Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Zoologie - obratlovci

ANDĚRA M. & ZBYTOVSKÝ P.: Nové nálezy rejsce černého (Neomys anomalus) v jižních Čechách (Mammalia: Soricidae). [New records of the Miller´s water shrew in Southern Bohemia (Mammalia: Soricidae)]. – 32: 83–89.
ANDĚRA M.: Současný stav rozšíření jezevce lesního (Meles meles) v českých zemích (Mammalia: Mustelidae). [The present status distribution of the Badger (Meles meles) in Czech countries (Mammalia: Mustelidae)]. – 19: 17–30.
ANDERLE J.: Hnízdění pilicha šedého (Circus cyaneus L.) na Šumavě. [Das Brüten der Kornweihe (Circus cyaneus L.) im Böhmerwald]. – 22/suppl. 2: 48–49.
ANDRESKA J. & ŠVEJDOVÁ V.: Současný stav ornitologické sbírky Zemědělského muzea v loveckém zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou. [Der derzeitige Stand der ornithologischen Sammlung des Landwirtschaftlichen Museums im Jagdschloss Ohrada in Hluboká nad Vlt.]. – 14/suppl. 2: 59–71.
ANDRESKA J.: Kačeník na Velkém Tisém. [Entefangsstelle am Teich Velký Tisý]. – 14/suppl. 2: 83–84.
BOHÁČ D. & BOHÁČOVÁ A.: Potrava ťuhýka šedého (Lanius excubitor). [Die Nahrung des Raubwürgers (Lanius excubitor)]. – 3: 169–173.
BOHÁČ D. & BOHÁČOVÁ A.: Příspěvek k hnízdní biologii strakapúda malého [Dendrocopus minor (L.)]. – [Beitrag zur Brutbiologie des Kleinspechts (Dendrocopus minor [L.])]. – 2: 159–161.
BOHÁČ D. & BOHÁČOVÁ A.: Ptactvo státní přírodní rezervace „Nový rybník“ u Soběslavi. [Die Vogelwelt des staatlichen Naturschutzgebietes „Nový rybník“ bei Soběslav]. – 6: 18–31.
BOHÁČ D. & FORMÁNEK J.: Rozšíření racka chechtavého (Larus ridibundus L.) v Jihočeském kraji. [Die Verbreitung der Lachmöwe (Larus ridibundus L.) in Südböhmen]. – 14/suppl. 2: 33–36.
BOHÁČ D. & KAŇKA M.: Zimní potrava pustovky obecné [Asio flammeus (Pontopp.)]. – [Die Winternährung der Sumpfohreule (Asio flammeus [Pontopp.])]. – 12: 55–57.
BOHÁČ D.: Hnízdění kvakošů nočních (Nycticorax nycticorax) na Novém rybníku u Soběslavi. [Das Nisten der Nachtreiher (Nycticorax nycticorax) auf dem Teich Nový rybník bei Soběslav]. – 4: 171–172.
BOHÁČ D.: Podzimní potrava volavky popelavé (Ardea cinerea L.). [Die Herbstnahrung des Fischreihers (Ardea cinerea L.)]. – 19: 105–106.
BOHÁČ D.: Průtah hus velkých (Anser anser L.) v rezervaci „Velký Tisý“. [Durchzug von Graugänsen (Anser anser L.) durch das Naturschutzgebiet „Velký Tisý“]. – 13: 173–175.
BOHÁČ D.: Změny v avifauně přírodní rezervace „Nový rybník“ u Soběslavi v letech 1966–1974. [Veränderungen in der Vogelfauna des Naturschutzgebietes „Nový-Teich“ bei Soběslav in den Jahren 1966–1974]. – 14/suppl. 2: 73–75.
BRANDL P., BÜRGER P. & PYKAL J.: Ptáci přírodní rezervace Vrbenské rybníky u Českých Budějovic. [Birds of the nature reserve Vrbenské rybníky (South Bohemia, Czech Republic)]. – 42/suppl.: 61–117.
BUMERL J.: Prostorová orientace některých zástupců rodu Parus. [Die Raumorientierung einiger Vertreter der Gattung Parus]. – 14/suppl. 2: 37–54.
BÜRGER P. & KLOUBEC B.: Hnízdní avifauna bukových porostů přírodní rezervace Libochovka a vrchu Hradce. [Die Brutvogelfauna der Buchenwälder des Naturschutzgebietes Libochovka und des Berges Hradec]. – 36/1: 73–84.
BÜRGER P.: Tahové poměry československých populací Turdus pilaris Linnaeus, 1758. [Zugverhältnisse der tschechoslowakischen Populationen von Turdus pilaris Linnaeus, 1758]. – 17: 67–88.
ČERNÝ W. & FORMÁNEK J.: Rozšíření čápa bílého (Ciconia ciconia) v Českobudějovickém kraji. [Verbreitung des weissen Storches (Ciconia ciconia) im Kreis České Budějovice]. – 2: 139–158.
ČERNÝ W.: Nové hnízdiště zrzohlávky rudozobé, Netta rufina, v jižních Čechách. [Neuer Brutplatz der Kolbenente, Netta rufina, in Südböhmen]. – 14/suppl. 2: 9–13.
ČERVENÝ J. & BÜRGER P.: K výskytu netopýra brvitého, Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) na Šumavě. [Zum Vorkommen der Wimperfledermaus, Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) im Böhmerwald]. – 31: 51–54.
ČERVENÝ J. & BÜRGER P.: Nález albinotického netopýra vodního, Myotis daubentoni (Kuhl, 1819) na Šumavě. [Fund einer albinotischen Wasserfledermaus, Myotis daubentoni (Kuhl, 1819) in Böhmerwald]. – 17: 137–141.
ČERVENÝ J. & BÜRGER P.: Nové nálezy drobných savců v jižní části Šumavy. [Neue Funde des Kleinsäugers im südlichen Teil des Böhmerwaldes]. – 16: 141–150.
DYK V., ŠTĚDRONSKÝ E. & DYKOVÁ S.: Vertikální zonace ryb, raků a perlorodek v šumavských tocích. [Die vertikale Zonation der Fische, Krebse und Flussperlmuscheln in den Wasserläufern von Šumava (Böhmerwald)]. – 14: 139–148.
DYK V.: Mimořádná velikost vydry. [Ausserordentliche Grösse eines Fischotters]. – 3: 186–187.
DYK V.: Pronikáni čápa bílého do vrchovinných oblastí. [Eindringen nistender Weissstörche im Hochlandgebiete]. – 8: 32–34.
DYK V.: Spotřeba potravy výřích mláďat. [Nahrungsverbrauch der Uhu Jungen]. – 6: 35.
DYK V.: Stopy srnců z rašelinišť a slatinišť. [Die Rehwildspuren aus den Torf- und Moorgründen]. – 5: 95–98.
DYK V.: Tejčkovy příspěvky k znalosti jihočeských ryb. [Beiträge zur Durchforschung der südböhmischen Fische von Prof. Jaroslav Tejčka]. – 27: 33–36.
DYK V.: Výkyvy stavů lovné zvěře v Plané nad Lužnicí. [Schwankungen der Wildbestände in Planá nad Lužnicí]. – 2: 163–171.
DYK V.: Vztahy mezi stavy vodního ptactva, hospodářským využitím vod a zdravím ryb. [Beziehungen zwischen den Wasservögelbeständen, der wirtschaftlichen Ausnutzung der Gewässer und dem Gesundheitszustand der Fische]. – 4: 139–148.
DYK V.: Woldřichovy první pokusy o zjištění druhového složení a rybí biomasy v jihočeských pstruhových potocích. [Woldřichs erste Versuche zur Feststellung der Vertretung von Fischarten und der Fischbiomasse in südböhmischen Forellenbächen). – 13: 102–104.
FORMÁNEK J.: Nové hnízdiště chřástala malého (Porzana parva) v jižních Čechách. [Neuer Brutplatz des kleinen Sumpfhuhns (Porzana parva) in Südböhmen]. – 4: 163–165.
FORMÁNEK J.: O usídlení zrzohlávky rudozobé (Netta rufina) v jižních Čechách. [Über die Ansiedlung der Kolbenente (Netta rufina) in Südböhmen]. – 3: 175–182.
FORMÁNEK J.: Sbírka jihočeských ptáků Aloise Mrázka. [Alois Mrázeks-Sammlung südböhmischer Vögel]. – 1: 129–137.
FRANK S. & VOSTRADOVSKÝ J.: Prvé poznatky o změnách, rozvoji a růstu štik a plotic v údolní nádrži Lipno. [Die ersten Erkenntnisse bezüglich der Änderungen, der Entwickelung und des Wachstums der Hechte und Plötzen in der Talsperre von Lipno]. – 3: 147–167.
FRENCL M.: Hnízdění včelojeda lesního (Pernis apivorus L.) na Českokrumlovsku. [Das Nisten des Wespenbussards (Pernis apivorus L.) auf dem Gebiet von Český Krumlov]. – 22/suppl. 2: 46–47.
HÁČEK K.: Hnízdění rybáků černých (Chlidonias nigra) v okolí Veselí nad Lužnicí. [Nisten der Trauerseeschwalbe (Chlidonias nigra) in der Umgebung von Veselí nad Lužnicí]. – 5: 88–94.
HÁČEK K.: Výsledky akce „Mezinárodní sčítání vodních ptáků“ na dvou jihočeských lokalitách. [Die Ergebnisse der Internationalen Zählungsaktion von Wasservögeln auf zwei südböhmischen Lokalitäten]. – 22/suppl. 2: 5–17.
HANÁK P. (edit.): Významnější ornitologická pozorování z jižních Čech. [Bedeutsame ornithologische Beobachtungen aus Südböhmen]. – 14/suppl. 2: 103–104.
HANÁK P.: Výskyt netopýra severního (Eptesicus nilssoni Keyserling & Blasius 1893) na Šumavě. [Das Vorkommen der nordischen Fledermaus Eptesicus nilssoni Keyserling & Blasius 1893) im Böhmerwald]. – 10: 118–119.
MAREK J.: Hnízdění hohola severního, Bucephala clangula L. v Hluboké nad Vltavou. [Das Nisten der Schellente (Bucephala clangula L.) in Hluboká nad Vltavou]. – 15: 144.
HARTVICH P.: Složení ichtyofauny horní Lužnice postižené znečišťováním. [Die Struktur der Ichthyofauna vom oberen Lainsitz von der Verunreinigung befallen]. – 36/1: 69–72.
HIRT M.: Hnízdění kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) v Píseckých lesích. [Das Nisten des Sperlingskauzes (Glaucidium passerinum) in den Wäldern von Písek]. – 22/suppl. 2: 67–68.
HIRT M.: Hnízdění strakapouda prostředního (Dryobates medius) na Písecku. [Das Nisten des Mittelspechts (Dryobates medius) im Gebiet von Písek]. – 22/suppl. 2: 73.
HLÁSEK J. & HLÁSEK L.: Hnízdění motáka lužního (Circus pygargus) v Třeboňské pánvi. [Die Brutplätze der Weisenwiebe (Circus pygargus) im Wittingauer-Becken]. – 14/suppl. 2: 15–20.
HLÁSEK J., MAREK J. & VÍTEK F.: Hromadné hnízdění kalouse pustovky (Asio flammeus) v roce 1978 v jižních Čechách. [Das Massennisten der Sumpfohreule (Asio flammeus) im Jahre 1978 in Südböhmen]. – 22/suppl. 2: 69–72.
HLÁSEK J.: Zimování orlů mořských (Haliaeetus albicilla) na Třeboňsku. [Das Überwintern des Seeadlers (Haliaeetus albicilla) im Gebiet von Třeboň]. – 22/suppl. 2: 39–45.
HLÁSEK L.: Hnízdění sýkořice vousaté (Panurus biarmicus) na Písecku. [Das Nisten der Bartmeise (Panurus biarmicus) im Gebiete bei Písek]. – 14/suppl. 2: 55–57.
HLÁSEK L.: Letní výskyt lyskonoha úzkozobého (Phalaropus lobatus). [Das Sommervorkommen des Halsbandwassertreters (Phalaropus lobatus)]. – 22/suppl. 2: 66.
HORA J.: Časný výskyt bahňáků v roce 1975 na Horusickém rybníku. [Das frühzeitige Vorkommen von Watvögeln im Jahre 1975 auf dem Horusický Teich]. – 22/suppl. 2: 50–53.
HORA J.: Ornitologická pozorování z Horusického rybníka a okolí. [Ornithologische Beobachtungen am Teiche Horusický und seiner Umgebung]. – 14/suppl. 2: 77–81.
HORA J.: Populace zrzohlávky rudozobé, Netta rufina (Pallas, 1773) na Třeboňsku v období 1974–1979. [Die Population der Kolbenente, Netta rufina (Pallas, 1773) im Gebiet Třeboň in der Zeitspanne von 1974–1979]. – 22/suppl. 2: 21–38.
HORA J.: Průtah kulíka bledého, Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) v jižních Čechách. [Der Durchzug des Kiebitzregenpfeifers, Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) in Südböhmen]. – 22/suppl. 2: 54–65.
HORA J.: Zajímavá ornitologická pozorování z Třeboňska. [Interessante ornithologische Beobachtungen aus dem Gebiet von Třeboň]. – 22/suppl. 2: 88–93.
HORÁČEK I.: Poznámky k savčím faunám kvartéru jižních Čech – 1. Sudslavice (Chiroptera). [Notes on Quaternary mammalian faunas of the Southern Bohemia – 1. Sudslavice (Chiroptera)]. – 19: 73–76.
HRUŠKA J.: Echolokace rybí osádky na Římovské nádrži. [Echosoudings of fish stock in the Římov Reservoir]. – 30/suppl. 2: 77–87.
JANDA J.: Hnízdění lindušky úhorní (Anthus campestris) na Šumavě. [Das Nisten des Brachpiepers (Anthus campestris) im Böhmerwald]. – 22/suppl. 2: 87.
KLOUBEC B. & KLIMEŠ Z.: Ptactvo Vodňanska. [Birds of the Vodňany Region (Southern Bohemia)]. – 35/suppl.: 5–96.
KRUPAUER V. & HARTVICH P.: Kvalitativní složení ichtyofauny přítoků horní Malše a údolní nádrže Římov. [Qualitative composition of the ichthyofauna of the tributaries of the upper Malše River and Římov Reservoir]. – 30/suppl. 2: 61–65.
KŘIVANEC K. & KUBEČKA J.: Vliv vodárenské nádrže Římov na utváření obsádky ryb v úseku Malše pod nádrží. [Influence of the Římov Water Supply Reservoir on the fish stock forming in the Malše River below the Reservoir]. – 30/suppl. 2: 125–133.
KUBEČKA J. & HLAVÁČEK M.: Věkové složení, růst a rozmnožování okouna říčního (Perca fluviatilis) nádrže Římov. [Age composition, growth and reproduction of the perch (Perca fluviatilis) of the Římov Reservoir]. – 30/suppl. 2: 101–108.
KUBEČKA J. & KŘIVANEC K.: Vliv vybudování VD Římov na rybí obsádku řeky Malše nad nádrží. [Influence of the Římov Reservoir on the fish stock of the upper parts of Malše River]. – 30/suppl. 2: 134–141.
KUBEČKA J., TRNKA J. & VOSTRADOVSKÝ J.: Věkové složení, růst a rozmnožování jelce tlouště (Leuciscus cephalus) řeky Malše a nádrže Římov. [Age composition, growth and reproduction of the chub (Leuciscus cephalus) of the Malše River and Římov Reservoir]. – 30/suppl. 2: 119–124.
KUBEČKA J.: Početnost rybích populací Římovské nádrže v roce 1985 a pokus o její rekonstrukci v předchozích letech. [The quantity of fish populations of the Římov Reservoir in 1985 and the attempt of its evaluaiton in the previous year]. – 30/suppl. 2: 66–71.
KUBEČKA J.: Sezónní změny druhového složení úlovků nočních zátahů a plůdkového litorálního společenstva Římovské nádrže. [Seasonal changes of the species composition of the night seining catches and of the littoral fish fry community of the Římov Reservoir]. – 30/suppl. 2: 88–93.
KUBEČKA J.: Věkové složení, růst a rozmnožování plotice obecné (Rutilus rutilus) a cejna velkého (Abramis brama) nádrže Římov. [Age composition, growth and reproduction of the roach (Rutilus rutilus) and bream (Abramis brama) of the Římov Reservoir]. – 30/suppl. 2: 94–100.
KUBEČKA J.: Věkové složení, růst a rozmnožování štiky obecné (Esox lucius) nádrže Římov. [Age composition, growth and reproduction of the northern pike (Esox lucius) of the Římov Reservoir]. – 30/suppl. 2: 114–118.
KUČERA L.: Výskyt lejska malého (Muscicapa parva Bechst.) na Šumavě. [Das Vorkommen des Zwergschnäppers (Muscicapa parva Bechst.) im Böhmerwald]. – 8: 95.
LIŠKA L.: Růst cejna velkého v řece Nežárce. [Growth of the bream (Abramis brama L.) in the Nežárka river]. – 20: 29–35.
LUKEŠ Š.: Příspěvek k nidobiologii a ekologii rákosníka obecného – Acrocephalus scirpaceus scirpaceus Hermann, 1804. [Beitrag zur Nidobiologie und Ökologie des Acrocephalus scirpaceus scirpaceus Hermann, 1804]. – 13: 161–172.
LUSK S.: Ptáci hnízdící na Bošileckém rybníku. [Die auf dem Bošilecký-Teich nistenden Vögel]. – 4: 149–161.
MÁCHA P.: Potrava mláďat sýkory koňadry (Parus major L.) v borové monokultuře. [Die Nahrung junger Kohlmeisen (Parus major L.) in einer Kiefer Monokultur]. – 22/suppl. 2: 81–86.
MICHÁLKOVÁ D.: Savci státní přírodní rezervace „Nový rybník“ u Soběslavi. [Die Säugtiere des Naturschutzgebietes „Nový rybník“ bei Soběslav]. – 6: 104–107.
PRÁZNÝ R.: Příspěvek k biologii kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum L.) a sýce rousného (Aegolius funereus L.) ze Šumavy. [Ein Beitrag zur Biologie des Sperlingskauzes (Glaucidium passerinum L.) und des Rauhfusskauzes (Aegolius funereus L.) aus dem Böhmerwald]. – 14/suppl. 2: 93–95.
PŘIBIL S.: Porovnání hnízdní hustoty rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus) zjištěné dvěma metodami. [Nesting density of the Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus) as determined by two census methods]. – 32: 99–103.
PŘIBYL T.: Chránění a ohrožení obojživelníci (Amphibia) na rybníku Zlatina (okr. Písek, jižní Čechy). [Protected and endangered amphibians (Amphibia) on the Zlatina pond (Písek country, Southern Bohemia)]. – 50: 178–182.
PYKAL J.: Zimoviště labutě velké (Cygnus olor) ve Strakonicích. [Das Überwintern des Höckerschwans (Cygnus olor) in Strakonice]. – 22/suppl. 2: 18–20.
SMRČEK M., MALINA J. & BUŘIČ K.: Ptáci Blatensko-lnářské rybniční soustavy v hnízdním období 1975–1981. [The birds of the fish pond system near Blatná in the nesting period 1975–1981]. – 29: 1–12.
STACH K., VOSTRADOVSKÝ J. & KUBEČKA J.: Účelové rybářské hospodaření na vodárenské nádrži Římov. [Purpose-aimed fishery management of the Římov Water Supply Reservoir]. – 30/suppl. 2: 72–76.
SVATOŠ L: Návrat jelení zvěře do masivu Blanského lesa. [Rückkehr der Hirsche in den Blanský les (Blansker Wald)]. – 12: 159–161.
ŠEVČÍK J.: Hnízdění cvrčaly (Turdus iliacus L., 1766) na Třeboňsku. [Das Brüten der Rotdrossel (Turdus iliacus L., 1766) in Witingauer Becken (Třeboňsko)]. – 22: 33–34.
ŠISTEK J.: Drobní savci ve vývržcích sovy pálené (Tyto alba) z jihočeských pánví. [Small mammals in pellets of Barn owl from South Bohemia basins]. – 25: 63–67.
ŠŤASTNÝ K., ŠOLC J. & ZEMAN J.: Hnízdění kolihy velké (Numenius arquata L.) v jižních Čechách. [Das Nisten der Grossen Brachvogels (Numenius arquata L.) in Südböhmen]. – 14/suppl. 2: 25–31.
ŠŤASTNÝ K.: Hnízdění kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum L.) v Třeboňské pánvi. [Das Nisten des Sperlingskauzes (Glaucidium passerinum L.) im Wittingauer Becken]. – 14/suppl. 2: 97–98.
ŠŤASTNÝ K.: Pokus o vyhnízdění čápa černého (Ciconia nigra L.) v Třeboňské pánvi. [Der Versuch des Nistens des Schwarzstorches (Ciconia nigra L.) im Wittingauer Becken]. – 14/suppl. 2: 85–86.
ŠŤASTNÝ K.: Pozdní datum výskytu orla mořského (Haliaeetus albicilla L.) na Třeboňsku. [Ein spätes Datum eines Seeadler – (Haliaeetus albicilla L.) – Vorkommens im Gebiete bei Třeboň]. – 14/suppl. 2: 87.
ŠŤASTNÝ K.: Příspěvek k metodice kvantitativního výzkumu ptactva v rákosinách. [Beitrag zur Methodik der quantitativen Erforschung von Vögeln im Schilfrohr]. – 22/suppl. 2: 74–76.
ŠŤASTNÝ K.: Ptáci a savci rybničních hrází Třeboňska (využití z hlediska krajinné ekologie). [Birds and mammals of the fishpond dams in the Třeboň basin (the utilisation from the viewpoint of landscape ecology)]. – 25/suppl.: 3–64.
ŠŤASTNÝ K.: Výskyt lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) a lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca) v Jihočeském kraji v letech 1973–1977. [Das Vorkommen des Halsbandfliegenschnäppers (Ficedula albicollis) und des Trauer Schnäppers (Ficedula hypoleuca) in Südböhmen in den Jahren 1973–1977]. – 22/suppl. 2: 77–80.
ŠVECOVÁ Z.: Neúplné snůšky racka chechtavého (Larus ridibundus) z Třeboňské a Českobudějovické pánve. [Short clutches of black-headed gull (Larus ridibundus) from the Třeboň and České Budějovice basin]. – 31: 20–22.
THEINER P.: Výsledky sledování čápa bílého (Ciconia ciconia L.) v Jihočeském kraji v roce 1984. [Ergebnisse der Untersuchung des Weissstorches (Ciconia ciconia L.) in Südböhmen im Jahr 1984]. – 29: 37–50.
URBAN F.: Příspěvek k rozšíření čápa černého (Ciconia nigra L.) v Jihočeském kraji. [Beitrag zur Verbreitung des Schwarzstorches (Ciconia nigra L.) in Südböhmen]. – 14/suppl. 2: 5–7.
VANĚČEK J.: Hnízdění labutě velké (Cygnus olor) na Prácheňsku. [Das Nisten des Höckerschwans (Cygnus olor) in der Umgebung von Prácheň]. – 7: 87–88.
VLČEK M. & KOHN M.: Společenstva drobných savců a členovců na nich se vyskytujících v suburbánní a urbánní oblasti Českých Budějovic. [Communities of small mammals and arthropods associated with them in urban and suburban areas of České Budějovice]. – 26: 37–50.
VLČEK M.: Drobní savci příměstských lesů a parků v aglomeraci České Budějovice. [Small mammals of parks and suburban forests of urban agglomeration České Budějovice]. – 19: 87–94.
VLČEK M.: Drobní savci v plánované zátopové oblasti vodního díla Hněvkovice. [Small mammals in the planned flooded territory of the Hněvkovice dam]. – 31: 55–62.
VLČEK M.: Společenstva drobných savců ve farmách živočišné výroby a jejich okolí v jižních Čechách. [Small mammals communities in animal production farms and their surroundings in South Bohemia]. – 23: 99–106.
VOSÁTKA V.: Hnízdění čápa černého (Ciconia nigra) v Novohradských horách. [Das Nisten des Schwarzstorches (Ciconia nigra) im Gratzener Gebirge]. – 4: 172–173.
VOSTRADOVSKÝ J., HLAVÁČEK M., KŘÍŽEK J., KUBEČKA J., LIŠKA L. & STACH K.: Složení vzorků rybích populací Římovské nádrže během jejího vývoje. [Composition of the fish population samples obtained in the Římov Reservoir during its development]. – 30/suppl. 2: 55–60.
VOSTRADOVSKÝ J.: Ryby povodí Vltavy. I. Výsledky orientačního průzkumu Hornomlýnského potoka. [Die Fische aus einem Nebenfluss der Moldau (Mühlbach-Böhmerwald)]. – 5: 61–68.
ZBYTOVSKÝ P.: Postnatální vývoj hraboše mokřadního (Microtus agrestis L.). [Die postnatale Entwicklung der Erdmaus (Microtus agrestis L.)]. – 20: 37–55.
ZBYTOVSKÝ P.: Poznámky k bionomii rozmnožování drobných savců na Táborsku. [Notes to bionomy of breedings of the small mammals in the Tábor region]. – 29: 91–101.
ZEMAN J. & HANÁK P.: Husice rezavá (Tadorna ferruginea Pall.) v jižních Čechách. [Die Rostgans (Tadorna ferruginea Pall.) in Südböhmen]. – 13: 176.
ZEMAN J.: Jespák písečný – Crocethia alba (Pall.) a kamenáček pestrý – Arenaria interpres (L.) v jižních Čechách. [Der Sanderling – Crocethia alba (Pall.) und der Steinwälzer – Arenaria interpres (L.) in Südböhmen]. – 14/suppl. 2: 21–23.
ZEMAN J.: Ornitologické zajímavosti z jižních Čech. [Interessantes aus der Ornithologie in Südböhmen]. – 13: 49–50.
ZEMAN J.: Zimní výskyt racka bouřního (Larus canus) v jižních Čechách. [Ein Wintervorkommen der Sturmmöwe (Larus canus) in Südböhmen]. – 14/suppl. 2: 91.

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Pondělí)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Úterý)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

16.4.2024

Obraz Jana Žižky v jihočeských pověstech (Jan Šimánek)

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
20.4.2024

Mezinárodní den památek 2024

České Budějovice
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova