Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Supplementa

Seznam vydaných supplement do roku 2010 (před názvem je uveden rok vydání)

 • 1971 — Příspěvek k entomofauně Novohradských hor. [Beitrag zur Entomofauna der Gratzener Gebirge (Novohradské hory)]. – 11/suppl.: 1–92.
 • 1972 — NOVÁK I. & SPITZER K.: Výsledky faunisticko-ekologického studia Lepidopter (Noctuidae a Geometridae) rašeliniště Mrtvý luh u Volar a okolí. [Ergebnisse des faunistisch-ökologischen Studiums der Lepidopterenfauna (Noctuidae und Geometridae) des Hochmoores Mrtvý luh bei Volary und dessen Umgebung]. – 12/suppl. 1: 3–63.
 • 1972 — Referáty II. celostátního dipterologického semináře. – 12/suppl. 2: 1–143.
 • 1972 — Kolektiv pracovníků Jihočeské pobočky Československé botanické společnosti: Atlas rozšíření rostlin v jižní části Čech. I. [Atlas der Pflanzenverbreitung im südlichen Teile Böhmens. I.]. – 12/suppl. 3: 3–44.
 • 1973 — KRAMPL F.: Píďalky jižních Čech. [Die Spanner Südböhmens (Geometridae, Lepidoptera)]. – 13/suppl. 1: 5–74.
 • 1977 — Příspěvky k floristickému a fytogeografickému výzkumu jižních Čech. [Beiträge zur floristischen Durchforschung und zur phytogeographischen Erforschung Südböhmens]. – 13/suppl. 2: 3–113.
 • 1976 — KUČEROVÁ J.: Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. [Analyse der floristisch-phytogeographischen Verhältnisse der Lišov-Schwelle und des südlichen Teiles des Taborer-Berglandes in Südböhmen]. – 14/suppl. 1: 3–224.
 • 1974 — Příspěvky k ornitologickému průzkumu jižních Čech. [Beiträge zur ornithologischen Durchforschung Südböhmens]. – 14/suppl. 2: 1–106.
 • 1975 — MINÁŘ J.: Vliv hydrotechnických změn při výstavbě Lipenské vodní nádrže na výskyt komárů. [The influence of hydrotechnical changes on the incidence of mosquitoes in the Lipno reservoir]. – 15/suppl. 1: 1–75.
 • 1979 — Sborník příspěvků ke geologickému výzkumu jihozápadní části Českomoravské vrchoviny. – 19/suppl.: 1–104.
 • 1980 — CHÁBERA S., LAŠTOVIČKA Z. & NOVÁK V.: Mineralogicko-geologická bibliografie Českomoravské vrchoviny 1786–1975. [Mineralogisch-geologische Bibliographie der Böhmisch-Mährischen Höhe 1786–1975]. – 20/suppl.: 3–134.
 • 1981 — VOTÝPKA J.: Geneze a klasifikace granitového reliéfu masívu Plechého. [Zur Entwicklung und Reliefklassifikation des Granitmassives von Plechý (Plöckenstein)]. – 21/suppl.: 2–67.
 • 1982 — Sborník hlavních referátů VII. celostátní mykologické konference. – 22/suppl. 1: 1–47.
 • 1982 — Sborník příspěvků k ornitologickému výzkumu Jihočeského kraje. – 22/suppl. 2: 3–93.
 • 1983 — VANSA M.: Botanická bibliografie jižních Čech III (období 1967–1979 a doplňky). [Bibliographie der botanischen Literatur Südböhmens (1967–1979 mit Ergänzungen)]. – 23/suppl.: 3–79.
 • 1984 — JAROŠ J.: Motýlí fauna (Lepidoptera) okolí Kaplice a Slepičích hor. – 24/suppl.: 1–64.
 • 1985 — ŠŤASTNÝ K.: Ptáci a savci rybničních hrází Třeboňska (využití z hlediska krajinné ekologie). [Birds and mammals of the fishpond dams in the Třeboň basin (the utilisation from the viewpoint of landscape ecology)]. – 25/suppl.: 3–64.
 • 1986 — Dipterologica bohemoslovaca IV. Sborník referátů z VIII. celostátního dipterologického semináře v Českých Budějovicích. – 26/suppl.: 1–148.
 • 1987 — CHÁBERA S.: Mineralogicko-geologická bibliografie Jihočeského kraje 1783–1985. [Mineralogisch-geologische Bibliographie des Südböhmischen Kreises 1783–1985]. – 27/suppl. 1: 3–144.
 • 1987 — JAROŠ J. & SPITZER K.: Motýlí fauna (Lepidoptera) mokřadu Černiš v jižních Čechách. [The Lepidoptera of Černiš wetland in South Bohemia]. – 27/suppl. 2: 3–42.
 • 1989 — CHÁBERA S.: Mineralogicko-geologická bibliografie Jihočeského kraje 1783–1985. II. díl. [Mineralogisch-geologische Bibliographie des Südböhmischen Kreises 1783–1985. II. Teil]. – 29/suppl.: 3–83.
 • 1990 — Sborník referátů 5. konference o vltavínech v Českých Budějovicích 20. – 21. října 1987. – 30/suppl. 1: 1–127.
 • 1990 — Ichtyofauna řeky Malše a nádrže Římov. [Ichthyofauna of the Malše River and the Římov Reservoir]. – 30/suppl. 2: 1–151.
 • 1995 — KLOUBEC B. & KLIMEŠ Z.: Ptactvo Vodňanska. [Birds of the Vodňany Region (Southern Bohemia)]. – 35/suppl.: 5–96.
 • 2002 — Příspěvky k zoologickému výzkumu přírodní rezervace Vrbenské rybníky. [Zoological studies in the Vrbenské rybníky Reserve (South Bohemia, CZ)]. – 42/suppl.: 1–118.
 • 2007 — RAJLICH P.: Český kráter. – 47/suppl.: 1–114.
 • 2009 — KLETEČKA Z.: Krascovití (Buprestidae) v jižních Čechách. [Jewel beetles (Buprestidae) of South Bohemia]. – 49/suppl.: 1–143.

Supplementa vydaná po roce 2010 viz Starší čísla.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Čtvrtek)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Pátek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

19.7.2024

Trocnovské divadelní slavnosti 2024 (Smím prosit, Dodo?) - NÁHRADNÍ TERMÍN 19. 7. 2024

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
17.8.2024

Žumberská slavnost řemesel 2024

Tvrz Žumberk u Nových Hradů (374 01 Trhové Sviny)
23.8.2024

Trocnovské divadelní slavnosti 2024 (Dívčí válka)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova