anarta cordigera (Noctuidae, Lepidoptera) on the peat bog Kozohlůdky at Borkovice northwest from Veselí nad Lužnicí]. – 45: 165–166.
KONEČNÝ K.: Nové nálezy lepidopter na Táborsku. [New findings of Lepidoptera in the area of district Tábor]. – 49: 91–92.
KONEČNÝ K.: Výskyt modráska bělopásného (Aricia eumedon Esper, 1780) na Táborsku. [The occurrence of Aricia eumedon (Esper, 1780) in the area of district Tábor]. – 48: 151–152.
KONVIČKA M. & HANČ Z.: Dva nálezy běláska ovocného Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) na Šumavě a v Pošumaví (Lepidoptera: Pieridae) v jižních Čechách. [Recent occurrence of Aporia crataegi (Lepidoptera: Pieridae) in the Šumava Mts. and environs]. – 46: 181–183.
KRÁLIKOVÁ A. & STOLLÁR Š.: Poznatky o pestricovitých (Syrphidae, Diptera) z oblasti výstavby vodného diela na Dunaji. [Note on Syrphidae (Diptera) from the works building area on Danube River]. – 26/suppl.: 85–90.
KRAMPL F. & LEHEČKA E.: Photedes extrema Hb. a Chrysoptera c-aureum Koch v Čechách (Noctuidae, Lepidoptera). [Photedes extrema Hb. und Chrysoptera c-aureum Koch in Böhmen (Noctuidae, Lepidoptera)]. – 15: 211–216.
KRAMPL F. & LEVÝ J.: Příspěvek k poznání čeledi Noctuidae (Lepidoptera) jižních Čech. [Contribution to knowledge of the Noctuidae (Lepidoptera) of Southern Bohemia]. – 14: 113–127.
KRAMPL F.: Nové nálezy pěti druhů rodu Eupithecia Curtis v Československu s poznámkami k jejich biologii a rozšíření (Lepidoptera, Geometridae). [New records of five species of the genus Eupithecia Curtis in Czechoslovakia, with notes to their biology and distribution (Lepidoptera, Geometridae)]. – 31: 5–19.
KRAMPL F.: Píďalky jižních Čech. [Die Spanner Südböhmens (Geometridae, Lepidoptera)]. – 13/suppl. 1: 5–74.
KŘIVAN V. & RAJCHARD J.: Výskyt druhu Anomala dubia (Scopoli, 1763) (Coleoptera; Scarabaeidae, Rutelinae) v pískovnách v nivě Lužnice na Třeboňsku. [Occurrence of Anomala dubia (Scopoli, 1763) (Coleoptera; Scarabaeidae, Rutelinae) in sand pits in Lužnice valley in Třeboň Basin Area]. – 45: 145–148.
KUDRNA O.: Denní motýli v okolí Vimperka. [Tagfalter in der Umgebung von Vimperk]. – 8: 18–23.
KUDRNA O.: Fauna Rhopalocer okolí Netolic. [Butterflies fauna of Netolice surroundings]. – 2: 133–138.
KUDRNA O.: Žluťásek Colias australis Verity 1911 v jižních Čechách. [Die Heufalter Colias australis Verity 1911 in Südböhmen]. – 8: 58–61.
KURALOVÁ M., OLEJNÍČEK J. & MARYŠKOVÁ B.: Vztah mezi hmotností a délkou těla larev Simulium noelleri Fried. (Diptera, Simuliidae). [Relationships between weight and length of the larvae Simulium noelleri Fried. (Diptera, Simuliidae)]. – 26/suppl.: 141–142.
LABUDA M.: Liahniská komárov na Záhorskej nížine a antropogénna činnosť. [Mosquito breeding sites in Záhorská lowland and human activity]. – 26/suppl.: 113–115.
LANDA V. & SOLDÁN T.: Změny v rozšíření jepic (Ephemeroptera) v Čechách se zřetelem k jihočeské oblasti během posledních 20–30 let. [Changes in distributional patterns of Ephemeroptera in Bohemia with respect to South Bohemia region during the past 20–30 years]. – 22: 21–28.
LANĚ L.: Perlorodka říční (Margaritana margaritifera) v již. Čechách. Její rozšíření, příčiny úbytku a opatření k její záchraně. [Flussperlmuschel (Margaritana margaritifera) in Südböhmen]. – 4: 125–131.
LAŠTOVKA P. & ZUSKA J.: A directory of Czechoslovak dipterists. [Adresář československých dipterologů]. – 12/suppl. 2: 19–24.
LAŠTOVKA P.: Předběžná ekologická klasifikace čeledi Mycetophilidae (Diptera) [Preliminary ecological classification of the family Mycetophilidae (Diptera)]. – 12/suppl. 2: 91–93.
LEVÝ J.: Předběžný seznam motýlů (Lepidoptera) zjištěných v Novohradských horách. [Vorläufige Verzeichnis der im Gebirge Novohradské hory festgestellten Schmetterlinge (Lepidoptera)]. – 11/suppl.: 63–68.
LIŠKA J.: Příspěvek k poznání fauny píďalek a můr v okolí Českých Velenic (Lep., Geometridae, Noctuidae). [Beitrage zur Kenntnis der Fauna Spanner und Eulen aus der Umgebung von České Velenice (Lep., Geometridae, Noctuidae)]. – 30: 67–72.
LIŠKOVÁ E.: Příspěvek k výskytu některých druhů limikolních máloštětinatců (Oligochaeta) na území Čech a Moravy. [Contribution to the existence of some species of Oligochaeta limicola on the Bohemian and Moravian territory (Czechoslovakia)]. – 16: 17–30.
LOŽEK V.: Karpatský hlemýžď Trichia lubomirski (Slosarski) na Lužnici. [Die Karpatische Schnecke Trichia lubomirski (Slosarski) an dem Fluss Lužnice]. – 11: 63–66.
LOŽEK V.: Měkkýši skupiny Vysoké Běty v předhůří Šumavy u Netolic. [Mollusken der Berggruppe von Vysoká Běta im Vorgebirge des Böhmerwaldes bei Netolice]. – 3: 137–143.
LOŽEK V.: Měkkýši vápencového hřebene u Žestova na Českokrumlovsku. [Weichtiere (Mollusca) von Kalksteinwand bei Žestov südwestlich von Český Krumlov]. – 14: 109–111.
LOŽEK V.: Stepní plži Chondrula tridens (Müller) a Helicella obvia (Hartmann) v jižních Čechách. [Die Steppenschnecken Chondrula tridens (Müller) und Helicella obvia (Hartmann) in Südböhmen]. – 10: 73–79.
LYNEBORG L. & SPITZER K.: The Czechoslovak species of Thereva Latr. (Therevidae, Diptera), with the description of a new species from Hungary and Austria. [Československé druhy rodu Thereva Latr. (Therevidae, Diptera), s popisem nového druhu z Maďarska a Rakouska]. – 14: 113–42.
MÁCA J.: Druhy rodu Drosophila Fallén v jižních Čechách (Diptera, Drosophilidae). [The Drosophila Fallén spp. of South Bohemia (Diptera, Drosophilidae)]. – 22: 73–91.
MÁCA J.: Poznámky k nomenklatuře, ekologii a rozšíření některých evropských Dasiopinae (Diptera, Lonchaeidae). [Nomenclatoric, ecological, and distributional notes on some European Dasiopinae (Diptera, Lonchaeidae)]. – 26/suppl.: 43–46.
MÁCA J.: Poznámky k teplomilným složkám fauny členovců v jižních Čechách. [Notes to the thermophilous arthropods in Southern Bohemia]. – 46: 189–194.
MÁCA J.: Příspěvek k faunistice drabčíků jižních Čech (Coleoptera, Staphylinidae). [Faunistic Notes to the Staphylinidae of Southern Bohemia]. – 22: 29–31.
MÁCA J.: Příspěvek k poznání dvoukřídlého hmyzu (Diptera) jižních Čech. [A contribution to the knowledge of Diptera in Southern Bohemia]. – 16: 103–140.
MÁCA J.: Příspěvek k poznání fauny brouků jižních Čech. [Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna in Südböhmen]. – 10: 41–46.
MÁCA J.: Příspěvek k poznání zoocecidií jižních Čech. [Contribution to the knowledge of zoocecidia in Southern Bohemia]. – 36/2: 87–100.
MÁCA J.: Současný stav faunistického výzkumu čeledi Drosophilidae (Diptera) v Československu. [Present situation in faunistic research on the family Drosophilidae (Diptera) in Czechoslovakia]. – 12/suppl. 2: 49–50.
MÁCA J.: Zajímavé nálezy dvoukřídlého hmyzu skupiny Cyclorrhapha v jižních Čechách. [Interesting findings of Diptera Cyclorrhapha from Southern Bohemia]. – 37: 50–52.
MARTINEK V.: Příspěvek k poznání některých dvoukřídlých (Diptera, Acalyptrata) v oblasti jižních Čech. [A contribution to the knowledge of some Diptera (Acalyptrata) in the region of south Bohemia]. – 11/suppl.: 77–91.
MARTINEK V.: Suillia lurida (Meigen) and Suillia univittata (von Roser) (Diptera, Heleomyzidae), two different Central European species. [Suillia lurida (Meigen) a Suillia univitata (von Roser) (Diptera, Heleomyzidae), dva rozdílné středoevropské druhy]. – 12/suppl. 2: 95–102.
MATĚNA J. & SOLDÁN T.: Nové nálezy larev rodu Epoicocladius (Diptera, Chironomidae). [New findings of larvae of the genus Epoicocladius (Diptera, Chironomidae)]. – 26/suppl.: 39–41.
MATĚNA J.: Přehled dosud nalezených druhů rodu Chironomus Meig. (Diptera, Chironomidae) v Čechách s poznámkami k jejich ekologii. [Übersicht der bisher in Böhmen gefundenen Arten Gattung Chironomus Meig. (Diptera, Chironomidae) mit Bemerkungen zu ihrer Ökologie]. – 26/suppl.: 35–37.
MATĚNOVÁ V. & SVOBODOVÁ J.: Morfologická charakteristika dvou jihočeských populací střevličky východní Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842) (Pisces, Cyprinidae). [Morphologische Charakteristik von zwei südböhmischen Populationen des Blaubandbarblings Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842) (Pisces, Cyprinidae)]. – 32: 91–98.
MAŤHA V., WEISER J., OLEJNÍČEK J. & TONNER M.: Možnosti používání preparátů na bázi Bacillus thuringiensis v biologickém boji s larvami muchniček. [Possibilities of applications of preparations based on Bacillus thuringiensis in the biological control of black fly larvae]. – 26/suppl.: 135–138.
MIKULOVÁ M.: Příspěvek k poznání fauny žížal (Oligochaeta, Lumbricidae) Chráněné krajinné oblasti Šumava. [Ein Beitrag zur Kenntnis der Lumbricidenfauna des Landschaftschutzgebietes Šumava]. – 15: 197–194.
MINÁŘ J., BOUCHALOVÁ J. & BLÁHA J.: Dva případy myiasí, působených u lidí larvami much druhu Lucilia sericata Meig. (Diptera, Calliphoridae). [Two case histories of myasis in man caused by Lucilia sericata larvae (Diptera, Calliphoridae)]. – 26/suppl.: 121–122.
MINÁŘ J., ŘÍHA J. & JANEŠ K.: Ochrana tažných koní před cizopasným dvoukřídlým hmyzem repelenty a její hospodářský význam. [Protection of draught horses against parasitic Diptera by repellents and its economical importance]. – 26/suppl.: 123–127.
MINÁŘ J., SVATOŠ J. & DVOŘÁKOVÁ L.: Střečkovitost lovné zvěře v již. Čechách. [Warble-flies and bot-flies of the game of the Southern Bohemia]. – 26/suppl.: 117–119.
MINÁŘ J.: Střečci čeledi Hypodermatidae, Oestridae a Gasterophilidae (Diptera) v ČSSR. [Warble flies on the families Hypodermatidae, Oestridae and Gasterophilidae (Diptera) in Czechoslovakia]. – 12/suppl. 2: 33–36.
MINÁŘ J.: Střečkovitost skotu (hypodermatóza) v jižních Čechách a její eradikace. [Hypodermatosis of cattle in Southern Bohemia and its eradication]. – 14: 133–138.
MINÁŘ J.: Vliv hydrotechnických změn při výstavbě Lipenské vodní nádrže na výskyt komárů. [The influence of hydrotechnical changes on the incidence of mosquitoes in the Lipno reservoir]. – 15/suppl. 1: 1–75.
MINÁŘ J.: Zoogeografie čeledi Culicidae v palearktické oblasti. [Zoogeography of the family Culicidae in the Palearctic region]. – 26/suppl.: 21–28.
MLYNÁŘ Z. & PULPÁN J.: Střevlíci Novohradských hor (Coleoptera, Carabidae). [Die Laufkäfer des Gebirges Novohradské hory (Coleoptera, Carabidae)]. – 11/suppl.: 25–34.
MOUCHA J.: Současný stav znalostí čeledě Tabanidae (Diptera) v Evropě. [Der gegenwärtige Zustand der Kenntnis der Familie Tabanidae (Diptera) in Europa]. – 12/suppl. 2: 39–40.
NEUMANN F.: Zpráva o průzkumu motýlů (Lepidoptera) v okolí obcí Dobrá Voda a Hojná Voda v Novohradských horách. [Bericht über die Erforschung von Schmetterlingen (Lepidoptera) in der Umgebung der Gemeinden Dobrá Voda und Hojná Voda im Gebirge Novohradské hory]. – 11/suppl.: 53–62.
NEUMANN V.: Průzkum motýlů (Lepidoptera) v okolí obcí Dobrá Voda a Hojná Voda v Novohradských horách. [Studies of Lepidoptera of the villages Dobrá Voda and Hojná Voda environs in the Novohradské hory Mountains (Czech Republic)]. – 50: 141–160.
NIEDL J. & DENEŠ K.: K výskytu Pytho depressus L. v jižních Čechách. [Pytho depressus L. in Südböhmen (Col., Pythidae)]. – 5: 69–70.
NIEDL J. & DENEŠ K.: Výsledky dosavadního průzkumu rozšíření kutilek na Třeboňsku. [Bisherige Forschungsergebnisse der Verbreitung von Sphecidae im Gebiet von Třeboň in Südböhmen (Hymenoptera, Sphecidae)]. – 7: 68–87.
NIEDL J. & DENEŠ K.: Výsledky dosavadního průzkumu rozšíření kutilek (Hymenoptera, Sphecidae) na Třeboňsku. – 1. Doplněk. [Bisherige Forschungsergebnisse der Verbreitung von Sphecidae (Hymenoptera) im Gebiet von Třeboň in Südböhmen. – 1. Nachtrag]. – 12: 150–155.
NIEDL J. & DENEŠ K.: Výsledky dosavadního průzkumu rozšíření vos na Třeboňsku. [Bisherige Forschungsergebnisse der Verbreitung von Vespoidea im Gebiet von Třeboň in Südböhmen (Hymenoptera, Vespoidea)]. – 9: 15–33.
NIEDL J. & DENEŠ K.: Výsledky dosavadního průzkumu rozšíření zlatěnek (Chrysidoidea) na Třeboňsku a v jižních Čechách. [Ergebnisse der bisherigen Erforschung der Verbreitung von Goldvespen (Chrysidoidea) im Gebiete von Třeboň und in Südböhmen). – 13: 25–32.
NIEDL J.: Příspěvek k poznání roupců (Diptera – Asilidae) jižních Čech. [Beitrag zur Kenntnis der Asilidae (Diptera) Südböhmens]. – 19: 101–105.
NIEDL J.: Výskyt vrubounovitých brouků rodu Aphodius Illiger na Třeboňsku. [Das Vorkommen von Mistkäferartigen Käfern der Gattung Aphodius Illiger in der Umgebung von Třeboň]. – 7: 19–20.
NIEDL J.: Výsledky dosavadního průzkumu rozšíření sarančat na Třeboňsku (Orthoptera, Acridioidea). [Bisherige Forschungsergebnisse zur Verbreitung der Acridioidea im Gebiete von Třeboň]. – 6: 96–103.
NOVÁK D.: Zkušenosti se synthetickými pyrethroidy proti komárům. [Experiences with the synthetic pyrethroids against mosquitoes]. – 26/suppl.: 139–140.
NOVÁK I. & SPITZER K.: Můra Idia (=Epizeuxis) calvaria (Denis & Schiffermüller 1775) v jižních Čechách (Noctuidae, Lepidoptera). [Idia (=Epizeuxis) calvaria (Denis & Schiffermüller 1775) recorded from South Bohemia (Noctuidae, Lepidoptera)]. – 28. 35–36.:
NOVÁK I. & SPITZER K.: Výsledky faunisticko-ekologického studia Lepidopter (Noctuidae a Geometridae] rašeliniště Mrtvý luh u Volar a okolí. [Ergebnisse des faunistisch-ökologischen Studiums der Lepidopterenfauna (Noctuidae und Geometridae) des Hochmoores Mrtvý luh bei Volary und dessen Umgebung]. – 12/suppl. 1: 3–63.
NOVÁK K.: Fauna Trichopter Lipenské vodní nádrže. [Lichtfallenfäge von Köcherfliegen (Trichoptera) der Wasserkraftanlage Lipno im Böhmerwald]. – 33: 37–44.
NOVÁK K.: Fauna Trichopter Šumavy. [Die Trichopterenfauna im Böhmerwald]. – 36/1: 51–61.
NOVÁK K.: Trichoptera Novohradských hor. [Die Köcherfliegen des Gebirges Novohradské hory (Trichoptera)]. – 11/suppl.: 45–51.
OKÁLI I. & LABUDA M.: História výskumu malárie na Slovensku. [History of the research of malaria in Slovakia]. – 26/suppl.: 143–145.
OLEJNÍČEK J. & KOHN M.: Komáří oblasti budoucí přehrady u Hněvkovic a několik poznámek k fauně komárů jižních Čech. [Mosquitoes in the prospective Hněvkovice Dam Lake Region, including some notes on the mosquito fauna of South Bohemia]. – 27: 83–96.
OLEJNÍČEK J. & SPITZER K.: Lupice Hydrophorus signiferus Coquillett, 1899 (Dolichopodidae, Diptera) na jihočeských rašeliništích. [Hydrophorus signiferus Coquillett 1899 (Dolichopodidae, Diptera) recorded from the South Bohemia peat bogs]. – 24: 107–108.
OLEJNÍČEK J.: Dolichopus subpennatus Fonseca, 1976 (Diptera, Dolichopodidae), nový druh pro střední Evropu. [Dolichopus subpennatus Fonseca, 1976 (Diptera, Dolichopodidae), new species in Central Europe]. – 25: 87–90.
OLEJNÍČEK J.: Muchničky (Diptera, Simuliidae) okolí Českých Budějovic. [Blackflies in the surroundings of České Budějovice]. – 22: 59–70.
OLEJNÍČEK J.: Muchničky oblasti budoucí vodní nádrže u Hněvkovic. [Blackflies in the prospective Hněvkovice Dam Lake Region]. – 26/suppl.: 101–104.
OLEJNÍČEK J.: Pokus o typizaci líhnišť muchniček (Diptera, Simuliidae) v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině. [A trial for typifying breeding sites of blackflies (Diptera, Simuliidae) in intensively cultivated landscape]. – 24: 23–29.
ORSZÁGH I. & MINÁŘ J.: Pakomáriky rodu Culicoides (Diptera, Ceratopogonidae) juhozapadných Čiech. [Biting midges of the genus Culicoides (Diptera, Ceratopogonidae) of South-Western Bohemia]. – 26/suppl.: 47–52.
OŠMERA S. & SPITZER K.: Číhalka Atherix ibis (F.) (Diptera, Rhagionidae) v jižních Čechách. [Die Schnepfenfliege Atherix ibis (F.) (Diptera, Rhagionidae) in Südböhmen]. – 9: 34–38.
PÁDR Z.: Faunistické studie k výskytu blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera) v jižních Čechách: historie a současnost. [Faunal research of hymenopterous insects in Southern Bohemia: past and present times]. – 33: 71–78.
PAPÁČEK M. & HAUSÍRKOVÁ Z.: Životní cyklus a vývoj bodule obecné (Ilyocoris cimicoides L.) (Heteroptera, Naucoridae) v jižních Čechách. [Der Lebeszyklus und die Entwicklung der gemeinen Schwimmwanze (Ilyocoris cimicoides L.) (Heteroptera, Naucoridae) in Südböhmen]. – 27: 73–81.
PAPÁČEK M.: K bionomii znakoplavek (Heteroptera, Notonectidae) jižních a západních Čech. [On the bionomy of the Backswimmers (Heteroptera, Notonectidae) from South and West Bohemia]. – 31: 23–28.
PAPÁČEK M.: Melanotická forma znakoplavky Notonecta galuca L. (Heteroptera, Notonectidae) z jižních Čech. [The melanotic Form of Notonecta galuca L. (Heteroptera, Notonectidae) from South Bohemia]. – 28: 45–50.
PAPÁČEK M.: Životní cyklus a vývoj bodule obecné (Ilyocoris cimicoides L.) (Heteroptera, Naucoridae) v jižních Čechách. II. Doplněk. [The life cycle and development of Saucer Bug (Ilyocoris cimicoides L.) (Heteroptera, Naucoridae) in South Bohemia. II. Appendix]. – 28: 33–34.
PAPÁČEK M.: Životní cyklus a vývoj člunovky obecné (Plea leachi, McGregor & Kirkaldy, 1899) (Heteroptera, Pleidae) v Českobudějovické pánvi. [Der Lebenszyklus und die Entwicklung des Zwergrückenschwimmers (Plea leachi, McGregor & Kirkaldy, 1899) (Heteroptera, Pleidae) im Becken von České Budějovice]. – 25: 73–85.
PAVLÍK J.: Příspěvek k poznání fauny pavouků (Araneida) jižních Čech. [Notes on fauna of spiders (Araneida) in South Bohemia]. – 32: 49–58.
PECINA P.: Úbytek některých představitelů řádu Diptera v entomocenózách. [Restriction of Diptera in the insect fauna]. – 26/suppl.: 147–148.
PECH P., SUCHÁČEK P. & HOLICOVÁ T.: Suchomilka obecná (Xerolenta obvia) (Mollusca: Hygromiidae) u Hluboké nad Vltavou. [Xerolenta obvia (Mollusca: Hygromiidae) near Hluboká nad Vltavou]. – 50: 161–162.
PECH P.: Dva nálezy mravence Lasius myops a potvrzení výskytu tohoto druhu v České republice. [Two findings of Lasius myops (Hymenoptera: Formicidae) and its confirmed occurrence in the Czech Republic]. – 50: 163–164.:
PECH P.: Měkkýši NPP Rovná (Molluscs of the National Natural Monument Rovná]. – 49: 83–85.
PECH P.: Mravenci dvou chráněných území v jižních Čechách. [Ants of two protected areas in the South Bohemia]. – 49: 101–103.
PFEFFER A. & ZUMR V.: Kůrovci (Coleoptera, Scolytidae) Českobudějovické pánve. [Die Borkenkäfer (Coleoptera, Scolytidae) des Beckens von České Budějovice]. – 24: 31–36.
PIŽL V.: Helodrilus antipai tuberculatus (Černosvitov, 1935), Nicodrilus georgii (Michaelsen, 1890) a Fitzingeria platyura (Fitzinger, 1833) – tři druhy žížal nové pro Čechy. [Helodrilus antipai tuberculatus (Černosvitov, 1935), Nicodrilus georgii (Michaelsen, 1890) und Fitzingeria platyura (Fitzinger, 1833) – drei für Böhmen neue Lumbricidenarten]. – 25: 57–61.
PŘÍHODA A.: Význam bejlomorek (Diptera, Cecidomyiidae) pro houbové nákazy rostlin. [Die Bedeutung der Gallmücken (Diptera, Cecidomyiidae) für die Schwammansteckung der Pflanzen]. – 12/suppl. 2: 113–114.
PUNČOCHÁŘ P.: Málo nalézané druhy vodulí (Hydrachnellae) z tekoucích vod Českomoravské vysočiny. [Some little known species of watermites (Hydrachnellae) from the running waters of Bohemian-Moravian Highland]. – 10: 63–72.
RETTICH F.: Naše zkušenosti s použitím Bacillus thuringiensis H-14 k hubení larev komárů v Československu. [Our experience with the use of Bacillus thuringiensis H-14 in mosquito control in Czechoslovakia]. – 26/suppl.: 129–133.
ROZKOŠNÝ R.: Czechoslovak dipterlogy during 1966–1970. [Československá dipterologie v letech 1966–1970]. – 12/suppl. 2: 3–18.
ROZKOŠNÝ R.: Možnosti využití středoevropských druhů čeledi Anthomyiidae (Diptera) pro bioindikaci znečištění prostředí. [A bioindicatire significance of Central European Anthomyiidae (Diptera)]. – 26/suppl.: 75–78.
RŮŽIČKA V., BOHÁČ J. & MACEK J.: Bezobratlí živočichové dutých stromů na Třeboňsku. [Invertebrate animals from hollow trees in the Třeboň basin]. – 31: 33–46.
RŮŽIČKA V.: Pavouci (Araneae) národní přírodní rezervace Brouskův mlýn. [Spiders (Araneae) of the Bouskův Mlýn National Nature Reserve (South Bohemia)]. – 36/2: 101–107.
RŮŽIČKA V.: Pavouci šumavských sutí a balvanových moří. [Spinnen (Araneae) aus Blockfeldern in Šumava (Böhmerwald, Südböhmen)]. – 28: 73–82.
RŮŽIČKA V.: Satilatlas britteni (Jackson, 1913) – nový druh pavouka pro Československo (Araneae, Erigonidae). [Satilatlas britteni (Jackson, 1913) – a new spider species from Czechoslovakia (Araneae, Erigonidae)]. – 26: 93–96.
ŘEHOUNEK J.: Mandelinkovití (Chrysomelidae) a tesaříkovití (Cerambycidae) Přírodní památky Kalamandra. [Leaf beetles (Chrysomelidae) and longhomed beetles (Cerambycidae) of Kalamandra Natural Monument]. – 49: 77–81.
ŘEHOUNEK J.: Mandelinky (Coleoptera: Chrysomelidae) Národní přírodní rezervace Vyšenské kopce. [Leaf-beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) of the Vyšenské kopce National Natural Reservation]. – 46: 221–228.
SCHÜTZ O.: Tesaříkovití – Cerambycidae – v lesích jihovýchodně od Písku. [Die Bockkäfer – Cerambycidae – in den Wäldern südöstlich von Písek]. – 15: 119–132.
SIMANDL J.: Bionomie a rozšíření kozlíčka Saperda perforata (Cerambycidae, Coleoptera) v jižních Čechách. [Bionomy and distribution of Saperda perforata (Cerambycidae, Coleoptera) in South Bohemia]. – 40: 55–57.
SIMANDL J.: První nález lesáka Cucujus cinnaberinus (Scop.) (Coleoptera: Cucujidae) v jižních Čechách. [First record of Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Cucujidae) in Southern Bohemia]. – 50: 165–166.
SIMANDL J.: Sledování ekologie kozlíčka Menesia bipunctata (Zoubkov) (Coleoptera, Cerambycidae). [Ecological observations of Menesia bipunctata (Zoubkov) (Coleoptera, Cerambycidae)]. – 30: 19–20.
SIMANDL J.: Výskyt hřebenulovitých (Hymenoptera, Diprionidae) na borovici lesní v jižních Čechách. [Occurrence of diprionid sawflies (Hymenoptera, Diprionidae) on the Scots pine in Southern Bohemia]. – 26: 97–100.
SKUHRAVÁ M.: Bejlomorky (Cecidomyiidae, Diptera) Českého lesa a jeho předhůří. [Die Gallmücken (Cecidomyiidae, Diptera) des Gebirges und des Gebirgsvorlandes Český les]. – 13: 9–23.
SKUHRAVÁ M.: Bejlomorky jihočeských pánví (Cecidomyiidae, Diptera). [Die Gallmücken der Südböhmischen Becken (Cecidomyiidae, Diptera)]. – 14: 43–59.
SKUHRAVÁ M.: Bejlomorky Novohradských hor (Diptera, Cecidomyiidae). [Die Gallmücken des Gebirges Novohradské hory (Diptera, Cecidomyiidae)]. – 11/suppl.: 69–75.
SKUHRAVÁ M.: Bejlomorky Šumavy (Cecidomyiidae, Diptera). [Die Gallmücken des Šumava Gebirges (Cecidomyiidae, Diptera)]. – 12/suppl. 2: 119–139.
SKUHRAVÁ M.: Zoogeografie čeledi Cecidomyiidae (Diptera) v palearktické oblasti. [The zoogeography of the family Cecidomyiidae (Diptera) in the Palearctic Region]. – 26/suppl.: 13–20.
SKUHRAVÝ V.: Die Erforschung der Gallmücke Contrarinia baeri (Prell.) (Diptera, Cecidomyiidae) in Böhmen in den Jahren 1969–1971. [Výzkum bejlomorky Contrarinia baeri (Prell.) (Diptera, Cecidomyiidae) v Čechách v letech 1969–1971]. – 12/suppl. 2: 115–116.
SKUHRAVÝ V.: Forschungsergebnisse der Gradologie und Ökologie der Kiefernnadelgallmücke Thecodiplosis brychyntera (Schwägr.) in den Jahren 1968–1971. [Výsledky výzkumu gradologie a ekologie bejlomorky borové Thecodiplosis brychyntera (Schwägr.) v letech 1968–1971]. – 12/suppl. 2: 117–118.
SLAMEČKOVÁ M.: Mäsiarky tribu Sarcophagini (Diptera) Tribečského pohoria. [Die Fleischfliegen des Tribus Sarcophagini (Diptera) des Tribeč-Gebirges]. – 12/suppl. 2: 37–38.
SOFFNER J.: K výskytu chladnomilných motýlů (Lepidoptera) na Šumavě. [Zur Vorkommen einige kälteliebende Schmetterlinge (Lepidoptera) im Böhmerwald]. – 14: 129–131.
SOLDÁN T.: Přehled pošvatek (Plecoptera) Šumavy s poznámkami k jejich současnému výskytu. [A review of stoneflies (Plecoptera) of the Šumava Mountains with notes to their present occurrence]. – 36/1: 37–47.
SOLDÁNOVÁ M.: Aquatic and wetland molluscs of selected localities of Jindřichohradecko. [Vodní a mokřadní malakofauna vybraných lokalit Jindřichohradecka]. – 46: 195–205.
SPITZER K. & JAROŠ J.: Boreoalpinní můra Xestia alpicola (Zetterstedt 1839) na Šumavě (Noctuidae, Lepidoptera). [The boreoalpine Nothern Dart Xestia alpicola (Zetterstedt 1839) recorded from the Šumava Mts. (Noctuidae, Lepidoptera)]. – 30: 13–14.
SPITZER K. & JAROŠ J.: Fauna motýlů (Lepidoptera) Chalupské slatě na Šumavě. [Moths and butterflies (Lepidoptera) fauna of the Chalupská slať bog, Šumava Mountains]. – 41: 43–55.
SPITZER K. & JAROŠ J.: K výskytu píďalky Eupithecia gelidata Möschl. ssp. hyperboreata Stgr. (Lepidoptera) na rašeliništi Červené Blato v jižních Čechách. [Eupithecia gelidata Möschl. ssp. hyperboreata Stgr. (Lepidoptera) recorded from the peat bog Červené Blato in South Bohemia]. – 23: 95–98.
SPITZER K. & JAROŠ J.: Rašeliništní populace drobnušky Nola aerugula (Hübner, 1793) (Nolidae, Lepidoptera) v jižních Čechách. [A population of Nola aerugula (Hübner, 1793) (Nolidae, Lepidoptera) associated with a peat bog in Southern Bohemia]. – 28: 41–43.
SPITZER K. & ZUMR V.: K evoluci rašeliništní entomofauny s úzkou vazbou na borovici blatku (Pinus rotundata Link.) v jižních Čechách. [Evolution of the mire insect fauna associated with Pinus rotundata Link. in South Bohemia]. – 22: 93–96.
SPITZER K., NOVÁK I. & ELSNER G.: K výskytu boreoalpinní můry Xestia (Anomogyna) rhaetica (Stgr.) na Šumavě (Lepidoptera, Noctuidae). [Xestia (Anomogyna) rhaetica (Stgr.) recorded from the Šumava Mts.]. – 23: 66.
SPITZER K.: Doplňky k výzkumu fauny čeledi Noctuidae (Lepidoptera) v jižních Čechách. [Nachtrag zur Erforschung der Noctuidenfauna (Lepidoptera) Südböhmens]. – 16: 31–39.
SPITZER K.: Doplňky k výzkumu fauny Noctuid jižních Čech. [Nachtrag zur Erforschung der Noctuidenfauna Südböhmens]. – 7: 7–13.
SPITZER K.: K výskytu a bionomii Chylizosoma medium (Becker, 1894) v Československu (Diptera, Scatophagidae). [Beitrag zum Vorkommen und zur Bionomie von Chylizosoma medium (Becker, 1894) in der Tschechoslowakei (Diptera, Scatophagidae)]. – 12/suppl. 2: 103–106.
SPITZER K.: Nástin synekologie československých druhů čeledi Rhagionidae (Diptera). [A synecological outline of Czechoslovak species of Rhagionidae (Diptera)]. – 26/suppl.: 71–74.
SPITZER K.: Příspěvek k synekologii motýlů (Lepidoptera) lučních společenstev v jižních Čechách. [A synecological study of the grassland Lepidoptera in South Bohemia]. – 18: 37–47.
SPITZER K.: Rhopalocera na Jindřichohradecku. [Rhopalocera in der Umgebung von Jindřichův Hradec]. – 4: 133–138.
SPITZER K.: Vorläufige Mitteilung über Laboratoriumszucht von Larven aus der Familie Therevidae (Diptera). [Předběžná zpráva o laboratorním chovu larev druhů čeledi Therevidae (Diptera)]. – 12/suppl. 2: 107–108.
SPITZER K.: Zavíječ Palpita unionalis Hb. (Pyraustidae) i jižních Čechách [Palpita unionalis Hb. (Pyraustidae) in Südböhmen (Lepidoptera)]. – 8: 27–28.
STANĚK M. & DOČKAL T.: Zastoupení synbovilních much (Diptera) v oblasti Novohradských hor. [Die Verbreitung der synbovilen Fliegen (Diptera) im Gebiete des Gratzener Gebirges]. – 15: 195–209.
STARÝ J. & STARÝ M.: Příspěvek k poznání pancířníků (Acari: Oribatida) okolí Českého Krumlova. [Contribution to the knowledge of Oribatid mites (Acari: Oribatida) of Český Krumlov environs]. – 42: 77–88.
STARÝ J.: Českoslovenští zástupci podrodu Erioptera s. str. (Diptera, Tipulidae). [Tschechoslowakische Vertreter der Untergattung Erioptera s. str. (Diptera, Tipulidae)]. – 13: 147–160.
STARÝ J.: Nové nálezy pancířníků (Acari: Oribatida) z Československa. [New records of moss mites (Acari: Oribatida) from Czechoslovakia]. – 27: 55–58.
STARÝ J.: Pancířníci (Acari: Oribatida) CHKO Blansky les, jižní Čechy. [Oribatid mites (Acari: Oribatida) of the Landscape Protected Area Blanský les, South Bohemia]. – 46: 207–219.
STARÝ J.: Pancířníci (Acari: Oribatida) některých lokalit jižních Čech a střední Moravy. [Oribatid mites (Acari: Oribatida) of some localities in South Bohemia and Central Moravia]. – 34: 81–90.
STARÝ J.: Pancířníci (Acari: Oribatida) některých vrchovišť na Šumavě, jižní Čechy. [Moss mites (Acari: Oribatida) from some peat bogs in Šumava Mts., South Bohemia]. – 28: 99–107.
STARÝ J.: Pancířníci (Acari: Oribatida) NPR Brouskův mlýn, jižní Čechy. [Oribatid mites (Acari: Oribatida) of Nature Reserve Brouskův mlýn, South Bohemia]. – 45: 113–123.
STARÝ J.: Pancířníci (Acari: Oribatida) v sekundární sukcesní řadě hnědých půd v jižních Čechách. [Oribatid mites (Acari: Oribatida) of the secondary successional row of the brown soils in South Bohemia]. – 36/1: 25–36.
STARÝ J.: Pokus o zoogeografickou klasifikaci některých horských druhů podčeledi Limoniinae (Tipulidae, Diptera). [Versuch einer zoo-geographischen Klassifizierung einiger Bergarten der Unterfamilie Limoniinae (Tipulidae, Diptera)]. – 12/suppl. 2: 67–68.
STARÝ J.: Příspěvek k poznání fauny pancířníků (Acari: Oribatida) NPP Hojná Voda, jižní Čechy. [Contribution to the knowledge of oribatid fauna (Acari: Oribatida) Nature Reserve Hojná Voda, South Bohemia]. – 45: 125–136.
STOLLÁR Š.: Pestrice (Syrphidae, Eristalinae) z okolí Zobora. [Schwebfliegen (Syrphidae, Eristalinae) aus der Umgebung von Zobor]. – 12/suppl. 2: 75–78.
STRAKA V.: Anotovaný prehľad vážok (Odonata) Písecka. – 29: 51–54.
ŠIFNER F.: La problematique de l'élargissement de la famille Scatophagidae dans l'Europa centrale. [Problematika rozšíření čeledi Scatophagidae v centrální Evropě]. – 12/suppl. 2: 109–111.
ŠKAPEC L. & SKUHRAVÝ V.: Ovlivnění stébel rákosu (Phragmites communis Tr.) mouchou Lipara lucens Meig. (Diptera: Chloropidae) na rybníku Řežabinec v jižních Čechách. [The impact of Lipara lucens Meig. (Diptera: Chloropidae) on Phragmites communis Tr. – stems on the fishpond Řežabinec in Southern Bohemia]. – 20: 9–21.
ŠOBOTNÍK J.: Průmyslový melanismus Lepidopter ve vybraných ekosystémech jižních Čech a zhodnocení jeho bioindikačního významu. [Industrial melanism in Lepidoptera of selected ecosystems in South Bohemia and its bioindicators values]. – 36/2: 75–86.
ŠPATENKA K. & TESAŘ F.: Nesytkovití (Sesiidae, Lepidoptera) jižních Čech. [Die Glasflügler-Arten (Sesiidae, Lepidoptera) Südböhmens]. – 20: 83–90.
ŠUMPICH J.: First record of blastobasid moth Blastobasis huemeri Sinev, 1993 in Southern Bohemia and additional information on its spreading in the Czech Republic (Lepidoptera, Blastobasidae). [Drsnohřbetka Blastobasis huemeri Sinev, 1993 poprvé v jižních Čechách a doplňující informace k jejímu šíření v České republice (Lepidoptera, Blastobasidae)]. – 50: 167–169.
VALENTA J. & SOLDÁN T.: Potápníci (Coleoptera: Noteridae, Dytiscidae) některých biotopů centrální Šumavy. [Diving beetles (Coleoptera: Noteridae, Dytiscidae) of some biotopes of the Central Šumava Mountains (Böhmerwald)]. – 41: 63–72.
VAŇHARA J.: Mouchy čeledí Opetiidae a Platypezidae (Diptera) v lužním lese. [The flat-footed flie (Opetiidae and Platypezidae, Diptera) in a lowland forest]. – 26/suppl.: 79–84.
VYSLOUŽIL L.: Heteroptera státní přírodní rezervace Vyšný u Českého Krumlova. [Heteroptera im staatlichen Naturschutzgebiet Vyšný bei Český Krumlov]. – 9: 70–74.
WOHLGEMUTH E.: Vodní máloštětinatci (Oligochaeta) různých typů vod v okolí Vodňan. [Aquatic Oligochaeta in various water types in surroundings of the town of Vodňany]. – 35: 61–64.
WOHLGEMUTH E.: Vodní máloštětinatci (Oligochaeta) v rybnících v okolí Chlumu u Třeboně. [Aquatic Oligochaeta in ponds in surroundings of Chlum u Třeboně]. – 35: 65–67.
ZAPLETAL M. & HALÁČEK L.: Mokřadní motýl zavíječ bahenní, Ostrinia palustralis nalezen v jižních Čechách (Lepidoptera: Pyralidae). [Remarkable wetland pyralid moth Ostrinia palustralis (Lepidoptera: Pyralidae) recorded from Southern Bohemia]. – 49: 93–95.
ZELENÝ J.: Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera a Mecoptera Novohradských hor. [Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera und Mecoptera-Arten des Gebirges Novohradské hory]. – 11/suppl.: 39–43.
ZUMR V. & KARAS V.: Faunistický příspěvek k poznání brouků (Coleoptera) v lesích u Hluboké nad Vltavou v jižních Čechách. [Faunistischer Beitrag zur Kenntnis der Käfer (Coleoptera) in Wäldern bei Hluboká nad Vltavou in Südböhmen]. – 21: 13–20.
ZUMR V. & SIMANDL J.: Výskyt drtníka Xyleborus cryptographus Ratzeburg 1839 (Coleoptera, Scolytidae) na Blatensku. [Occurrence of Xyleborus cryptographus Ratzeburg 1839 (Coleoptera, Scolytidae) near Blatná]. – 25: 32.
ZUMR V.: Ekologie méně známého tesaříka Saperda octopunctata Scopoli 1792 (Coleoptera, Cerambycidae). [Die Ökologie des weniger bekannten Bockkäfers Saperda octopunctata Scopoli 1792 (Coleoptera, Cerambycidae)]. – 25: 86.
ZUMR V.: K bionomii méně známého tesaříka Pronocera angusta Kriechbaumer (Coleoptera, Cerambycidae). [Zu der Bionomie des weniger bekannten Bockkäfers Pronocera angusta Kriechbaumer (Coleoptera, Cerambycidae)]. – 23: 108.
ZUMR V.: K ekologii méně známého lýkohuba haluzkového Phthorophloeus spinulosus Rey 1883 (Coleoptera, Scolytidae) na smrku ztepilém (Picea excelsa Link). [Zu der Ökologie des weniger bekannten Borkenkäfers Phthorophloeus spinulosus Rey 1883 (Coleoptera, Scolytidae) auf der Fichte (Picea excelsa Link)]. – 27: 16.
ZUMR V.: K ekologii vzácného brouka Rhysodes sulcatus Fabricius (Coleoptera, Rhysodidae). [Zum Ökologie des seltenen Käfers Rhysodes sulcatus Fabricius (Coleoptera, Rhysodidae)]. – 26: 56.
ZUMR V.: K výskytu kůrovce olšového Dryocoetes alni Georg (Coleoptera, Scolytidae) v jižních Čechách. [Zu der Erscheinung des Borkenkäfers Dryocoetes alni Georg (Coleoptera, Scolytidae) in Südböhmen]. – 23: 107.
ZUMR V.: Společenstvo brouků (Coleoptera) v chodbách kůrovců (Scolytidae) na smrku ztepilém (Picea excelsa Link) v jižních Čechách. [Communities of Coleoptera in the feed pictures of bark beetles (Scolytidae) on Nordway spruce (Picea excelsa Link) in South Bohemia]. – 25: 45–48.
ZUMR V.: Výskyt kovaříka čtyřtečného Elater quadrisignatus Gyllenhal 1817 (Coleoptera, Elateridae) u Hluboké nad Vltavou. [Occurrence of Elater quadrisignatus Gyllenhal 1817 (Coleoptera, Elateridae) near Hluboká nad Vltavou]. – 19: 31–32.
ZUMR V.: Výskyt lýkožrouta Pityophthorus micrographus Linné 1758 (Coleoptera, Scolytidae) v jižních Čechách. [Occurrence of bark beetle Pityophthorus micrographus Linné 1758 (Coleoptera, Scolytidae) in South Bohemia]. – 22: 71.
ZUSKA J.: Non-genetic effects of ionizing radiation on Diptera. [Nedědičný účinek ionizačního záření na Diptera]. – 12/suppl. 2: 25.
ŽĎÁREK J.: The mechanism of puparium formation in Cyclorrhaphous flies and its neural and humoral control. [Nervové a humorální řízení tvorby puparia u skupiny Cyclorrhaphous (Diptera)]. – 12/suppl. 2: 3–32.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Čtvrtek)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Pátek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

9.12.2022

František Doubek - Česká státnost

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)