Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Zoologie - obratlovci

ANDĚRA M. & ZBYTOVSKÝ P.: Nové nálezy rejsce černého (Neomys anomalus) v jižních Čechách (Mammalia: Soricidae). [New records of the Miller´s water shrew in Southern Bohemia (Mammalia: Soricidae)]. – 32: 83–89.
ANDĚRA M.: Současný stav rozšíření jezevce lesního (Meles meles) v českých zemích (Mammalia: Mustelidae). [The present status distribution of the Badger (Meles meles) in Czech countries (Mammalia: Mustelidae)]. – 19: 17–30.
ANDERLE J.: Hnízdění pilicha šedého (Circus cyaneus L.) na Šumavě. [Das Brüten der Kornweihe (Circus cyaneus L.) im Böhmerwald]. – 22/suppl. 2: 48–49.
ANDRESKA J. & ŠVEJDOVÁ V.: Současný stav ornitologické sbírky Zemědělského muzea v loveckém zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou. [Der derzeitige Stand der ornithologischen Sammlung des Landwirtschaftlichen Museums im Jagdschloss Ohrada in Hluboká nad Vlt.]. – 14/suppl. 2: 59–71.
ANDRESKA J.: Kačeník na Velkém Tisém. [Entefangsstelle am Teich Velký Tisý]. – 14/suppl. 2: 83–84.
BOHÁČ D. & BOHÁČOVÁ A.: Potrava ťuhýka šedého (Lanius excubitor). [Die Nahrung des Raubwürgers (Lanius excubitor)]. – 3: 169–173.
BOHÁČ D. & BOHÁČOVÁ A.: Příspěvek k hnízdní biologii strakapúda malého [Dendrocopus minor (L.)]. – [Beitrag zur Brutbiologie des Kleinspechts (Dendrocopus minor [L.])]. – 2: 159–161.
BOHÁČ D. & BOHÁČOVÁ A.: Ptactvo státní přírodní rezervace „Nový rybník“ u Soběslavi. [Die Vogelwelt des staatlichen Naturschutzgebietes „Nový rybník“ bei Soběslav]. – 6: 18–31.
BOHÁČ D. & FORMÁNEK J.: Rozšíření racka chechtavého (Larus ridibundus L.) v Jihočeském kraji. [Die Verbreitung der Lachmöwe (Larus ridibundus L.) in Südböhmen]. – 14/suppl. 2: 33–36.
BOHÁČ D. & KAŇKA M.: Zimní potrava pustovky obecné [Asio flammeus (Pontopp.)]. – [Die Winternährung der Sumpfohreule (Asio flammeus [Pontopp.])]. – 12: 55–57.
BOHÁČ D.: Hnízdění kvakošů nočních (Nycticorax nycticorax) na Novém rybníku u Soběslavi. [Das Nisten der Nachtreiher (Nycticorax nycticorax) auf dem Teich Nový rybník bei Soběslav]. – 4: 171–172.
BOHÁČ D.: Podzimní potrava volavky popelavé (Ardea cinerea L.). [Die Herbstnahrung des Fischreihers (Ardea cinerea L.)]. – 19: 105–106.
BOHÁČ D.: Průtah hus velkých (Anser anser L.) v rezervaci „Velký Tisý“. [Durchzug von Graugänsen (Anser anser L.) durch das Naturschutzgebiet „Velký Tisý“]. – 13: 173–175.
BOHÁČ D.: Změny v avifauně přírodní rezervace „Nový rybník“ u Soběslavi v letech 1966–1974. [Veränderungen in der Vogelfauna des Naturschutzgebietes „Nový-Teich“ bei Soběslav in den Jahren 1966–1974]. – 14/suppl. 2: 73–75.
BRANDL P., BÜRGER P. & PYKAL J.: Ptáci přírodní rezervace Vrbenské rybníky u Českých Budějovic. [Birds of the nature reserve Vrbenské rybníky (South Bohemia, Czech Republic)]. – 42/suppl.: 61–117.
