Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Supplementa

Seznam vydaných supplement do roku 2010 (před názvem je uveden rok vydání)

 • 1971 — Příspěvek k entomofauně Novohradských hor. [Beitrag zur Entomofauna der Gratzener Gebirge (Novohradské hory)]. – 11/suppl.: 1–92.
 • 1972 — NOVÁK I. & SPITZER K.: Výsledky faunisticko-ekologického studia Lepidopter (Noctuidae a Geometridae) rašeliniště Mrtvý luh u Volar a okolí. [Ergebnisse des faunistisch-ökologischen Studiums der Lepidopterenfauna (Noctuidae und Geometridae) des Hochmoores Mrtvý luh bei Volary und dessen Umgebung]. – 12/suppl. 1: 3–63.
 • 1972 — Referáty II. celostátního dipterologického semináře. – 12/suppl. 2: 1–143.
 • 1972 — Kolektiv pracovníků Jihočeské pobočky Československé botanické společnosti: Atlas rozšíření rostlin v jižní části Čech. I. [Atlas der Pflanzenverbreitung im südlichen Teile Böhmens. I.]. – 12/suppl. 3: 3–44.
 • 1973 — KRAMPL F.: Píďalky jižních Čech. [Die Spanner Südböhmens (Geometridae, Lepidoptera)]. – 13/suppl. 1: 5–74.
 • 1977 — Příspěvky k floristickému a fytogeografickému výzkumu jižních Čech. [Beiträge zur floristischen Durchforschung und zur phytogeographischen Erforschung Südböhmens]. – 13/suppl. 2: 3–113.
 • 1976 — KUČEROVÁ J.: Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. [Analyse der floristisch-phytogeographischen Verhältnisse der Lišov-Schwelle und des südlichen Teiles des Taborer-Berglandes in Südböhmen]. – 14/suppl. 1: 3–224.
 • 1974 — Příspěvky k ornitologickému průzkumu jižních Čech. [Beiträge zur ornithologischen Durchforschung Südböhmens]. – 14/suppl. 2: 1–106.
 • 1975 — MINÁŘ J.: Vliv hydrotechnických změn při výstavbě Lipenské vodní nádrže na výskyt komárů. [The influence of hydrotechnical changes on the incidence of mosquitoes in the Lipno reservoir]. – 15/suppl. 1: 1–75.
 • 1979 — Sborník příspěvků ke geologickému výzkumu jihozápadní části Českomoravské vrchoviny. – 19/suppl.: 1–104.
 • 1980 — CHÁBERA S., LAŠTOVIČKA Z. & NOVÁK V.: Mineralogicko-geologická bibliografie Českomoravské vrchoviny 1786–1975. [Mineralogisch-geologische Bibliographie der Böhmisch-Mährischen Höhe 1786–1975]. – 20/suppl.: 3–134.
 • 1981 — VOTÝPKA J.: Geneze a klasifikace granitového reliéfu masívu Plechého. [Zur Entwicklung und Reliefklassifikation des Granitmassives von Plechý (Plöckenstein)]. – 21/suppl.: 2–67.
 • 1982 — Sborník hlavních referátů VII. celostátní mykologické konference. – 22/suppl. 1: 1–47.
 • 1982 — Sborník příspěvků k ornitologickému výzkumu Jihočeského kraje. – 22/suppl. 2: 3–93.
 • 1983 — VANSA M.: Botanická bibliografie jižních Čech III (období 1967–1979 a doplňky). [Bibliographie der botanischen Literatur Südböhmens (1967–1979 mit Ergänzungen)]. – 23/suppl.: 3–79.
 • 1984 — JAROŠ J.: Motýlí fauna (Lepidoptera) okolí Kaplice a Slepičích hor. – 24/suppl.: 1–64.
 • 1985 — ŠŤASTNÝ K.: Ptáci a savci rybničních hrází Třeboňska (využití z hlediska krajinné ekologie). [Birds and mammals of the fishpond dams in the Třeboň basin (the utilisation from the viewpoint of landscape ecology)]. – 25/suppl.: 3–64.
 • 1986 — Dipterologica bohemoslovaca IV. Sborník referátů z VIII. celostátního dipterologického semináře v Českých Budějovicích. – 26/suppl.: 1–148.
 • 1987 — CHÁBERA S.: Mineralogicko-geologická bibliografie Jihočeského kraje 1783–1985. [Mineralogisch-geologische Bibliographie des Südböhmischen Kreises 1783–1985]. – 27/suppl. 1: 3–144.
 • 1987 — JAROŠ J. & SPITZER K.: Motýlí fauna (Lepidoptera) mokřadu Černiš v jižních Čechách. [The Lepidoptera of Černiš wetland in South Bohemia]. – 27/suppl. 2: 3–42.
 • 1989 — CHÁBERA S.: Mineralogicko-geologická bibliografie Jihočeského kraje 1783–1985. II. díl. [Mineralogisch-geologische Bibliographie des Südböhmischen Kreises 1783–1985. II. Teil]. – 29/suppl.: 3–83.
 • 1990 — Sborník referátů 5. konference o vltavínech v Českých Budějovicích 20. – 21. října 1987. – 30/suppl. 1: 1–127.
 • 1990 — Ichtyofauna řeky Malše a nádrže Římov. [Ichthyofauna of the Malše River and the Římov Reservoir]. – 30/suppl. 2: 1–151.
 • 1995 — KLOUBEC B. & KLIMEŠ Z.: Ptactvo Vodňanska. [Birds of the Vodňany Region (Southern Bohemia)]. – 35/suppl.: 5–96.
 • 2002 — Příspěvky k zoologickému výzkumu přírodní rezervace Vrbenské rybníky. [Zoological studies in the Vrbenské rybníky Reserve (South Bohemia, CZ)]. – 42/suppl.: 1–118.
 • 2007 — RAJLICH P.: Český kráter. – 47/suppl.: 1–114.
 • 2009 — KLETEČKA Z.: Krascovití (Buprestidae) v jižních Čechách. [Jewel beetles (Buprestidae) of South Bohemia]. – 49/suppl.: 1–143.

Supplementa vydaná po roce 2010 viz Starší čísla.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Středa)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Čtvrtek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

9.10.2023

Výstava hub (KONÁNÍ POTVRZENO!)

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova