Pedologie

Jihočeské muzeumEdiční a publikační činnostSborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědyArchiv (1958–2010)Pedologie

Pedologie

 
GLET O.: Půdní vlastnosti hydromorfní kateny v jihočeské oblasti krystalinika. [Soil properties of Hydromorphic Catena in the regions of South Bohemian Crystallinic Parent Materials]. – 19: 37–51.
CHÁBERA S. & FRČEK M.: Komplexní zhodnocení agronomických vlastností hlavních jihočeských půdotvorných hornin a jejich zvětralin (půdotvorného substrátu). [Gesamtwertung der agronomischen Eigenschaften der hauptsächlichsten südböhmischen bodenbildenden Gesteinen und ihrer Verwitterungsprodukte (bodenbildendes Substrat)]. – 13: 195–119.
CHÁBERA S.: Celkové pořadí jihočeských hornin s hlediska jakosti jejich zvětralina (půdotvorného substrátu) pro půdotvorné procesy. [Reihenfolge der südböhmischen Gesteine vom Gesichtspunkt der Qualität ihrer Verwitterungsprodukte (bodenbildendes Substrat) für bodenbildende Prozesse]. – 10: 1–15.
CHÁBERA S.: Hodnocení základního chemismu zvětralin (půdotvorného substrátu) různých typů hlubinných vyvřelin moldanubického a středočeského plutonu v jižních Čechách. [Wertung des Grundchemismus der Verwitterungsprodukte (des bodenbildenden Substrats) verschiedener Typen von Tiefeneruptivgesteinen des moldanubischen und mittelböhmischen Plutons in Südböhmen]. – 9: 39–47.
CHÁBERA S.: Obsah železa, manganu a titanu v půdotvorných horninách jižních Čech. [Gehalt an Eisen, Mangan und Titan in den bodenbildenden Gesteinen in Südböhmen]. – 8: 1–9.
CHÁBERA S.: Příspěvek k posouzení zvětratelnosti různých typů granitoidů moldanubického a středočeského plutonu v jižních Čechách. [Beitrag zur Beurteilung der Verwitterungsmöglichkeit verschiedener Granitoiden des moldanubischen und mittelböhmischen Plutons in Südböhmen]. – 14: 149–100.
NOVÁK P.: Topografická řada půd s hydromorfním vývojem v oblasti jihočeského krystalinika. [Topografic soil series with a hydromorphic development in the region of south Bohemian crystallinic parent materials]. – 13: 53–61.
PELÍŠEK J.: Pohřbené půdy v aluviích vrcholových oblastí Šumavy. – 27: 29–31.
PELÍŠEK J.: Půdní poměry lesů chráněné krajinné oblasti Šumava. [Die Bodenverhältnisse der Wälder im Naturschutzgebiet von Šumava (Böhmerwald, ČSSR)]. – 23: 25–34.
ZUSKA V., KNOTKOVÁ E. & TOMÁŠEK M.: Mikrobiologická aktivita hnědých půd v oblasti Šumavy. [Die mikrobiologische Aktivität der Braunerden im Gebiet des Böhmerwaldes]. – 13: 121–130.
ZUSKA V.: Genetická charakteristika vybraných profilů zamokřených půd jihočeských pánví. [Die Grundcharakteristik der im Gebiet der südböhmischen Becken gewählten Profile der Böden]. – 10: 49–62.

Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Otevírací
doba
Vstupné

Dnes (Středa)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Čtvrtek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

3.10.2020

Houby Blanského lesa a jižního Předšumaví (fotografická výstava)

Hlavní historická budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)
16.10.2020

ZRUŠENO!!! MUZEJNÍ NOC 2020

Hlavní historická budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)
17.10.2020

Archeoskanzen Trocnov - Mezinárodní den archeologie a Zvonařství ve středověku a dnes

Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov, 373 12 Borovany)