Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

2020

OBSAH / CONTENTS

Předmluva

Otevřít článek


BOTANIKA

Kunzová P., Lepší M. & Koutecký P. 2020: Rozšíření snědků z okruhu snědku rozkladitého (Ornithogalum umbellatum agg.) v jižní části Čech. — Distribution of Ornithogalum umbellatum agg. in the southern part of Bohemia

Otevřít článek


Lepší M., Lepší P. & Boublík K. (red.) 2020: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXVI. — Records of interesting and new plants in the South Bohemian flora XXVI

Otevřít článek


ZOOLOGIE

Mikeš V. 2020: Zajímavé aspekty autekologie plšíka lískového (Muscardinus avellanarius). — Interesting aspects of hazel dormouse (Muscardinus avellanarius) autecology

Otevřít článek


Kubelka V., Havlíček J. & Mikeš V. (eds) 2020: Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování v jižních Čechách VII. — Interesting and rare ornithological records in South Bohemia

Otevřít článek


Musil P. & Musilová Z. 2020: Výskyt a hnízdění poláka malého na rybnících Třeboňska, Kardašovořečicka a Soběslavska v letech 2004 –2019. — Occurrence and breeding of Ferruginous Duck on fishponds near Třeboň, Kardašova Řečice and Soběslav towns in 2004–2019

Otevřít článek


Pykal J. 2020: Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) v jižních Čechách: historie a současnost. — Middle Spotted Woodpecker (Dendrocopos medius) in South Bohemia: history and the present distribution

Otevřít článek


Mikeš V. & Černý L. 2020: Potrava vlhy pestré (Merops apiaster) v jižních Čechách. — Diet of the European Bee-eater (Merops apiaster) in South Bohemia

Otevřít článek


KRÁTKÉ ZPRÁVY

Kozel P. & Kostanjšek F. 2020: Šíření lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus Scop.; Coleoptera: Cucujidae) v jižních Čechách. — New records of flat bark beetle Cucujus cinnaberinus Scop. (Coleoptera: Cucujidae) in South Bohemia

Otevřít článek


Mikeš V. 2020: Svišť horský (Marmota marmota) na Šumavě v roce 1914. — Alpine Marmot (Marmota marmota) in the Bohemian Forest in 1914

Otevřít článek


Nováková N., Havlíček J. & Závora J. 2020: Příspěvek ke složení potravy sokola stěhovavého (Falco peregrinus) zimujícího v městském prostředí. — A contribution to the diet composition of the Peregrine Falcon (Falco peregrinus) wintering in an urban environment

Otevřít článek


Prach J. & Prach M. 2020: Tisy v rybníce Velký Tisý? Ověřeny jen borovice. — Yew trees in the Velký Tisý pond? Verified only pine

Otevřít článek


VARIA

Lepší P. 2020: Obsah ročníků 51–60 (2011–2020) Sborníku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy. — Contents of volumes 51–60 (2011–2020) of the Journal of the South Bohemian Museum in České Budějovice, Natural sciences

Otevřít článek Elektronický apendix


PERSONALIA

Čížková H., Květ J., Šimek L. & Havlíček J. 2020: Doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D. (* 13. 7. 1952 – † 8. 5. 2019)

Otevřít článek


Pravda V. 2020: RNDr. František Kotlaba, CSc. (* 20. 5. 1927 – † 11. 6. 2020)

Otevřít článek


ZPRÁVY O LITERATUŘE A RECENZE

Pošmourný K. 2020: Ulrich Hauner, Gerhard Lehrberger & Matthias Brugger: Der Naturraum Bayerischer Wald – Šumava in den Eiszeiten

Otevřít článek


ERRATA & CORRIGENDA

Errata příspěvku Mikeš V.: Příspěvek k rozšíření plcha velkého (Glis glis) v Česku. — Errata of article of Mikeš V.: Contribution to the edible dormouse (Glis glis) distribution in Czechia

Otevřít článek

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Čtvrtek)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Pátek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

2.6.2023

Trocnovské divadelní slavnosti 2023 (Lock-Downův syndrom aneb Hlavně klid) - ZMĚNA PŘEDSTAVENÍ

Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
10.6.2023

Válka a vojenství v době Jana Žižky

Památník Jana Žižky z Trocnova a Archeoskanzen Trocnov (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
16.6.2023

Trocnovské divadelní slavnosti 2023 (Na správné adrese)

Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov 14, 373 12 Borovany)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova