Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Personalia

ADAMEC L.: Slavomil Hejný sedmdesátiletý. – 34: 54.
BERAN M.: František Kotlaba osmdesátníkem. – 47: 201–203.
BERAN M.: Sedmdesát let Zdeňka Kluzáka. – 36/2: 108–109.
BÍLEK J.: K stému výročí narození a entomologické činnosti Václava Škorpíka. – 14: 128.
BÜRGER P.: Ludvík Mühlstein sedmdesátiletý. – 42: 118–119.
BÜRGER P.: Smutná zpráva – prof. Stanislav Chábera zemřel. – 42: 123.
BÜRGER P.: Vzpomínka na Dobroslava Boháče. – 32: 81–82.
BÜRGER P.: Vzpomínka na Pavla Hanáka. – 44: 89–90.
ČERVENÝ T.: Zemřel geolog a archeolog RNDr. Karel Žebera, DrSc. – 27: 72.
DYK V. & ŠTĚDRONSKÝ F.: Úspěšná životní cesta Ing. Josefa Pokorného, CSc. – 34: 91–92.
DYK V.: Dr. Stanislav Prowazek. – 20: 108.
DYK V.: Eduard Štědronský. – 23: 67–72.
DYK V.: Eduart Štědronský 75letý. – 27: 28.
DYK V.: Ichtyolog a historik rybářství, prof. RNDr. A. Z. Hnízdo. – 30: 27–28.
DYK V.: Prof. RNDr. Oldřich Košťál. – 21: 107–108.
DYK V.: Štěpánovy údaje o frekvenci cizopasníků u jihočeských rybničních ryb. – 23: 35–36.
DYK V.: Volfovy zásluhy o výzkum jihočeských ryb. – 20: 35–36.
EBENHÖH J.: Odešel Ing. arch. František Neuman (2. 10. 1913 – 25. 9. 1981). – 22: 36.
HABARTA P.: K životnímu jubileu jihočeského rodáka a kolegy RNDr. Ladislava Tichého. – 43: 114.
HABARTA P.: Seznam publikovaných prací RNDr. Ladislava Tichého s tématem „jihočeské grafity“. – 43: 115–116.
HEJNÝ S. & PECHAROVÁ E.: RNDr. Stanislav Kučera. – 32: 39–42.
HRDINA P.: K životnímu jubileu akademika Slavomila Hejného. – 25: 16–17.
CHÁBERA S.: RNDr. Eduard Kočárek šedesátníkem. – 28: 44.
CHÁBERA S.: RNDr. František Nekovář sedmdesátníkem. – 20: 28.
CHÁBERA S.: Univ. prof. RNDr. Josef Kunský, DrSc., člen korespondent ČSAV, mrtev. – 17: 141–142.
CHÁN V. & OŠMERA S.: Bratři Jiří a Rudolf Slabové – 60 let. – 17: 89–90.
CHÁN V. & PROCHÁZKA F.: Zemřel jihočeský učitel, botanik a ochranář Rudolf Kurka (1915–2000). – 41: 95–98.
CHÁN V.: 75 let floristy a ochranáře Josefa Lukáše. – 16: 102.
CHÁN V.: Josef Hartl šedesátníkem. – 20: 56.
CHÁN V.: Josef Krauskopf – význačný český florista. – 14: 111–112.
CHÁN V.: Josef Vaněček – 65 let. – 15: 88.
CHÁN V.: Josef Vaněček devadesátníkem – 40: 31–38.
CHÁN V.: K devadesátinám botanika Františka Hrobaře. – 24: 94.
CHÁN V.: K nedožitým šedesátinám Františka Jiříka. – 17: 10.
CHÁN V.: RNDr. Jindřich Houfek, CSc. – 36/2: 109–110.
CHÁN V.: RNDr. Vladimír Skalický, CSc. – 60 let. – 30: 50–56.
CHÁN V.: Rudolf Hampl – netolický florista. – 15: 91.
CHÁN V.: Rudolf Kurka šedesátníkem. – 15: 89–90.
CHÁN V.: Václav Ambrož osmdesátníkem. – 14: 12.
CHÁN V.: Vzpomínka na doc. RNDr. Vladimíra Skalického, CSc. (12. 4. 1930 – 6. 7. 1993). – 34: 80.
CHÁN V.: Zemřel Jaroslav Kaisler. – 35: 59–60.
CHÁN V.: Zemřel JUDr. Rudolf Slaba. – 25: 108.
CHÁN V.: Zemřel RNDr. Slavomil Hejný, DrSc. – 42: 120–121.
CHÁN V.: Zemřel Václav Ambrož. – 19: 76.
JAROŠ J.: Karel Spitzer sedmdesátiletý. – 49: 113–118.
KLETEČKA Z.: In memoriam Karel Deneš. – 49: 111–112.
KLETEČKA Z.: Vladimír Karas osmdesátníkem. – 44: 87–88.
KLETEČKA Z.: Zemřel JUDr. Jiří Slaba. – 36/1: 90–91.
KLUZÁK Z.: RNDr. František Kotlaba, CSc., šedesátníkem. – 27: 64–66.
KLUZÁK Z.: Za MUDr. Jiřím Kubičkou. [MUDr. Jiří Kubička in memoriam]. – 25: 12.
KOČÁREK E.: Akademik Josef Kratochvíl a jeho výzkum na území Jihočeského kraje. – 29: 62–64.
KOČÁREK E.: K životnímu jubileu akademika Vladimíra Zoubka. – 24: 48.
KOČÁREK E.: Prof. dr. Bohuslav Hejtman a jeho význam pro geologický výzkum jižních Čech. – 32: 34–36.
KOTLABA F. & CHÁN V.: Vzpomínáme na dr. Jindřicha Houfka. – 48: 153–154.
KOTLABA F.: 70 let MUDr. Jiřího Kubičky. – 23: 20.
KOTLABA F.: Čtvrt století bez dr. Jiřího Kubičky (1913–1985). [A quarter of a century without dr. Jiří Kubička (1913–1985)]. – 50: 183–185.
KOTLABA F.: K stému výročí narození prof. dr. Jana Macků (1881–1964). – 21: 50.
KOTLABA F.: K šedesátým narozeninám RNDr. Mirko Svrčka, Csc. – 25: 107.
KOTLABA F.: Osmdesátiny RNDr. Mirko Svrčka, CSc. – 45: 183–184.
KOTLABA F.: Pětasedmdesátiny dr. Slavomila Hejného. – 39: 46.
KOTLABA F.: Vzpomínka na ředitele Rudolfa Veselého (1884–1966). – 27: 31–32.
KOTLABA F.: Zdeněk Kluzák šedesátiletý. – 26: 51–52.
KOUŘIMSKÝ J.: Akademik J. Kratochvíl a jeho výzkumy na Českomoravské vrchovině. [Akademiker J. Kratochvíl und seine Forschungen in der Böhmisch-Mährischen Höhe]. – 19/suppl.: 5–9.
KRAMPL F.: 75 let Josefa Levého. – 13: 160.
KRAMPL F.: Už jenom vzpomínka [Josef Levý]. – 27: 49–50.
KUČERA S. & OŠMERA S.: RNDr. Milan Rivola – 50 let. – 24: 29–30.
KUČERA S.: RNDr. Slavomil Hejný, DrSc, člen korespondent ČSAV – padesátiletý. – 13: 120.
LIPPL L.: Zemřel Pavel Doležal (1968–2002). – 43: 117.
MYNÁŘ I. & SATTRAN V.: Vzpomínka na profesora RNDr. Jana Oswalda. – 49: 121–122.
NEKOVÁŘ F.: Dr. Václav Hlaváč, CSc. osmdesátníkem. – 19: 52.
NEKOVÁŘ F.: Dr. Václav Hlaváč sedmdesátníkem. – 9: 74–76.
NEKOVÁŘ F.: Dr. Václav Hlaváč, CSc. pětasedmdesátníkem. – 14: 60.
NEKOVÁŘ F.: Profesor Jaroslav Maňák osmdesátníkem. – 4: 174–177.
NOVÁK V.: 100 let od narození prof. RNDr. Jana Oswalda. – 29: 101–102.
NOVÁK V.: Doc. RNDr. Stanislav Chábera, CSc., šedesátníkem. – 20: 91–94.
NOVÁK V.: Mladý osmdesátník univ. prof. RNDr. Stanislav Chábera, CSc. – 40: 5–6.
NOVÁK V.: PaedDr. Václav Pavlíček šedesátiletý. – 46: 239–241.
NOVÁK V.: Prof. RNDr. Stanislav Chábera, CSc. – 70 let. – 30: 73–74.
NOVÁK V.: Profesoru RNDr. S. Cháberovi, CSc. k 75. narozeninám. – 35: 34.
PAVLÍČEK V.: 100 let uplynulo od úmrtí univerzitního profesora PhDr. Jana Nepomuka Woldřicha. – 46: 247–248.
PAVLÍČEK V.: 130 let od narození akademika Josefa Kratochvíla. – 48: 159–161.
PAVLÍČEK V.: 150 let od narození PhDr. Augustina Krejčího. – 46: 245–246.
PAVLÍČEK V.: 160 let od narození Františka Šafránka. – 47: 206.
PAVLÍČEK V.: 160 let od narození Jana Vratislava Želízka. – 47: 207–208.
PAVLÍČEK V.: Ing. Adolf Malecha, CSc. 80 let od jeho narození. – 47: 204–205.
PAVLÍČEK V.: K životnímu jubileu profesora ing. Jaroslava Bicana, CSc. – 49: 105–106.
PAVLÍČEK V.: K životnímu jubileu RNDr. Eduarda Kočárka, CSc. – 48: 155–158.
PAVLÍČEK V.: RNDr. Antonín Zbyšek Hnízdo 100 let od jeho narození. – 46: 243–244.
PAVLÍČEK V.: RNDr. Václav Novák šedesátiletý. – 45: 179–180.
PECHAROVÁ E.: Vzpomínky na Slavomila Hejného. – 42: 121–122.
PFEFFER A. & ŠTYS P.: K úmrtí profesora Jana Roubala. – 12: 156–158.
POKORNÝ J.: Jaroslav Kalivoda – velký šumavský pstruhař. – 49: 119–120.
POKORNÝ J.: Zasloužilý výzkumník a pedagog Eduard Štědronský 85letý. – 36/2: 34.
POKORNÝ J.: Život Eduarda Štědronského. – 49: 123–124.
PRÁZNÝ R.: Vzpomínka na Jihočeského preparátora Aloise Mrázka. – 14/suppl. 2: 101–102.
PROCHÁZKA F.: Zemřel Josef Vaněček (1910–2001). – 42: 123.
PROKOP M.: In memoriam RNDr. Václava Hlaváče, CSc. (*3. 6. 1899 – †29. 4. 1987). – 27: 82.
Redakce: Mykologická bibliografie Zdeňka Kluzáka. – 43: 119–123.
Redakce: Zemřel Gustav Závodský. – 13: 126.
RIVOLA M.: † Antonín Čábera. – 12: 99.
RIVOLA M.: RNDr. Stanislav Ošmera – in memoriam. – 25: 18–20.
SKALICKÝ V. & CHÁN V.: RNDr. Jindřich Houfek, CSc. – 60 let. – 17: 91–92.
SPITZER K.: Dr. Josef Klimesch – 95 let. – 36/2: 74.
SPITZER K.: In memoriam – Josef Soffner (1889–1976). – 18: 20.
STARÝ J.: In memoriam RNDr. Stanislav Ošmera (4. dubna 1943 – 29. dubna 1984). – 26/suppl.: 6.
ŠTĚDRONSKÝ E. & POKORNÝ J.: K 100. výročí narození Ing. Dr. Bořivoje Dvořáka. – 36/1: 24.
ŠTĚDRONSKÝ E. & POKORNÝ J.: K odchodu prof. MVDr. Václava Dyka, DrSc. – 36/1: 62–64.
ŠTECH M.: Doc. Jaroslav Gazda, CSc. – 70 let. – 36/1: 48–50.
ŠTECH M.: Odešel otec jihočeských botaniků [Václav Chán]. – 49: 107–110.
ŠTECH M.: Václav Chán (70 let) a jihočeská pobočka České botanické společnosti (40 let). – 39: 74–80.
ŠTECH M.: Odešel velký český botanik ing. František Procházka *30. 3. 1939 – †26. 9. 2004. – 45: 181–182.
TONDL F. & BÜRGER P.: Vzpomínka na Zdeňka Kluzáka. – 43: 118.
ŽÍLA V.: Václav Chán – 60 let. – 29: 36.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Sobota)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Neděle)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

28.6.2024

České Budějovice na náladových fotografiích

Náměstí Přemysla Otakara II., České Budějovice
5.7.2024

Trocnovské divadelní slavnosti 2024 (Světáci)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
19.7.2024

Trocnovské divadelní slavnosti 2024 (Smím prosit, Dodo?) - NÁHRADNÍ TERMÍN 19. 7. 2024

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova