Pavel Sarauer

Jihočeské muzeumOdborná pracovištěRegionální odborné pracoviště pro lidovou kulturuCena hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradicPavel Sarauer

Pavel Sarauer

Dřevo v životě Šumavanů hrálo důležitou roli: je tedy pochopitelné, že sloužilo k výrobě předmětů pro život nezbytných ( koryta, šindele, dřeváky…), ale v čase dlouhých zimních večerů i k zhotovování předmětů zvykoslovných majících nejen dekorativní charakter, ale i svou funkci duchovní.

K milému pozůstatku šumavských tradic lidových výtvarníků i dnes již zapomenutého života právem tato štípaná holubička z 1 či 2 kusů dřeva zpevněná proplétanou nití patří.

Jako „obraz Ducha svatého“ volně zavěšená nad stolem nebo do oken přinášela domácnosti štěstí, naději a ochranu domu i jeho obyvatel před vším zlým; bývala často zavěšena i nad plotnou jako zabezpečení jistoty živobytí či ko-lébkou - vyrobenou většinou také ze „svatého dřeva“ lipového - coby ochrana dítěte (a také aby dítě nešilhalo).

O letnicích se holubičky zavěšovaly na lipové proutky (v lidové tradici lípa symbolizuje ochranu, pomoc a lásku) v domácnostech (aby měl Duch svatý na co usednout). Dnes jsou osobitým tradice reprezentujícím dárkem i dekorací vánočního stromku.

Dřevěné holubičky jsou odrazem autentického lidového umění. Jako symbol svatého Ducha měly ochrannou moc před ďáblem i zlými duchy a zároveň zabezpečovaly soudržnost rodiny. Patřily k Šumavě z české i bavorské strany. Vedle Heilige-Geist-Taube (holubička sv. Ducha) bylo u německých obyvatel Šumavy a je v Bavorsku dodnes oblíbeno holubičky sestavovat do skleněných koulí ( Die Heilige-Geist-Kugel.).

Pavel Sarauer patří k několika málo řemeslníkům České republiky, kteří se výrobou těchto půvabných lidových dokladů zabývají a kteří je reprezentují doma i v zahraničí.  Pokračuje tak již ve čtvrté generaci v rodové tradici a jeho štípané holubičky lze najít po celém světě. Roku 1996 si nechal zaregistrovat svou „Šumavskou holubičku“ mezinárodní ochrannou známkou.

Autor patří již řadu let ke stabilnímu týmu lidových tvůrců doprovázejících akce nejen Jihočeského muzea, zúčast-ňuje se pravidelně profilových i vánočních výstav v celé republice i je doprovázejících praktických demonstrací.

Reprezentuje lidovou kulturu jihočeské oblasti na prezentačních akcích mimo region a v zahraničí ( Německo, Rakousko, Francie ...). Své umění prezentuje i v České televizi (Toulavá kamera…), rozhlasových pořadech 

i v propagačních formátech lidové kultury regionu.

Jeho práce jsou nejen krásnou dekorací mnoha domácností doma i v cizině, ale i součástí soukromých sbírek a sbírkových muzejních fondů.

 

 

 

VÍCE:     www.holubicka.com

              www.jihoceskaremesla.cz

Česká televize: Toulavá kamera (16. prosince 2007 )

Biosférická rezervace Šumava – Dobrá adresa pro život ( Regionální rozvojová agentura Šumava, 2015 )

Český rozhlas České Budějovice Pořad Seznamte se - reportáž o výrobě holubiček

Mgr. Pavel Frencl: Jáma ( SDH Jáma, 2007, str. 58 )

Národní park Šumava ( Správa regionální rozvojové agentury Šumava, 2015, str. 96 )

Holubicka-1.jpg

Holubicka-1.jpg

Holubicka-5.jpg

Holubicka-5.jpg

Holubicka-6.jpg

Holubicka-6.jpg

JcM-1.JPG

JcM-1.JPG

Sarauer-Pavel-1.jpg

Sarauer-Pavel-1.jpg


Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Otevírací
doba
Vstupné

Dnes (Středa)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Čtvrtek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

3.10.2020

Houby Blanského lesa a jižního Předšumaví (fotografická výstava)

Hlavní historická budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)
16.10.2020

ZRUŠENO!!! MUZEJNÍ NOC 2020

Hlavní historická budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)
17.10.2020

Archeoskanzen Trocnov - Mezinárodní den archeologie a Zvonařství ve středověku a dnes

Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov, 373 12 Borovany)