Nákupní košík

0

Přihlášení

ZOBRAZIT KOŠÍK
Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, 47/2007

KnihovnaE-shop publikacíPeriodikaSborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědyročník 2007Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, 47/2007

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, 47/2007

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, 47/2007

5,- Kč

Brož., 210 s., obr. a fotografie v textu, formát 234x164 mm.
ISSN 0139-8172

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH /CONTENTS


GEOLOGIE A MINERALOGIE

KUBIŠTA M.: Nové mineralogické nálezy v okolí Vyššího Brodu.... ................................. 7-8

MACHART J.: Návrh nového geomorfologického členění Šumavy
Draft of a new geomorphological division of the Šumava( Bohemian Forest Mts.) ........ 9-20

PAVLÍČEK V.: Amfibolity a jejich minerální asociace v pacovské oblasti moldanubika
Amphibolites and minerals asocians in Pacov (Moldanubian, Southern Bohemia) .......21-26

PROCHÁZKA V.: Složení moldanubických mramoru - významný argument
pro prekambrické stáří pestré skupiny
The composition of Moldanubian marbles - a significanct argument for a Precambrian
age of the Varied group
Die Zusammensetzung der moldanubischen Marmore als ein zeichtiges Argument für
das präkambrische Alter der Bunten Serie  ................... .............................................    27-38

RAJLICH P.: Výskyt a vlastnosti šokových křemenů Českého masivu
Occurrence and properties of the shocked quartz in the Bohemian Massif .......... .....    39-47

MUSIL L.: Nový nález vltavínu u Milevska rozšiřuje pádové pole vltavínů k severu..........  48

RENÉ M.: Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
Petrology of amphibolites of the Okrouhlá Radouň uranium deposit   .........................    49-57

PAVLIČEK V: Výskyt ilmenitu v podhůří Novohradských hor  ..........................................   58

WELSER P. & ZIKEŠ J.: Zeolity z lokality Rejta u Trhových Svinů
Zeolites from the locality Rejta near Trhové Sviny (Moldanubian, Southern Bohemia) ... 59-64

PAVLIČEK V. &   PETR J.: Ilmenit z křemenných čoček u Stradova ...............................       90

VIRT R.: Nové nálezy rutilu a vltavínu u Týna nad Vltavou a Protivína   ............................. 116

VIRT R.: Nová lokalita rutilu v okrese Tábor   ............................... ...................................... 126

RAJLICH P.: Velké podeformační krystaly zirkonu z granulitu Plešovic    ........................... 136

RAJLICH R: Deformační lamely v apatitu z Dobřejovic šokové?    ........... .......................... 148

RAJLICH P.: Deformační lamely v píseckých berylech     .......... ......................................... 166

BENEŠ J. & BOČEK J.: Nové nálezy vltavínů na Bechyňsku    . .......................................... 188

KUBISTA M.: Nový nález pegmatitu s granáty v okolí Vyššího Brodu       ........................... 209

MYKOLOGIE

KOTLABA R: Houby lesa Svákov u Soběslavi uváděné před 77 lety R. Veselým
Macromycetes of Svákov forest near Soběslav, mentioned by
R. Veselý 77 years ago   ................................................................................................     65-70

BOTANIKA

BOUBLÍK K., ŽARNÍK M. & DOUDA J.: Fytocenologická a geobiocenologická
studie bučin Třeboňska
Phytosociological and geobiocoenological study of beeeh forests of the Třeboň region
(South Bohemia, Czech Republic)  ..................................................................................  71-89

CHÁN V., LEPŠÍ M. &  LEPŠÍ P: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIII
The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora XIII   .....................  91-104

LEPŠÍ P. &  LEPŠI M.: Kapradina laločná (Polystichum aculeatum) v jižní části Čech
Polystichum aculeatum in South Bohemia   ....................................................................  105-115

LEPŠÍ P., LEPŠÍ M., MAREK M., CHÁN V. & PAULIČ R.: Příspěvek ke květeně
skal vltavského údolí u Orlíku ve Středním Povltaví
Coutribution to the knowledge of the flora of the cliffs in the Vltava river valley near
Orlík nad Vltavou (South Bohemia) ..... ....................... ..................... ..............................  117-125

LEPŠÍ M., LEPŠÍ P., BOUBLÍK K., ŠTĚCH M. & DOUDA J.:
Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou
Contribution to the knowledge of the flora and the vegetation of the Stará obora
game-preserve near Hluboká nad Vltavou (South Bohemia)   ......................................... 127-135

CHÁN V., PAULIČ R. & ŠTĚCH M.: Rozšíření radyku prutnatého (Chondrilla juncea L., Asteraceae)
v jižní části Čech
Distribution of Chondrilla juncea L. (Asteraceae) in South Bohemia  ..............................137-147

ZOOLOGIE

BOHÁČ J. & MATĚJÍČEK J.: Společenstva drabčíkovitých brouků (Coleoptera, Staphylinidae)
přírodní rezervace Vrbenské rybníkyv jižních Čechách
Assamblagess of staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae)
of the natural reserve Vrbenské rybníky in Southern Bohemia   ....................................  149-160

KLEČKA J.: Vodní brouci (Coleoptera) a ploštice (Heteroptera) Velkého Hajského rybníka
u Sedlece (jižní Čechy)
Water beetles (Coleptera) and water bugs (Heteroptera) of the Velký Hajský
rybník pond near Sedlec (South Bohemia, Czech republic)...........................................  161-165

KLETEČKA Z.: Společenstvo xylofágního hmyzu (Insecta: Coleoptera,
Diptera, Hymenoptera) a jejich sukcese na buku lesním (Fagus sylvatica L.) v Blanském lese
Xylophagous insect community (Insecta: Coleoptera, Diptera, Hymenoptera)
and its succession on beech (Fagus sylvatica L.) in the Blanský les hills  ...................  167-187

KRÁTKÁ ZPRÁVA

PAVLÍČEK V.: Nové nálezy ilmenitu na Pacovsku ..... .......................................................  189-190

PAVLÍČEK V: 80. let od památného nálezu křepického zlata .............................................  191-192

ZIKEŠ J., WELSER P. & JIRÁSEK J.: Výskyty goethitu v Křemžské kotlině
The occurences of goehite from the Křemže basin  ......................................................... 193-196

KOTLABA F.: Nová lokalita žebrovice různolisté v nízké poloze na Táborsku
New locality of the fern Blechnum spicant in the Tábor district.....................................     197-198

PAVLÍČEK V.: Diopsidický erlan od Hořic na Šumavě .........................................................  199

PAVLÍČEK V.: Granátovníčky od Křemže   ..........................................................................  200

PERSONALIA

BERAN M.: František Kotlaba osmdesátníkem...................................................................   201-203

PAVLÍČEK V.: Ing. Adolf Malecha, CSc. 80 let od jeho narození .......................................  204-205

PAVLÍČEK V.: 160 let od narození Františka Šafránka.......................................................  206

PAVLÍČEK V.: 160 let od narození Jana Vratislava Želízka ...............................................  207-208

Sdílet na FacebookSdílet na Google+Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Přihlášení

Už jste u nás nakupovali? Přihlašte se a nemusíte své údaje znovu vyplňovat.

Registrace

Budete u nás nakupovat častěji? Zaregistrujte se.

REGISTRACE