Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

Mineralogicko-geologická olympiáda

9. dubna 2018 zavítali do Jihočeského muzea mladí milovníci přírody, oborů geologie a mineralogie, aby prověřili své znalosti, rozšířili si obzory v oboru a setkali se s podobně naladěnými osobnostmi. Garantem olympiády a hlavní osobností byl jako vždy RNDr. Petr Rajlich z Jihočeského muzea.

Olympiáda se skládala z těchto okruhů:


A/ Teoretická část
•Fyzikální vlastnosti nerostů - tvrdost, soudržnost, zbarvení, lom aj.
•Chemické vlastnosti nerostů - chem. složení nerostu, reakce s kyselinou, žíhání.
•Vznik nerostů- krystalizací z magmatu, z roztoku, přeměnou.
•Horniny podle původu, stavba a sloh, pojmy pegmatit, migmatit, stupně přeměny.
•Stáří hornin, stupně vývoje života v určité geologické éře, geologická období.
•Stavba, vývoj Země a povrchovým tvarů.

B/ Praktická část
•Poznávání nerostů.
•Poznávání hornin.
•Poznávání zkamenělin.
Podle učiva pro 9. třídy základních škol s přihlédnutím ke geologii Jižních Čech.


Zúčastnilo se 33 mladých vědců. Zpočátku panovalo mírné soutěžní napětí, ale časem se atmosféra uklidnila a rozproudila se živá diskuse mezi účastníky, později i s garantem akce nad kameny.
Výsledková listina je k nahlédnutí na edukačním oddělení Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Individuální informace lze získat i telefonicky na kontaktu: Mgr. Lukáš Faktor,  tel. 391001528, mob.727822573.


Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další ročník u nás v muzeu!


Zahájení mineralogicko-geologické olympiády.  Účastníci olympiády vyplňují testy při teoretické části.

Účastníci poznávají vzorky při praktické části.   Účastníci poznávají vzorky při praktické části.

Účastník poznává vzorky při praktické části.   Účastníci mineralogicko-geologické olympiády.

Malý vědci poznávají vzorky nerostů.   Malý vědci poznávají vzorky nerostů.

 

Kontaktní osoba:
Zdeňka Chvojková
sekce:
Událo se
Datum zveřejnění:
13.4.2018

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Neděle)

Dopoledne Zavřeno
Odpoledne Zavřeno

Zítra (Pondělí)

zavřeno

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

12.3.2021

ZRUŠENO - Velikonoce na Doudlebsku

Hlavní historická budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)
2.4.2021

Připravujeme: CO PŘINESLA DÁLNICE - Archeologické výzkumy v trase dálnice D3 v jižních Čechách a S10 v Horním Rakousku

Hlavní historická budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51 České Budějovice)