BUMERL J.: Prostorová orientace některých zástupců rodu Parus. [Die Raumorientierung einiger Vertreter der Gattung Parus]. – 14/suppl. 2: 37–54.
BÜRGER P. & KLOUBEC B.: Hnízdní avifauna bukových porostů přírodní rezervace Libochovka a vrchu Hradce. [Die Brutvogelfauna der Buchenwälder des Naturschutzgebietes Libochovka und des Berges Hradec]. – 36/1: 73–84.
BÜRGER P.: Tahové poměry československých populací Turdus pilaris Linnaeus, 1758. [Zugverhältnisse der tschechoslowakischen Populationen von Turdus pilaris Linnaeus, 1758]. – 17: 67–88.
ČERNÝ W. & FORMÁNEK J.: Rozšíření čápa bílého (Ciconia ciconia) v Českobudějovickém kraji. [Verbreitung des weissen Storches (Ciconia ciconia) im Kreis České Budějovice]. – 2: 139–158.
ČERNÝ W.: Nové hnízdiště zrzohlávky rudozobé, Netta rufina, v jižních Čechách. [Neuer Brutplatz der Kolbenente, Netta rufina, in Südböhmen]. – 14/suppl. 2: 9–13.
ČERVENÝ J. & BÜRGER P.: K výskytu netopýra brvitého, Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) na Šumavě. [Zum Vorkommen der Wimperfledermaus, Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) im Böhmerwald]. – 31: 51–54.
ČERVENÝ J. & BÜRGER P.: Nález albinotického netopýra vodního, Myotis daubentoni (Kuhl, 1819) na Šumavě. [Fund einer albinotischen Wasserfledermaus, Myotis daubentoni (Kuhl, 1819) in Böhmerwald]. – 17: 137–141.
ČERVENÝ J. & BÜRGER P.: Nové nálezy drobných savců v jižní části Šumavy. [Neue Funde des Kleinsäugers im südlichen Teil des Böhmerwaldes]. – 16: 141–150.
DYK V., ŠTĚDRONSKÝ E. & DYKOVÁ S.: Vertikální zonace ryb, raků a perlorodek v šumavských tocích. [Die vertikale Zonation der Fische, Krebse und Flussperlmuscheln in den Wasserläufern von Šumava (Böhmerwald)]. – 14: 139–148.
DYK V.: Mimořádná velikost vydry. [Ausserordentliche Grösse eines Fischotters]. – 3: 186–187.
DYK V.: Pronikáni čápa bílého do vrchovinných oblastí. [Eindringen nistender Weissstörche im Hochlandgebiete]. – 8: 32–34.
DYK V.: Spotřeba potravy výřích mláďat. [Nahrungsverbrauch der Uhu Jungen]. – 6: 35.
DYK V.: Stopy srnců z rašelinišť a slatinišť. [Die Rehwildspuren aus den Torf- und Moorgründen]. – 5: 95–98.
DYK V.: Tejčkovy příspěvky k znalosti jihočeských ryb. [Beiträge zur Durchforschung der südböhmischen Fische von Prof. Jaroslav Tejčka]. – 27: 33–36.
DYK V.: Výkyvy stavů lovné zvěře v Plané nad Lužnicí. [Schwankungen der Wildbestände in Planá nad Lužnicí]. – 2: 163–171.
DYK V.: Vztahy mezi stavy vodního ptactva, hospodářským využitím vod a zdravím ryb. [Beziehungen zwischen den Wasservögelbeständen, der wirtschaftlichen Ausnutzung der Gewässer und dem Gesundheitszustand der Fische]. – 4: 139–148.
DYK V.: Woldřichovy první pokusy o zjištění druhového složení a rybí biomasy v jihočeských pstruhových potocích. [Woldřichs erste Versuche zur Feststellung der Vertretung von Fischarten und der Fischbiomasse in südböhmischen Forellenbächen). – 13: 102–104.
FORMÁNEK J.: Nové hnízdiště chřástala malého (Porzana parva) v jižních Čechách. [Neuer Brutplatz des kleinen Sumpfhuhns (Porzana parva) in Südböhmen]. – 4: 163–165.
FORMÁNEK J.: O usídlení zrzohlávky rudozobé (Netta rufina) v jižních Čechách. [Über die Ansiedlung der Kolbenente (Netta rufina) in Südböhmen]. – 3: 175–182.
FORMÁNEK J.: Sbírka jihočeských ptáků Aloise Mrázka. [Alois Mrázeks-Sammlung südböhmischer Vögel]. – 1: 129–137.
FRANK S. & VOSTRADOVSKÝ J.: Prvé poznatky o změnách, rozvoji a růstu štik a plotic v údolní nádrži Lipno. [Die ersten Erkenntnisse bezüglich der Änderungen, der Entwickelung und des Wachstums der Hechte und Plötzen in der Talsperre von Lipno]. – 3: 147–167.
FRENCL M.: Hnízdění včelojeda lesního (Pernis apivorus L.) na Českokrumlovsku. [Das Nisten des Wespenbussards (Pernis apivorus L.) auf dem Gebiet von Český Krumlov]. – 22/suppl. 2: 46–47.
HÁČEK K.: Hnízdění rybáků černých (Chlidonias nigra) v okolí Veselí nad Lužnicí. [Nisten der Trauerseeschwalbe (Chlidonias nigra) in der Umgebung von Veselí nad Lužnicí]. – 5: 88–94.
HÁČEK K.: Výsledky akce „Mezinárodní sčítání vodních ptáků“ na dvou jihočeských lokalitách. [Die Ergebnisse der Internationalen Zählungsaktion von Wasservögeln auf zwei südböhmischen Lokalitäten]. – 22/suppl. 2: 5–17.
HANÁK P. (edit.): Významnější ornitologická pozorování z jižních Čech. [Bedeutsame ornithologische Beobachtungen aus Südböhmen]. – 14/suppl. 2: 103–104.
HANÁK P.: Výskyt netopýra severního (Eptesicus nilssoni Keyserling & Blasius 1893) na Šumavě. [Das Vorkommen der nordischen Fledermaus Eptesicus nilssoni Keyserling & Blasius 1893) im Böhmerwald]. – 10: 118–119.
MAREK J.: Hnízdění hohola severního, Bucephala clangula L. v Hluboké nad Vltavou. [Das Nisten der Schellente (Bucephala clangula L.) in Hluboká nad Vltavou]. – 15: 144.
HARTVICH P.: Složení ichtyofauny horní Lužnice postižené znečišťováním. [Die Struktur der Ichthyofauna vom oberen Lainsitz von der Verunreinigung befallen]. – 36/1: 69–72.
HIRT M.: Hnízdění kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) v Píseckých lesích. [Das Nisten des Sperlingskauzes (Glaucidium passerinum) in den Wäldern von Písek]. – 22/suppl. 2: 67–68.
HIRT M.: Hnízdění strakapouda prostředního (Dryobates medius) na Písecku. [Das Nisten des Mittelspechts (Dryobates medius) im Gebiet von Písek]. – 22/suppl. 2: 73.
HLÁSEK J. & HLÁSEK L.: Hnízdění motáka lužního (Circus pygargus) v Třeboňské pánvi. [Die Brutplätze der Weisenwiebe (Circus pygargus) im Wittingauer-Becken]. – 14/suppl. 2: 15–20.
HLÁSEK J., MAREK J. & VÍTEK F.: Hromadné hnízdění kalouse pustovky (Asio flammeus) v roce 1978 v jižních Čechách. [Das Massennisten der Sumpfohreule (Asio flammeus) im Jahre 1978 in Südböhmen]. – 22/suppl. 2: 69–72.
HLÁSEK J.: Zimování orlů mořských (Haliaeetus albicilla) na Třeboňsku. [Das Überwintern des Seeadlers (Haliaeetus albicilla) im Gebiet von Třeboň]. – 22/suppl. 2: 39–45.
HLÁSEK L.: Hnízdění sýkořice vousaté (Panurus biarmicus) na Písecku. [Das Nisten der Bartmeise (Panurus biarmicus) im Gebiete bei Písek]. – 14/suppl. 2: 55–57.
HLÁSEK L.: Letní výskyt lyskonoha úzkozobého (Phalaropus lobatus). [Das Sommervorkommen des Halsbandwassertreters (Phalaropus lobatus)]. – 22/suppl. 2: 66.
HORA J.: Časný výskyt bahňáků v roce 1975 na Horusickém rybníku. [Das frühzeitige Vorkommen von Watvögeln im Jahre 1975 auf dem Horusický Teich]. – 22/suppl. 2: 50–53.
HORA J.: Ornitologická pozorování z Horusického rybníka a okolí. [Ornithologische Beobachtungen am Teiche Horusický und seiner Umgebung]. – 14/suppl. 2: 77–81.
HORA J.: Populace zrzohlávky rudozobé, Netta rufina (Pallas, 1773) na Třeboňsku v období 1974–1979. [Die Population der Kolbenente, Netta rufina (Pallas, 1773) im Gebiet Třeboň in der Zeitspanne von 1974–1979]. – 22/suppl. 2: 21–38.
HORA J.: Průtah kulíka bledého, Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) v jižních Čechách. [Der Durchzug des Kiebitzregenpfeifers, Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) in Südböhmen]. – 22/suppl. 2: 54–65.
HORA J.: Zajímavá ornitologická pozorování z Třeboňska. [Interessante ornithologische Beobachtungen aus dem Gebiet von Třeboň]. – 22/suppl. 2: 88–93.
HORÁČEK I.: Poznámky k savčím faunám kvartéru jižních Čech – 1. Sudslavice (Chiroptera). [Notes on Quaternary mammalian faunas of the Southern Bohemia – 1. Sudslavice (Chiroptera)]. – 19: 73–76.
HRUŠKA J.: Echolokace rybí osádky na Římovské nádrži. [Echosoudings of fish stock in the Římov Reservoir]. – 30/suppl. 2: 77–87.
JANDA J.: Hnízdění lindušky úhorní (Anthus campestris) na Šumavě. [Das Nisten des Brachpiepers (Anthus campestris) im Böhmerwald]. – 22/suppl. 2: 87.
KLOUBEC B. & KLIMEŠ Z.: Ptactvo Vodňanska. [Birds of the Vodňany Region (Southern Bohemia)]. – 35/suppl.: 5–96.
KRUPAUER V. & HARTVICH P.: Kvalitativní složení ichtyofauny přítoků horní Malše a údolní nádrže Římov. [Qualitative composition of the ichthyofauna of the tributaries of the upper Malše River and Římov Reservoir]. – 30/suppl. 2: 61–65.
KŘIVANEC K. & KUBEČKA J.: Vliv vodárenské nádrže Římov na utváření obsádky ryb v úseku Malše pod nádrží. [Influence of the Římov Water Supply Reservoir on the fish stock forming in the Malše River below the Reservoir]. – 30/suppl. 2: 125–133.
KUBEČKA J. & HLAVÁČEK M.: Věkové složení, růst a rozmnožování okouna říčního (Perca fluviatilis) nádrže Římov. [Age composition, growth and reproduction of the perch (Perca fluviatilis) of the Římov Reservoir]. – 30/suppl. 2: 101–108.
KUBEČKA J. & KŘIVANEC K.: Vliv vybudování VD Římov na rybí obsádku řeky Malše nad nádrží. [Influence of the Římov Reservoir on the fish stock of the upper parts of Malše River]. – 30/suppl. 2: 134–141.
KUBEČKA J., TRNKA J. & VOSTRADOVSKÝ J.: Věkové složení, růst a rozmnožování jelce tlouště (Leuciscus cephalus) řeky Malše a nádrže Římov. [Age composition, growth and reproduction of the chub (Leuciscus cephalus) of the Malše River and Římov Reservoir]. – 30/suppl. 2: 119–124.
KUBEČKA J.: Početnost rybích populací Římovské nádrže v roce 1985 a pokus o její rekonstrukci v předchozích letech. [The quantity of fish populations of the Římov Reservoir in 1985 and the attempt of its evaluaiton in the previous year]. – 30/suppl. 2: 66–71.
KUBEČKA J.: Sezónní změny druhového složení úlovků nočních zátahů a plůdkového litorálního společenstva Římovské nádrže. [Seasonal changes of the species composition of the night seining catches and of the littoral fish fry community of the Římov Reservoir]. – 30/suppl. 2: 88–93.
KUBEČKA J.: Věkové složení, růst a rozmnožování plotice obecné (Rutilus rutilus) a cejna velkého (Abramis brama) nádrže Římov. [Age composition, growth and reproduction of the roach (Rutilus rutilus) and bream (Abramis brama) of the Římov Reservoir]. – 30/suppl. 2: 94–100.
KUBEČKA J.: Věkové složení, růst a rozmnožování štiky obecné (Esox lucius) nádrže Římov. [Age composition, growth and reproduction of the northern pike (Esox lucius) of the Římov Reservoir]. – 30/suppl. 2: 114–118.
KUČERA L.: Výskyt lejska malého (Muscicapa parva Bechst.) na Šumavě. [Das Vorkommen des Zwergschnäppers (Muscicapa parva Bechst.) im Böhmerwald]. – 8: 95.
LIŠKA L.: Růst cejna velkého v řece Nežárce. [Growth of the bream (Abramis brama L.) in the Nežárka river]. – 20: 29–35.
LUKEŠ Š.: Příspěvek k nidobiologii a ekologii rákosníka obecného – Acrocephalus scirpaceus scirpaceus Hermann, 1804. [Beitrag zur Nidobiologie und Ökologie des Acrocephalus scirpaceus scirpaceus Hermann, 1804]. – 13: 161–172.
LUSK S.: Ptáci hnízdící na Bošileckém rybníku. [Die auf dem Bošilecký-Teich nistenden Vögel]. – 4: 149–161.
MÁCHA P.: Potrava mláďat sýkory koňadry (Parus major L.) v borové monokultuře. [Die Nahrung junger Kohlmeisen (Parus major L.) in einer Kiefer Monokultur]. – 22/suppl. 2: 81–86.
MICHÁLKOVÁ D.: Savci státní přírodní rezervace „Nový rybník“ u Soběslavi. [Die Säugtiere des Naturschutzgebietes „Nový rybník“ bei Soběslav]. – 6: 104–107.
PRÁZNÝ R.: Příspěvek k biologii kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum L.) a sýce rousného (Aegolius funereus L.) ze Šumavy. [Ein Beitrag zur Biologie des Sperlingskauzes (Glaucidium passerinum L.) und des Rauhfusskauzes (Aegolius funereus L.) aus dem Böhmerwald]. – 14/suppl. 2: 93–95.
PŘIBIL S.: Porovnání hnízdní hustoty rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus) zjištěné dvěma metodami. [Nesting density of the Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus) as determined by two census methods]. – 32: 99–103.
PŘIBYL T.: Chránění a ohrožení obojživelníci (Amphibia) na rybníku Zlatina (okr. Písek, jižní Čechy). [Protected and endangered amphibians (Amphibia) on the Zlatina pond (Písek country, Southern Bohemia)]. – 50: 178–182.
PYKAL J.: Zimoviště labutě velké (Cygnus olor) ve Strakonicích. [Das Überwintern des Höckerschwans (Cygnus olor) in Strakonice]. – 22/suppl. 2: 18–20.
SMRČEK M., MALINA J. & BUŘIČ K.: Ptáci Blatensko-lnářské rybniční soustavy v hnízdním období 1975–1981. [The birds of the fish pond system near Blatná in the nesting period 1975–1981]. – 29: 1–12.
STACH K., VOSTRADOVSKÝ J. & KUBEČKA J.: Účelové rybářské hospodaření na vodárenské nádrži Římov. [Purpose-aimed fishery management of the Římov Water Supply Reservoir]. – 30/suppl. 2: 72–76.
SVATOŠ L: Návrat jelení zvěře do masivu Blanského lesa. [Rückkehr der Hirsche in den Blanský les (Blansker Wald)]. – 12: 159–161.
ŠEVČÍK J.: Hnízdění cvrčaly (Turdus iliacus L., 1766) na Třeboňsku. [Das Brüten der Rotdrossel (Turdus iliacus L., 1766) in Witingauer Becken (Třeboňsko)]. – 22: 33–34.
ŠISTEK J.: Drobní savci ve vývržcích sovy pálené (Tyto alba) z jihočeských pánví. [Small mammals in pellets of Barn owl from South Bohemia basins]. – 25: 63–67.
ŠŤASTNÝ K., ŠOLC J. & ZEMAN J.: Hnízdění kolihy velké (Numenius arquata L.) v jižních Čechách. [Das Nisten der Grossen Brachvogels (Numenius arquata L.) in Südböhmen]. – 14/suppl. 2: 25–31.
ŠŤASTNÝ K.: Hnízdění kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum L.) v Třeboňské pánvi. [Das Nisten des Sperlingskauzes (Glaucidium passerinum L.) im Wittingauer Becken]. – 14/suppl. 2: 97–98.
ŠŤASTNÝ K.: Pokus o vyhnízdění čápa černého (Ciconia nigra L.) v Třeboňské pánvi. [Der Versuch des Nistens des Schwarzstorches (Ciconia nigra L.) im Wittingauer Becken]. – 14/suppl. 2: 85–86.
ŠŤASTNÝ K.: Pozdní datum výskytu orla mořského (Haliaeetus albicilla L.) na Třeboňsku. [Ein spätes Datum eines Seeadler – (Haliaeetus albicilla L.) – Vorkommens im Gebiete bei Třeboň]. – 14/suppl. 2: 87.
ŠŤASTNÝ K.: Příspěvek k metodice kvantitativního výzkumu ptactva v rákosinách. [Beitrag zur Methodik der quantitativen Erforschung von Vögeln im Schilfrohr]. – 22/suppl. 2: 74–76.
ŠŤASTNÝ K.: Ptáci a savci rybničních hrází Třeboňska (využití z hlediska krajinné ekologie). [Birds and mammals of the fishpond dams in the Třeboň basin (the utilisation from the viewpoint of landscape ecology)]. – 25/suppl.: 3–64.
ŠŤASTNÝ K.: Výskyt lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) a lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca) v Jihočeském kraji v letech 1973–1977. [Das Vorkommen des Halsbandfliegenschnäppers (Ficedula albicollis) und des Trauer Schnäppers (Ficedula hypoleuca) in Südböhmen in den Jahren 1973–1977]. – 22/suppl. 2: 77–80.
ŠVECOVÁ Z.: Neúplné snůšky racka chechtavého (Larus ridibundus) z Třeboňské a Českobudějovické pánve. [Short clutches of black-headed gull (Larus ridibundus) from the Třeboň and České Budějovice basin]. – 31: 20–22.
THEINER P.: Výsledky sledování čápa bílého (Ciconia ciconia L.) v Jihočeském kraji v roce 1984. [Ergebnisse der Untersuchung des Weissstorches (Ciconia ciconia L.) in Südböhmen im Jahr 1984]. – 29: 37–50.
URBAN F.: Příspěvek k rozšíření čápa černého (Ciconia nigra L.) v Jihočeském kraji. [Beitrag zur Verbreitung des Schwarzstorches (Ciconia nigra L.) in Südböhmen]. – 14/suppl. 2: 5–7.
VANĚČEK J.: Hnízdění labutě velké (Cygnus olor) na Prácheňsku. [Das Nisten des Höckerschwans (Cygnus olor) in der Umgebung von Prácheň]. – 7: 87–88.
VLČEK M. & KOHN M.: Společenstva drobných savců a členovců na nich se vyskytujících v suburbánní a urbánní oblasti Českých Budějovic. [Communities of small mammals and arthropods associated with them in urban and suburban areas of České Budějovice]. – 26: 37–50.
VLČEK M.: Drobní savci příměstských lesů a parků v aglomeraci České Budějovice. [Small mammals of parks and suburban forests of urban agglomeration České Budějovice]. – 19: 87–94.
VLČEK M.: Drobní savci v plánované zátopové oblasti vodního díla Hněvkovice. [Small mammals in the planned flooded territory of the Hněvkovice dam]. – 31: 55–62.
VLČEK M.: Společenstva drobných savců ve farmách živočišné výroby a jejich okolí v jižních Čechách. [Small mammals communities in animal production farms and their surroundings in South Bohemia]. – 23: 99–106.
VOSÁTKA V.: Hnízdění čápa černého (Ciconia nigra) v Novohradských horách. [Das Nisten des Schwarzstorches (Ciconia nigra) im Gratzener Gebirge]. – 4: 172–173.
VOSTRADOVSKÝ J., HLAVÁČEK M., KŘÍŽEK J., KUBEČKA J., LIŠKA L. & STACH K.: Složení vzorků rybích populací Římovské nádrže během jejího vývoje. [Composition of the fish population samples obtained in the Římov Reservoir during its development]. – 30/suppl. 2: 55–60.
VOSTRADOVSKÝ J.: Ryby povodí Vltavy. I. Výsledky orientačního průzkumu Hornomlýnského potoka. [Die Fische aus einem Nebenfluss der Moldau (Mühlbach-Böhmerwald)]. – 5: 61–68.
ZBYTOVSKÝ P.: Postnatální vývoj hraboše mokřadního (Microtus agrestis L.). [Die postnatale Entwicklung der Erdmaus (Microtus agrestis L.)]. – 20: 37–55.
ZBYTOVSKÝ P.: Poznámky k bionomii rozmnožování drobných savců na Táborsku. [Notes to bionomy of breedings of the small mammals in the Tábor region]. – 29: 91–101.
ZEMAN J. & HANÁK P.: Husice rezavá (Tadorna ferruginea Pall.) v jižních Čechách. [Die Rostgans (Tadorna ferruginea Pall.) in Südböhmen]. – 13: 176.
ZEMAN J.: Jespák písečný – Crocethia alba (Pall.) a kamenáček pestrý – Arenaria interpres (L.) v jižních Čechách. [Der Sanderling – Crocethia alba (Pall.) und der Steinwälzer – Arenaria interpres (L.) in Südböhmen]. – 14/suppl. 2: 21–23.
ZEMAN J.: Ornitologické zajímavosti z jižních Čech. [Interessantes aus der Ornithologie in Südböhmen]. – 13: 49–50.
ZEMAN J.: Zimní výskyt racka bouřního (Larus canus) v jižních Čechách. [Ein Wintervorkommen der Sturmmöwe (Larus canus) in Südböhmen]. – 14/suppl. 2: 91.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Středa)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Čtvrtek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

9.12.2022

František Doubek - Česká státnost

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)