Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Pedologie

 
GLET O.: Půdní vlastnosti hydromorfní kateny v jihočeské oblasti krystalinika. [Soil properties of Hydromorphic Catena in the regions of South Bohemian Crystallinic Parent Materials]. – 19: 37–51.
CHÁBERA S. & FRČEK M.: Komplexní zhodnocení agronomických vlastností hlavních jihočeských půdotvorných hornin a jejich zvětralin (půdotvorného substrátu). [Gesamtwertung der agronomischen Eigenschaften der hauptsächlichsten südböhmischen bodenbildenden Gesteinen und ihrer Verwitterungsprodukte (bodenbildendes Substrat)]. – 13: 195–119.
CHÁBERA S.: Celkové pořadí jihočeských hornin s hlediska jakosti jejich zvětralina (půdotvorného substrátu) pro půdotvorné procesy. [Reihenfolge der südböhmischen Gesteine vom Gesichtspunkt der Qualität ihrer Verwitterungsprodukte (bodenbildendes Substrat) für bodenbildende Prozesse]. – 10: 1–15.
CHÁBERA S.: Hodnocení základního chemismu zvětralin (půdotvorného substrátu) různých typů hlubinných vyvřelin moldanubického a středočeského plutonu v jižních Čechách. [Wertung des Grundchemismus der Verwitterungsprodukte (des bodenbildenden Substrats) verschiedener Typen von Tiefeneruptivgesteinen des moldanubischen und mittelböhmischen Plutons in Südböhmen]. – 9: 39–47.
CHÁBERA S.: Obsah železa, manganu a titanu v půdotvorných horninách jižních Čech. [Gehalt an Eisen, Mangan und Titan in den bodenbildenden Gesteinen in Südböhmen]. – 8: 1–9.
CHÁBERA S.: Příspěvek k posouzení zvětratelnosti různých typů granitoidů moldanubického a středočeského plutonu v jižních Čechách. [Beitrag zur Beurteilung der Verwitterungsmöglichkeit verschiedener Granitoiden des moldanubischen und mittelböhmischen Plutons in Südböhmen]. – 14: 149–100.
NOVÁK P.: Topografická řada půd s hydromorfním vývojem v oblasti jihočeského krystalinika. [Topografic soil series with a hydromorphic development in the region of south Bohemian crystallinic parent materials]. – 13: 53–61.
PELÍŠEK J.: Pohřbené půdy v aluviích vrcholových oblastí Šumavy. – 27: 29–31.
PELÍŠEK J.: Půdní poměry lesů chráněné krajinné oblasti Šumava. [Die Bodenverhältnisse der Wälder im Naturschutzgebiet von Šumava (Böhmerwald, ČSSR)]. – 23: 25–34.
ZUSKA V., KNOTKOVÁ E. & TOMÁŠEK M.: Mikrobiologická aktivita hnědých půd v oblasti Šumavy. [Die mikrobiologische Aktivität der Braunerden im Gebiet des Böhmerwaldes]. – 13: 121–130.
ZUSKA V.: Genetická charakteristika vybraných profilů zamokřených půd jihočeských pánví. [Die Grundcharakteristik der im Gebiet der südböhmischen Becken gewählten Profile der Böden]. – 10: 49–62.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Pondělí)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Úterý)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

24.5.2024

MUZEJNÍ NOC 2024

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
24.5.2024

"Druhý" život Jana Žižky

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
31.5.2024

Trocnovské slavnosti 2024 (Na správné adrese)

Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova - Archeoskanzen (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova