Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Folklórní soubor Doudleban

Nejstarší jihočeský folklórní soubor přímo z obce, jež dala celé národopisné oblasti svůj název, vznikl v roce 1943.

Dvaatřicetičlenný Doudleban se zabývá tzv. klenotnicovým folklórem, tj. zpívá, tančí a oživuje zvyky výhradně z Doudlebska - z nepřeberné studnice lidového umění a tradic. Patří proto k několika málo souborům, které nikdy neztratily charakteristickou tvář svého regionu a nikdy se nezpronevěřily svému původnímu poslání.
Svým repertoárem chtěl a chce navazovat na odkaz svých předků a udržovat zvyky doudlebské národopisné oblasti. V roce 2010 se poprvé za dobu své existence představil
i svým vlastním dudákem ( ten k Doudlebsku vždy patřil ).
Pro svůj neotřelý půvab a spontaneitu je soubor často oprávněnou vizitkou jihočeského regionu i na celonárodních a mezinárodních folkloristických akcích.  Ochotně a obětavě se účastní i místních drobnějších setkání; velmi často je i hostem v rámci odborných profilových akcí Jihočeského muzea v Českých Budějovicích ( Muzejní noc, Slavnostní otevření areálu v Trocnově …).   
Výjimečnost tohoto kolektivu spočívá zejména v udržování zvykoslovných tradic, včetně krojů, rekvizit i atributů, bez jakýchkoli hrubých stylizačních zásahů a úprav. Právě v tom spočívá jeho doména a oblíbenost a právě proto je pravidelně vybírán jako reprezentant živých zvykoslovných jevů tradiční lidové kultury ( MFF Strážnice 2008, zde představil masopustní obřad i v kontextu s dalšími souvisejícími jevy: masky, atributy ) jižních  Čech.
Pravidelně se s ním můžeme přímo v Doudlebech setkávat – i jako s organizátorem –
při Doudlebských dožínkách i tradiční masopustní koledě. Od počátku (1990) je nepřetržitě aktivním spoluaktérem i Masopustu v Českých Budějovicích, bez jehož účasti si dnes tuto významnou městskou akci nelze představit.
Jihočeská doudlebská koleda má oproti jiným krajům řadu odlišností a je lokálním zvykoslovným fenoménem. Proto se v odborné literatuře mluví o jihočeské koledě či jihočeských koledních hrách jako o určité zvláštnosti. Není a nebyla to pouhá obchůzka spojená se žádostí o obdarování za navštívení domu a vinšování jeho obyvatelům, ale dramatický útvar s přísným řádem. Střídají se zde prvky vážné – obřadní – s humornými a zábavnými, prvky ryze náboženské, satira na společenské poměry s lidovou filozofií a humorem. Celá kolední obchůzka má jasnou konstrukci – přesně dodržovaný děj, trasu (vždy po Slunci, tj. v souladu s přírodními zákony),  definovaný řád a vymezené povinnosti – dnes bychom řekli procesní postup - určený počet koledníků, jejich rolí a atributů.
Nelze opomenout ani etnochoreologický význam: zdánlivě jednoduchá a na první pohled monotónní - ale pro tanečníky velmi náročná choreografie, je dokumentem reziduí mužských tanečních projevů. Z toho důvodu byl soubor Doudleban vybrán i pro dokumentární a dokumentační projekt mapující současné mužské taneční projevy Čech a Moravy ( ÚLK Strážnice).
Nejvýznamnějším prvkem je „zavádění kola“, které tvoří nedílnou součást další mluvené části obřadu. Na 3/8 písně se tančí vyšlapávané kolečko, šnekovitě se zavíjí (a opět na závěr rozvíjí) od hlavního tanečníka vždy s obratem kolem vlastní osy během tance a vždy podle zákonitosti jarní rovnodennosti od východu k západu.
Jihočeská kolední kola, prováděná během obchůzky, si v podstatě zachovala u nás již ojedinělou formu nejstaršího řetězového tance a je zároveň velmi vážným motivem této jinak velmi radostné záležitosti: byl určen přesný počet a sled tzv. čestných neboli tuplovaných kol i „kol tichých“ prováděných na upomínku některé osoby či zemřelých.
Téměř sedmdesátiletý národopisný soubor Doudleban svým zázemím v jedné z nejvýznamnější národopisné oblasti Čech a svou neutuchající obdivuhodnou aktivitou nepochybně patří i k pilířům tradiční lidové kultury Jihočeského kraje.
Historii souboru a přehled jeho konkrétních aktivit lze najít:  https://doudleban.cz/

 


Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Sobota)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Neděle)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

3.10.2023

Houby mykologicky zajímavých lokalit na Táborsku (fotografická výstava)

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova