Program pro znevýhodněné návštěvníky Facebook Twitter Instagram

2012

OBSAH / CONTENTS

GEOLOGIE A MINERALOGIE

RENÉ M.: Dvojslídné granity moldanubického batolitu. — Two-mica granites of the Moldanubian batholith

Otevřít článek


BOTANIKA

Boublík K.: Květena a vegetace Přírodní rezervace Fabián na jihozápadním okraji Českomoravské vrchoviny. — Flora and vegetation of the Fabián Nature Reserve in the southwestern edge of the Českomoravská vrchovina hills

Otevřít článek

Lepší M. & Lepší P. (red.): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XVIII. — Records of interesting and new plants in the South Bohemian flora XVIII

Otevřít článek

Malíček J., Hlaváček R., Neuwirthová H. & Pipek J.: Zajímavé floristické nálezy ze Sedlčanska a přilehlé části vltavského údolí (střední Čechy). — Interesting floristic records from the Sedlčany region and adjacent part of the Vltava River valley (Central Bohemia)

Otevřít článek

Štechová T.: Výskyt ohroženého rašeliništního mechu Drepanocladus polygamus v jižních Čechách. — Occurrence of the threatened peatland moss species Drepanocladus polygamus in the Southern Bohemia

Otevřít článek


MYKOLOGIE

Kotlaba F.: K mykoflóře lesa „V Starém“ severozápadně od Nedvědic v jižních Čechách. — To the mycoflora of a forest called “V Starém” NW of Nedvědice, South Bohemia

Otevřít článek


ZOOLOGIE

Beran L.: Vodní měkkýši jihočeské části EVL Vlašimská Blanice se zaměřením na populaci velevruba tupého (Unio crassus). — Aquatic molluscs of the part of the Vlašimská Blanice SCI, with an emphasis on the population of Unio crassus in Southern Bohemia (Czech Republic)

Otevřít článek

Janák R.: Výskyt modráska černoskvrnného Phengaris arion (Linnaeus, 1758) na Kaplicku v jižních Čechách. — The Large Blue (Phengaris arion) in Kaplice Region (South Bohemia)

Otevřít článek

Spitzer K. & Jaroš J.: Nástin stanovištních vazeb motýlů (Lepidoptera) okolí Jindřichova Hradce. — Outlines of moth and butterfly communities (Lepidoptera) of Jindřichův Hradec environs (South Bohemia)

Otevřít článek

Šumpich J., Liška J. & Modlinger R.: Motýlí fauna klimaxových smrčin Trojmezenského masivu (Národní park Šumava). — Lepidopteran fauna of montane spruce forest in the territory of Trojmezná Mt. (National park Bohemian Forest)

Otevřít článek

Máca J.: Nové nálezy hálek (zoocecidií) v jižních Čechách. — New records of galls (zoocecidia) in Southern Bohemia (Czech Republic)

Otevřít článek

Kletečka Z. & Kynkor J.: Nálezy zajímavých druhů tesaříků (Coleoptera, Cerambycidae) v okolí Národní přírodní rezervace Řežabinec (jižní Čechy). — Records of interesting longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) from the environs of Řežabinec National Nature Reserve (South Bohemia)

Otevřít článek

Pech P.: Zajímaví mravenci (Hymenoptera, Formicidae) v jihočeské Zlivi a jejím okolí. — Interesting ants (Hymenoptera, Formicidae) in Zliv (South Bohemia) and its surroundings

Otevřít článek

Košnář A. & Rajnyšová R.: Stanovení populačních hustot jelena evropského (Cervus elaphus) a srnce obecného (Capreolus capreolus) v horských podmínkách Šumavy. — Determine of population density of red deer (Cervus elaphus) and roe deer (Capreolus capreolus) in the mountain areas of Šumava

Otevřít článek

Mikeš V. & Sedláček F.: Vyskytuje se ještě plch zahradní Eliomys quercinus (Mammalia: Rodentia: Gliridae) v Brdech? — Does the garden dormouse Eliomys quercinus (Mammalia: Rodentia: Gliridae) still occur in the Brdy Mts (Czech Republic)?

Otevřít článek


KRÁTKÉ ZPRÁVY

Mikeš V. & Lepší M.: Pozorování myšivky horské Sicista betulina (Mammalia: Rodentia: Dipodidae) v severní části Novohradských hor. — Observation of the Northern Birch Mouse Sicista betulina (Mammalia: Rodentia: Dipodidae) in the northern part of the Novohradské hory Mts (Czech Republic)

Otevřít článek


VARIA

Lepší P.: Souhrnný obsah ročníků Sborníku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 1–50 (1958–2010). — The overall content of Journal of South Bohemian Museum in České Budějovice, Natural sciences 1–50 (1958–2010)

Otevřít článek Elektronický apendix


PERSONALIA

Rajlich P.: Zemřel vysokoškolský pedagog PaedDr. Václav Pavlíček (*25. 6. 1946 – †4. 8. 2012)

Otevřít článek

 

Sdílet na FacebookSdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

Dnes (Středa)

Dopoledne 9.00 - 12.00
Odpoledne 12.00 - 17.30

Zítra (Čtvrtek)

9.00 - 12.00
12.00 - 17.30

Celá otevírací doba

Kalendář akcí

Nejbližší akce

9.10.2023

Výstava hub (KONÁNÍ POTVRZENO!)

Hlavní budova Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 01 České Budějovice)
 

Pobočky

Historická budova Jihočeského muzea Historická budova Jihočeského muzea Muzeum koněspřežky Muzeum koněspřežky Tvrz Žumberk u Nových Hradů Tvrz Žumberk u Nových Hradů Památník Jana Žižky z Trocnova Památník Jana Žižky z Trocnova