Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Personalia

ADAMEC L.: Slavomil Hejný sedmdesátiletý. – 34: 54.
BERAN M.: František Kotlaba osmdesátníkem. – 47: 201–203.
BERAN M.: Sedmdesát let Zdeňka Kluzáka. – 36/2: 108–109.
BÍLEK J.: K stému výročí narození a entomologické činnosti Václava Škorpíka. – 14: 128.
BÜRGER P.: Ludvík Mühlstein sedmdesátiletý. – 42: 118–119.
BÜRGER P.: Smutná zpráva – prof. Stanislav Chábera zemřel. – 42: 123.
BÜRGER P.: Vzpomínka na Dobroslava Boháče. – 32: 81–82.
BÜRGER P.: Vzpomínka na Pavla Hanáka. – 44: 89–90.
ČERVENÝ T.: Zemřel geolog a archeolog RNDr. Karel Žebera, DrSc. – 27: 72.
DYK V. & ŠTĚDRONSKÝ F.: Úspěšná životní cesta Ing. Josefa Pokorného, CSc. – 34: 91–92.
DYK V.: Dr. Stanislav Prowazek. – 20: 108.
DYK V.: Eduard Štědronský. – 23: 67–72.
DYK V.: Eduart Štědronský 75letý. – 27: 28.
DYK V.: Ichtyolog a historik rybářství, prof. RNDr. A. Z. Hnízdo. – 30: 27–28.
DYK V.: Prof. RNDr. Oldřich Košťál. – 21: 107–108.
DYK V.: Štěpánovy údaje o frekvenci cizopasníků u jihočeských rybničních ryb. – 23: 35–36.
DYK V.: Volfovy zásluhy o výzkum jihočeských ryb. – 20: 35–36.
EBENHÖH J.: Odešel Ing. arch. František Neuman (2. 10. 1913 – 25. 9. 1981). – 22: 36.
HABARTA P.: K životnímu jubileu jihočeského rodáka a kolegy RNDr. Ladislava Tichého. – 43: 114.
HABARTA P.: Seznam publikovaných prací RNDr. Ladislava Tichého s tématem „jihočeské grafity“. – 43: 115–116.
HEJNÝ S. & PECHAROVÁ E.: RNDr. Stanislav Kučera. – 32: 39–42.
HRDINA P.: K životnímu jubileu akademika Slavomila Hejného. – 25: 16–17.
CHÁBERA S.: RNDr. Eduard Kočárek šedesátníkem. – 28: 44.
CHÁBERA S.: RNDr. František Nekovář sedmdesátníkem. – 20: 28.
CHÁBERA S.: Univ. prof. RNDr. Josef Kunský, DrSc., člen korespondent ČSAV, mrtev. – 17: 141–142.
CHÁN V. & OŠMERA S.: Bratři Jiří a Rudolf Slabové – 60 let. – 17: 89–90.
CHÁN V. & PROCHÁZKA F.: Zemřel jihočeský učitel, botanik a ochranář Rudolf Kurka (1915–2000). – 41: 95–98.
CHÁN V.: 75 let floristy a ochranáře Josefa Lukáše. – 16: 102.
CHÁN V.: Josef Hartl šedesátníkem. – 20: 56.
CHÁN V.: Josef Krauskopf – význačný český florista. – 14: 111–112.
CHÁN V.: Josef Vaněček – 65 let. – 15: 88.
CHÁN V.: Josef Vaněček devadesátníkem – 40: 31–38.
CHÁN V.: K devadesátinám botanika Františka Hrobaře. – 24: 94.
CHÁN V.: K nedožitým šedesátinám Františka Jiříka. – 17: 10.
CHÁN V.: RNDr. Jindřich Houfek, CSc. – 36/2: 109–110.
CHÁN V.: RNDr. Vladimír Skalický, CSc. – 60 let. – 30: 50–56.
CHÁN V.: Rudolf Hampl – netolický florista. – 15: 91.
CHÁN V.: Rudolf Kurka šedesátníkem. – 15: 89–90.
CHÁN V.: Václav Ambrož osmdesátníkem. – 14: 12.
CHÁN V.: Vzpomínka na doc. RNDr. Vladimíra Skalického, CSc. (12. 4. 1930 – 6. 7. 1993). – 34: 80.
CHÁN V.: Zemřel Jaroslav Kaisler. – 35: 59–60.
CHÁN V.: Zemřel JUDr. Rudolf Slaba. – 25: 108.
CHÁN V.: Zemřel RNDr. Slavomil Hejný, DrSc. – 42: 120–121.
CHÁN V.: Zemřel Václav Ambrož. – 19: 76.
JAROŠ J.: Karel Spitzer sedmdesátiletý. – 49: 113–118.
KLETEČKA Z.: In memoriam Karel Deneš. – 49: 111–112.
KLETEČKA Z.: Vladimír Karas osmdesátníkem. – 44: 87–88.
KLETEČKA Z.: Zemřel JUDr. Jiří Slaba. – 36/1: 90–91.
KLUZÁK Z.: RNDr. František Kotlaba, CSc., šedesátníkem. – 27: 64–66.
KLUZÁK Z.: Za MUDr. Jiřím Kubičkou. [MUDr. Jiří Kubička in memoriam]. – 25: 12.
KOČÁREK E.: Akademik Josef Kratochvíl a jeho výzkum na území Jihočeského kraje. – 29: 62–64.
KOČÁREK E.: K životnímu jubileu akademika Vladimíra Zoubka. – 24: 48.
KOČÁREK E.: Prof. dr. Bohuslav Hejtman a jeho význam pro geologický výzkum jižních Čech. – 32: 34–36.
KOTLABA F. & CHÁN V.: Vzpomínáme na dr. Jindřicha Houfka. – 48: 153–154.
KOTLABA F.: 70 let MUDr. Jiřího Kubičky. – 23: 20.
KOTLABA F.: Čtvrt století bez dr. Jiřího Kubičky (1913–1985). [A quarter of a century without dr. Jiří Kubička (1913–1985)]. – 50: 183–185.
KOTLABA F.: K stému výročí narození prof. dr. Jana Macků (1881–1964). – 21: 50.
KOTLABA F.: K šedesátým narozeninám RNDr. Mirko Svrčka, Csc. – 25: 107.
KOTLABA F.: Osmdesátiny RNDr. Mirko Svrčka, CSc. – 45: 183–184.
KOTLABA F.: Pětasedmdesátiny dr. Slavomila Hejného. – 39: 46.
KOTLABA F.: Vzpomínka na ředitele Rudolfa Veselého (1884–1966). – 27: 31–32.
KOTLABA F.: Zdeněk Kluzák šedesátiletý. – 26: 51–52.
KOUŘIMSKÝ J.: Akademik J. Kratochvíl a jeho výzkumy na Českomoravské vrchovině. [Akademiker J. Kratochvíl und seine Forschungen in der Böhmisch-Mährischen Höhe]. – 19/suppl.: 5–9.
KRAMPL F.: 75 let Josefa Levého. – 13: 160.
KRAMPL F.: Už jenom vzpomínka [Josef Levý]. – 27: 49–50.
KUČERA S. & OŠMERA S.: RNDr. Milan Rivola – 50 let. – 24: 29–30.
KUČERA S.: RNDr. Slavomil Hejný, DrSc, člen korespondent ČSAV – padesátiletý. – 13: 120.
LIPPL L.: Zemřel Pavel Doležal (1968–2002). – 43: 117.
MYNÁŘ I. & SATTRAN V.: Vzpomínka na profesora RNDr. Jana Oswalda. – 49: 121–122.
NEKOVÁŘ F.: Dr. Václav Hlaváč, CSc. osmdesátníkem. – 19: 52.
NEKOVÁŘ F.: Dr. Václav Hlaváč sedmdesátníkem. – 9: 74–76.
NEKOVÁŘ F.: Dr. Václav Hlaváč, CSc. pětasedmdesátníkem. – 14: 60.
NEKOVÁŘ F.: Profesor Jaroslav Maňák osmdesátníkem. – 4: 174–177.
NOVÁK V.: 100 let od narození prof. RNDr. Jana Oswalda. – 29: 101–102.
NOVÁK V.: Doc. RNDr. Stanislav Chábera, CSc., šedesátníkem. – 20: 91–94.
NOVÁK V.: Mladý osmdesátník univ. prof. RNDr. Stanislav Chábera, CSc. – 40: 5–6.
NOVÁK V.: PaedDr. Václav Pavlíček šedesátiletý. – 46: 239–241.
NOVÁK V.: Prof. RNDr. Stanislav Chábera, CSc. – 70 let. – 30: 73–74.
NOVÁK V.: Profesoru RNDr. S. Cháberovi, CSc. k 75. narozeninám. – 35: 34.
PAVLÍČEK V.: 100 let uplynulo od úmrtí univerzitního profesora PhDr. Jana Nepomuka Woldřicha. – 46: 247–248.
PAVLÍČEK V.: 130 let od narození akademika Josefa Kratochvíla. – 48: 159–161.
PAVLÍČEK V.: 150 let od narození PhDr. Augustina Krejčího. – 46: 245–246.
PAVLÍČEK V.: 160 let od narození Františka Šafránka. – 47: 206.
PAVLÍČEK V.: 160 let od narození Jana Vratislava Želízka. – 47: 207–208.
PAVLÍČEK V.: Ing. Adolf Malecha, CSc. 80 let od jeho narození. – 47: 204–205.
PAVLÍČEK V.: K životnímu jubileu profesora ing. Jaroslava Bicana, CSc. – 49: 105–106.
PAVLÍČEK V.: K životnímu jubileu RNDr. Eduarda Kočárka, CSc. – 48: 155–158.
PAVLÍČEK V.: RNDr. Antonín Zbyšek Hnízdo 100 let od jeho narození. – 46: 243–244.
PAVLÍČEK V.: RNDr. Václav Novák šedesátiletý. – 45: 179–180.
PECHAROVÁ E.: Vzpomínky na Slavomila Hejného. – 42: 121–122.
PFEFFER A. & ŠTYS P.: K úmrtí profesora Jana Roubala. – 12: 156–158.
POKORNÝ J.: Jaroslav Kalivoda – velký šumavský pstruhař. – 49: 119–120.
POKORNÝ J.: Zasloužilý výzkumník a pedagog Eduard Štědronský 85letý. – 36/2: 34.
POKORNÝ J.: Život Eduarda Štědronského. – 49: 123–124.
PRÁZNÝ R.: Vzpomínka na Jihočeského preparátora Aloise Mrázka. – 14/suppl. 2: 101–102.
PROCHÁZKA F.: Zemřel Josef Vaněček (1910–2001). – 42: 123.
PROKOP M.: In memoriam RNDr. Václava Hlaváče, CSc. (*3. 6. 1899 – †29. 4. 1987). – 27: 82.
Redakce: Mykologická bibliografie Zdeňka Kluzáka. – 43: 119–123.
Redakce: Zemřel Gustav Závodský. – 13: 126.
RIVOLA M.: † Antonín Čábera. – 12: 99.
RIVOLA M.: RNDr. Stanislav Ošmera – in memoriam. – 25: 18–20.
SKALICKÝ V. & CHÁN V.: RNDr. Jindřich Houfek, CSc. – 60 let. – 17: 91–92.
SPITZER K.: Dr. Josef Klimesch – 95 let. – 36/2: 74.
SPITZER K.: In memoriam – Josef Soffner (1889–1976). – 18: 20.
STARÝ J.: In memoriam RNDr. Stanislav Ošmera (4. dubna 1943 – 29. dubna 1984). – 26/suppl.: 6.
ŠTĚDRONSKÝ E. & POKORNÝ J.: K 100. výročí narození Ing. Dr. Bořivoje Dvořáka. – 36/1: 24.
ŠTĚDRONSKÝ E. & POKORNÝ J.: K odchodu prof. MVDr. Václava Dyka, DrSc. – 36/1: 62–64.
ŠTECH M.: Doc. Jaroslav Gazda, CSc. – 70 let. – 36/1: 48–50.
ŠTECH M.: Odešel otec jihočeských botaniků [Václav Chán]. – 49: 107–110.
ŠTECH M.: Václav Chán (70 let) a jihočeská pobočka České botanické společnosti (40 let). – 39: 74–80.
ŠTECH M.: Odešel velký český botanik ing. František Procházka *30. 3. 1939 – †26. 9. 2004. – 45: 181–182.
TONDL F. & BÜRGER P.: Vzpomínka na Zdeňka Kluzáka. – 43: 118.
ŽÍLA V.: Václav Chán – 60 let. – 29: 36.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Středa)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Čtvrtek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

9.10.2023

Výstava hub (KONÁNÍ POTVRZENO!)

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova