Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Pedologie

 
GLET O.: Půdní vlastnosti hydromorfní kateny v jihočeské oblasti krystalinika. [Soil properties of Hydromorphic Catena in the regions of South Bohemian Crystallinic Parent Materials]. – 19: 37–51.
CHÁBERA S. & FRČEK M.: Komplexní zhodnocení agronomických vlastností hlavních jihočeských půdotvorných hornin a jejich zvětralin (půdotvorného substrátu). [Gesamtwertung der agronomischen Eigenschaften der hauptsächlichsten südböhmischen bodenbildenden Gesteinen und ihrer Verwitterungsprodukte (bodenbildendes Substrat)]. – 13: 195–119.
CHÁBERA S.: Celkové pořadí jihočeských hornin s hlediska jakosti jejich zvětralina (půdotvorného substrátu) pro půdotvorné procesy. [Reihenfolge der südböhmischen Gesteine vom Gesichtspunkt der Qualität ihrer Verwitterungsprodukte (bodenbildendes Substrat) für bodenbildende Prozesse]. – 10: 1–15.
CHÁBERA S.: Hodnocení základního chemismu zvětralin (půdotvorného substrátu) různých typů hlubinných vyvřelin moldanubického a středočeského plutonu v jižních Čechách. [Wertung des Grundchemismus der Verwitterungsprodukte (des bodenbildenden Substrats) verschiedener Typen von Tiefeneruptivgesteinen des moldanubischen und mittelböhmischen Plutons in Südböhmen]. – 9: 39–47.
CHÁBERA S.: Obsah železa, manganu a titanu v půdotvorných horninách jižních Čech. [Gehalt an Eisen, Mangan und Titan in den bodenbildenden Gesteinen in Südböhmen]. – 8: 1–9.
CHÁBERA S.: Příspěvek k posouzení zvětratelnosti různých typů granitoidů moldanubického a středočeského plutonu v jižních Čechách. [Beitrag zur Beurteilung der Verwitterungsmöglichkeit verschiedener Granitoiden des moldanubischen und mittelböhmischen Plutons in Südböhmen]. – 14: 149–100.
NOVÁK P.: Topografická řada půd s hydromorfním vývojem v oblasti jihočeského krystalinika. [Topografic soil series with a hydromorphic development in the region of south Bohemian crystallinic parent materials]. – 13: 53–61.
PELÍŠEK J.: Pohřbené půdy v aluviích vrcholových oblastí Šumavy. – 27: 29–31.
PELÍŠEK J.: Půdní poměry lesů chráněné krajinné oblasti Šumava. [Die Bodenverhältnisse der Wälder im Naturschutzgebiet von Šumava (Böhmerwald, ČSSR)]. – 23: 25–34.
ZUSKA V., KNOTKOVÁ E. & TOMÁŠEK M.: Mikrobiologická aktivita hnědých půd v oblasti Šumavy. [Die mikrobiologische Aktivität der Braunerden im Gebiet des Böhmerwaldes]. – 13: 121–130.
ZUSKA V.: Genetická charakteristika vybraných profilů zamokřených půd jihočeských pánví. [Die Grundcharakteristik der im Gebiet der südböhmischen Becken gewählten Profile der Böden]. – 10: 49–62.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Čtvrtek)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Pátek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

9.12.2022

František Doubek - Česká státnost

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)