Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Miroslav Stecher

Českobudějovický rodák, patří k nejvýznamnějším osobnostem folklóru nejen jihočeského.

 Dokazuje to řada jeho vlastních ocenění i cen, které získaly formace, které umělecky vede (Malá dudácká muzika, Stylizace, Jihočeský soubor písní a tanců, BUDUS) nebo se na jejich činnosti podílí (DFS Úsviťáček).
Jeho muzikantský talent ( hraje špičkově na několik nástrojů, včetně různých typů dud) i původní profese vyučeného kovomodeláře ( dokonalá řemeslná zručnost) ho přímo předurčuje k další z jeho milovaných aktivit: výrobě lidových hudebních nástrojů. Vyrábí je přes třicet let a jako dudák zná dokonale veškerá „úskalí“ svého milovaného nástroje. Naučil se na hrát jako dvanáctiletý v dětském folklorním souboru Jitřenka, kde byl jako tanečník. ( Tento soubor, působící v 2. polovině padesátých let 20. století  při Domu dětí a mládeže, jehož členy byli
i Jaroslav a Josef Krčkovi, folklorista a historik prof. Jindřich Pecka, režisér Zdeněk Flídr, ovlivnil i řadu dalších: etablovali se z něho vedoucí dalších folklórních souborů jako např. Vladimír Mařík – zakladatel a dlouholetý vedoucí  českokrumlovské Jitřenky… , které v regionu působí dodnes.).
Později přešel Miroslav Stecher do Jihočeského písní a tanců Úsvit jako tanečník a vedoucí  muziky a v roce 1968 po odchodu obou tehdejších úsviťáckých dudáků, kdy neměl souboru kdo  na dudy hrát, začal se ve hře zdokonalovat a stal se sólovým dudákem. Pochopitelně jej zajímalo i jak se vlastně dudy vyrábějí, a po létech začal stavět dudy sám. Podle jeho slov: „ Cesta to byla dlouhá, k výrobě tehdy neexistovala žádná dokumentace a nikdo nechtěl moc poradit…“ a tak začínal, zkoušel a první nástroj prý „ to nebylo ono“. Vybavil si nezbytnou dílnu a začal jako hobby pro přátele a na přání dudy stavět.
A snad právě proto se ochotně věnuje i výchově mladých dudáků nejen jako kvalitních hráčů, ale nepodceňuje zejména předávat zkušenosti o vlastním nástroji: jeho údržbě, ladění a případných aktuálních operativních opravě jednotlivých součástí, např. plátků, jež by každý dudák měl sám dokázat.
Nezapomíná ani na specifičnost interpretace dudácké melodiky i typické instrumentaci - v této sféře měl dobrý vzor v umělecké vedoucí Úsvitu ak. soch. Zoře Soukupové, vynikající interpretce a etnografce, po jejímž úmrtí
v roce 1981 převzal i uměleckou zodpovědnost za celý soubor.
Je stálým lektorem obnovené Dudácké dílny s podtitulem Co si může a musí správný dudák udělat sám. Byl spolu s L. Jungbauerem, V. Kováříkem a M. Mackovou roku 2011 iniciátorem téměř po dvaceti letech obnoveného workshopu, kde se zaměřil  na problematiku technologie výroby a oprav nástroje.
Roku 2012 byl M. Stecherovi udělen za výrobu lidových nástrojů ministrem kultury ČR prestižní titul Nositel tradice lidových řemesel.
Při akcích Jihočeského muzea se s Miroslavem Stecherem lze pravidelně setkávat při dudáckých vystoupeních i velmi vyhledávaných předváděcích akcích, kde návštěvníkům trpělivě ukazuje, jak jeho dudy a fanfrnochy vznikají i jak se na ně hraje.
Dudácké kultuře ( kde nelze opomenout i značný podíl výrobců dud ) je v jihočeském regionu věnována velká pozornost; usn. č. 1032/2015/RK-72 byl nemateriální statek Dudácké tradice v jihočeském regionu roku 2015 zapsán do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje.
Miroslav Stecher se podílel i jako spoluautor ( tematická oblast českých dud ) na publikaci Rudolfa Ludhofera Grenzelos – die Wiederkehr des Dudelsaks ( Bez hranic-aneb Návrat dud ) a je jeho zásluhou, coby vedoucího muziky českobudějovického dětského folklórního souboru Úsviťáček, že tento soubor Domu dětí a mládeže se mohl roku 2015 na postupové Krajské přehlídce dětských folklórních souborů, na jevišti prezentovat hned pěti mladými dudáky.
 

 

_DSC1087.jpg

_DSC1087.jpg

_DSC1109.jpg

_DSC1109.jpg


Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Sobota)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Neděle)

zavřeno

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

1.5.2021

Řemesla pod Novohradskými horami

Tvrz Žumberk u Nových Hradů (374 01 Trhové Sviny)